top of page

Mentální pasti v práci

 

Zpracováno na základě knihy Marka Goulstona „Nestůj si v cestě v práci a pomoz ostatním v tom samém“.

 

Máte dostatek talentu, jste vzdělaní a máte takové návyky, abyste mohli dělat mnohem více, než děláte nyní. Tak co vám v tom brání? Americký psycholog Mark Goulston odpo-vídá: Vy sami. Tím, že podléháte poraženecké náladě, neustále odkládáte věci, které má-te udělat, nejste schopni delegovat úlohy a dělit se o moc, máte sklony k výmluvám a mnoho dalších věcí vede k tomu, že dobrovolně přenecháváte výhody svým soupeřům. Pokud vy sami nebo někdo z vašich kolegů vidí v každé výzvě v práci jenom zdroj stresu, pak je tato kniha „Nestůj si v cestě v práci a pomoz ostatním v tom samém“ určena vám. Pomocí metodik, které rozpracoval autor knihy Mark Goulston, můžete získat návy-ky pro překonání překážek stojících před vámi. Přestanete se znervózňovat a dostanete se na cestu k úspěchu.

 

Ve své knize popisuje Mark Goulston principy efektivního chování v podniku, které vám pomohou úspěšně řídit vlastní kariéru. Vybízí své čtenáře k tomu, aby si zanalyzovali své činy a reakce na výzvy, které se objevují v průběhu práce a ukazuje, jak se naučit všímat si „ostrých hran“ už z dálky a obcházet je, jak bojovat se svou poraženeckou náladou, jak rozbít kruh zakořeněných negativních návyků a jak získat důvěru v sebe sama. Goulston popisuje psychologické pasti, s jejichž pomocí se dostáváme do slepé uličky a vytváříme si v práci problémy. Poskytuje jasné a ve své jednoduchosti geniální rady o tom, jak řešit podobné situace a nabíjí čtenáře energií pro překonávání překážek, které si vytváříme sami. Díky jasně definované struktuře: konkrétní příklad – „diagnóza“ problému – varianty jeho řešení a práce na chybách – umožňuje kniha, abychom vynikajícím způ-sobem na sobě pracovali. Kniha obsahuje mnoho příběhů skutečných lidí, kteří přežili situaci „sebe-blokování“ a úspěšně se z ní dostali.

 

V následujícím textu uvádíme příklad jedné z pastí, do nichž se lidé v práci dostávají.

 

Past šestá: Neschopnost zainteresovat druhé

Někteří manažeři si myslí, že jejich pozice stačí k tomu, aby lidé dělali to, co jim přikazují. Nebo jsou někteří manažeři  natolik nadšeni vlastním projektem, že jsou pevně přesvědčeni o tom, že lidé půjdou za nimi, protože je přitahuje genialita jejich nápadu. Praxe však ukazuje, že to zdaleka nestačí.

 

Podstata problému:

Až příliš často se stává, že i ty nejpromyšlenější plány se neuskuteční, protože manažer se nemohl spolehnout na ty, kteří měli jeho plán uvádět do života. Nedokázal je zainteresovat.

 

Řešení:

Abyste zainteresovali vykonavatele svých myšlenek, musíte nejdříve pochopit, co chtějí oni sami. Proto je vaší první úlohou – poznat, jaké cíle sledují oni, a potom je přesvědčit na základě toho, aby vám pomohli dosáhnout vašich cílů. Získejte si je tím, že budete vycházet z následujícího: „Lidé pracují usilovněji na tom, co chtějí sami, než na tom, co od nich chtějí druzí.“ Jinak řečeno, pokud chcete, aby se lidé aktivně účastnili na realizaci projektu nebo na rozvoji organizace, najděte způsob, jak jim dát možnost rozhodovat o tom, jak toho budou dosahovat.

 

Jak zainteresovat druhé?
  • Až budete chtít příště získat lidi na svou stranu, nejdříve se přesvědčte o tom, že vaše slova odpovídají třem kritériím:

  • jsou smysluplná;

  • jsou opodstatněná (to znamená, že neobsahují vnitřní rozpory a  nejasnosti);

  • jsou realizovatelná.

Dosáhnout toho můžete tak, že nejdříve seznámíte s plánem kolegy nebo příbuzné a zjistíte jejich názor. Pokud je to možné, nahrajte si vaši řeč do diktafonu nebo do jiného přístroje umožňujícího záznam hlasu a potom si ji poslechněte. Zamyslete se nad tím, zda byste sami podpořili tento plán nebo ne.

 

  • Doplňující způsob, jak zainteresovat lidi na svém nápadu, spočívá v tom, že jim ukážete, že se budou také účastnit rozhodování. Zeptejte se jich:

  • Jaké jsou tři nejperspektivnější možnosti pro vaše oddělení (vaši organizaci)?

  • Nakolik je reálné věnovat se těmto možnostem? A pokud je to reálné, tak proč?

  • Jaké jsou tři hlavní překážky, které nám brání v tom, abychom se věnovali těmto možnostem?

  • To nejdůležitější: Kdo a na čem by měl pracovat více? Kdo a co by měl přestat dělat, abyste se mohli věnovat těmto možnostem?

Čím podrobnější budou odpovědi, tím lépe.

 

S dalšími devatenácti pastmi se můžete seznámit v e-knize v krátkém provedení „Nestůj si v cestě v práci a pomoz ostatním v tom samém“.

bottom of page