ve vyjednávání
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Jak bezchybně argumentovat

Článek je zpracován na základě knihy „Jak argumentovat s jistotou, výstižně a přesvědčivě", kterou napsali Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm.

 

Na radě ředitelů vystupuje jeden z řečníků proti prodeji části společnosti s následujícím projevem: „V současné chvíli nepotřebujeme prodávat část společnosti. Jakmile začneme rozebírat podnik po cihlách, přijdeme o to nejdůležitější, a bude to prvním krokem k zavření společnosti.“ Co si myslíte, je tento argument dobrý? Můžeme ho zařadit do kategorie „železných“, silných nebo slabých argumentů? A co když je to lživý argument? Když byste měli oponovat takovému argumentu, jakou taktiku byste si zvolili?

 

Kniha německých konzultantů Edmüllera a Wilhelma je věnována vedení sporů. Najdete v ní rady, jak můžete posílit svou pozici a jak najít slabiny v argumentaci protivníků. Autoři rozebírají různé typy argumentů, rozebírají je na části a zase kompletují do jednoho celku. Tato důkladná práce pomáhá nakonec k bezchybnému vyjednávání z hlediska logiky. 

To první, co je potřeba udělat s argumentem, je, že vyčleníme jasné schéma „předpoklad – závěr“. V běžném životě lidé zpravidla nebudují řeč v podobě logických schémat („jestliže A, pak B“). Předpoklady se vždy v průběhu řeči mísí se soudy a nebývá snadné oddělit první od druhých. To, abychom se v prohlášení druhých vyznali, komplikují ještě emoce a mimoslovní projevy (pauzy, důraz v intonaci, mimika apod.). 

 

Podívejme se, jak probíhá analýza argumentů v praxi. Řekněme, že někdo prohlásí: „Kouření marihuany se nesmí legalizovat. Dlouhodobé výzkumy kouření marihuany nejsou zatím dostatečně prostudovány. Kromě toho běžné kouření vede často k užívání mnohem těžších narkotik.“ Autoři píšou, že abychom mohli odpovědět na tento argument, potřebujeme v něm především vyčlenit, co je předpoklad (jestli …) a co je závěr či úsudek (to znamená …). V uvedeném příkladu to není moc složité. Zde jsou předpoklady: „Dlouhodobé výzkumy marihuany jsou zatím nedostatečně prostudovány“ a „kouření vede často k užívání mnohem těžších narkotik“. Závěr je: „Kouření marihuany se nesmí legalizovat.“ Autoři připouštějí, že v běžných rozhovorech to bývá mnohem více zamotané, a vyžaduje to mnohem větší úsilí, když chceme oddělit „zrno“ od všech zbytečností. 

 

Poté, co zvládnete strukturu argumentu, potřebujete určit, ke kterému z následujících čtyř typů patří: 

  • „železný“ argument (Full-Power),

  • silný argument (High-Power),

  • slabý argument (Low-Power),

  • lživý argument (No-Power).

To vám vždy pomůže zvolit si tu nejvhodnější odpověď.

Více se můžete o různých druzích argumentů a vhodných reakcích na ně, dočíst v e-knize ve zkráceném provedení „Jak argumentovat s jistotou, výstižně a přesvědčivě“.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů. Jak argumentovat s jistotou, výstižně a přesvědčivě je titul 180.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU