top of page
4 dimenze lidru_edited.jpg
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Vydané e-knihy v krátkém provedení o vedení:

285 - Beatrice Chestnut:  Devět typů leadershipu – Umění vést lidi  v práci ve 21. století

282 - Debra Wheatmanová: Rozvoj měkkých dovedností

278 - Reinhard Sprenger: Princip zodpovědnosti – Cesty k motivaci

274 - Nassim Taleb: Nasadit vlastní kůži

203 - Manfred Kets de Vries: Mystika vůdcovství – Rozvoj emocionální inteligence​

199 - Patrick Lencioni: 5 poruch týmu

 

183 - S. Stern, C. Cooper: Mýty o managementu

176 - John C. Maxwell: 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu

Další tituly o vedení lidí najdete zde

4 dimenze úspěšných lídrů

Podle zahraničního zdroje upravil Jaromír Kijonka 

Zda je lídr či manažer silný, nebo slabý, poznáte podle 4 dimenzí jeho osobnosti:

1. Dimenze bytí: Jaký je silný šéf?

2. Dimenze myšlení: Jak přemýšlí silný vůdce?

3. Dimenze komunikace: Jak komunikuje silný šéf?

4. Dimenze jednání: Jak se chová silný vůdce?

1. Jste silná osobnost?

Silný šéf je silnou osobností:

 

Zájem o lidi

Silný vedoucí pracovník zná své zaměstnance, jejich zvláštnosti, zájmy i soukromí. Ví, co je motivuje a jak jim zadávat úkoly, aniž by vyvolávaly odpor.

 

Orientace na cíl

Silný šéf má vizi zaměřenou na budoucnost a jasné cíle. A především, silný šéf je konstruktivně zaměřen na maximalizaci kolektivního prospěchu, nikoli destruktivně na rozšiřování své moci a vlastních zájmů. Pouze pokud budete trvale usilovat o tvůrčí cíle, budete dlouhodobě úspěšní.

 

Sebeuvědomění

Silný šéf zná své typické vzorce chování, a to jak pozitivní, tak negativní. Ovládá své emoce a je do značné míry zbaven arogance, egocentrismu a domnělé neomylnosti. Silný šéf vyzařuje jakoby samozřejmě klid a jistotu. Jeho jednání je srozumitelné a jeho reakce spolehlivě předvídatelné. Svým zaměstnancům důvěřuje stejně jako sobě.

 

Odpovědnost

Silný šéf přebírá odpovědnost za sebe i své zaměstnance. Dokáže se rozhodovat, řešit problémy, zachovat si jistotu tváří v tvář neplánovaným událostem a dokáže překonávat překážky.

 

2. Myslíte jako silný šéf?

Celostní myšlení

Silný vedoucí pracovník vždy chápe celkový kontext a bere ho v úvahu při rozhodování. Dokáže rozlišit podstatné od nepodstatného. A je schopen myslet systematicky.

 

Schopnost reflexe

Silný šéf má zvláštní schopnost a ochotu se nad sebou zamýšlet, poučit se z událostí a svých chyb bez předsudků a rychle se rozvíjet. 

Zkontrolujte si u sebe:

- Jak dobře pozorujete své vlastní chování?

- Znáte své silné a slabé stránky?

- Do jaké míry se shoduje vaše představa o sobě s představou ostatních?

- Vyhodnocujete správně situace a reakce zaměstnanců?

- Pracujete na rozvoji svých vůdčích schopností?

3. Komunikujete jako silný šéf? 

Silný šéf má vynikající komunikační schopnosti:

Pozornost 

V dnešní době se na manažery klade mnoho úkolů - mnozí z nich pracují v neustálém stresu. Často tím trpí důležité vlastnosti, jako je například pozornost. Výsledné škody jsou velké, protože zaměstnanci se rychle cítí degradováni na pouhé vykonavatele, pokud jejich šéf věnuje příliš málo času jejich návrhům a problémům.

Pozorné naslouchání oběma ušima

Rozšířeným názorem mezi manažery je, že naslouchat umí každý. V praxi však malá nedorozumění často vedou k velkým neshodám. Proto se jako silný šéf naučte pozorně naslouchat, když vám vaši zaměstnanci chtějí něco říct.

Empatie

Empatie není v rozporu se silou. Naopak, empatie vám pomůže dávkovat sílu, kterou máte, tak, abyste nepřekročili míru a případně si i neublížili.

Podpora 

Silní šéfové dokážou transparentně prezentovat své nápady a inspirovat pro ně ostatní. Proto delegujte úkoly se všemi důležitými informacemi a podklady, aby vaši zaměstnanci pochopili, čeho chcete dosáhnout, a aby se vaše cíle staly jejich vlastními.

 

4. Chováte se jako silný šéf? 

Optimální rámcové podmínky

Silný šéf vytváří standardy a procesy společně se svými zaměstnanci, a prosazuje, a dodržuje je. Optimalizace procesů však neznamená vybudování rigidního byrokratického aparátu. Interní procesy by se měly revidovat alespoň každé dva roky.

 

Vedení lidi místo řízení

Zní to banálně, ale není to banalita, protože ve skutečnosti velká část manažerů více spravuje svěřené zdroje, než aby přicházeli s novými nápady, a vedli své spolupracovníky. Vedení je vaším hlavním úkolem a mělo by v ideálním případě zabírat 75 % vašeho pracovního času.

Moderní vedení znamená situační vedení. To znamená, že máte proměnlivý styl a své chování vždy přizpůsobujete příslušným rámcovým podmínkám, situacím a různým typům zaměstnanců.

 

Motivace 

Motivace je – přinejmenším od vydání knihy Reinharda K. Sprengera "Mýtus motivace" - kontroverzní dovedností. Základním předpokladem je silná sebemotivace ze strany šéfa. Dobrý vzor totiž aktivuje téměř každého zaměstnance. Odborníci navíc pochybují o účinnosti "vnější motivace" (stimulace). Mnozí se domnívají, že i ten nejlepší šéf může využít pouze sebemotivaci svých zaměstnanců.

Když obrátíte perspektivu, uvidíte, jak velký vliv máte jako šéf: vnější demotivace může nastat a může být vyvolána mnohem rychleji, než může být opět odstraněna. Silný šéf proto vytváří co nejlepší pracovní a komunikační podmínky, aby se co nejvíce vyhnul demotivaci svých lidí.

Často je opomíjena pochvala. Přitom je jedním z nejjednodušších motivačních nástrojů.

Mnozí manažeři spíše uvažují způsobem: "Řeknu ti, když s tebou nebudu spokojen" nebo „Když ti nic nevytýkám, tak jsem spokojený/á“. Dobře dávkovaná, upřímná a oprávněná pochvala má dvě důležité funkce: 

  1. Dáte tak svým zaměstnancům najevo, že si jejich úspěchů všímáte a ceníte si jich. 

  2. Vyzdvihnete žádoucí chování a posílíte tak pozitivní tendence.

 

Poctivost a spolehlivost

Silní vůdci mají "přirozenou autoritu" založenou na své odborné způsobilosti a osobní integritě. Ano, měli byste být upřímní a předvídatelní.

 

Výzvy a podpora

Vyzývejte a podporujte ty nejlepší! Zaměstnanci s vysokou motivací k výkonu mají rádi výzvy, které je zároveň povzbuzují. Většího úspěchu a uznání v dlouhodobém horizontu dosáhnete, pokud budete své zaměstnance při plnění jednotlivých úkolů tlačit na hranice jejich výkonnosti a nebudete je "shazovat" ani po drobných neúspěších.

 

Závěr: Silným šéfem se člověk nerodí. Silným lídrem se však můžete stát díky svému myšlení, komunikaci a jednání.

 

Více se můžete o vedení lidí a vlastnostech lídrů přečíst ve zkrácených knihách uvedených v levém sloupci na této straně.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page