top of page
Mohlo by vás také zajímat:

PROČ JE DOBRÁ PAMĚŤ DŮLEŽITÁ

Článek je zpracován na základě knihy "Skryté síly mozku", kterou napsal Jonathan Hancock. 

Paměť hraje v našem životě zvláštní roli. Na jedné straně žijeme v době, která nás vyzývá k tomu, abychom své mozky nenamáhali: stále více práce na sebe berou počítače, máme k dispozici nejnovější informační technologie, počínaje kalkulačkami a konče programy textových editorů, hodinkami s pamětí nebo elektronickými organizátory. Existuje poku­šení zapomenout na nejdokonalejší počítač ze všech, na vlastní mozek. A přitom, čím rychlejším a komplikovanějším se svět stává, tím více potřebujeme, abychom měli své vlastní životy pod svou kontrolou. Jestliže dochází k zaned­bávání mozku, pak zanedbáváme také možnosti, které nám mozek dává a které s sebou nesou velké výhody - doma, ve škole i v práci.

Každý den žádá zapamatovat si seznam věcí, které je třeba nakoupit, telefonní čísla, úkoly, data a výročí a nad vším si podržet organizační kontrolu. Ve vzdělávání se dostáváme pod stále větší stres způsobovaný zkoušením. Nikdy neexistovala větší potřeba uvědomit si potenciál vlastního mozku. Ve světě práce je sebedůvěra, která vychází z dobré paměti, neocenitelná. Dnes trávíme spoustu času snahou vytvořit o sobě určitou představu - image, vzbudit dojem a přitom tak málo pozor­nosti věnujeme tomu, co je nejpozoruhodnější dovedností ze všech.

Představte si majitele automobilu, který by se autu věnoval jen občas a zjišťoval, co na voze pracuje - například světlomety, nebo stěrače - ale nikam by nejezdil, protože by čekal, že ho auto sveze samo. „Buďto to bude nějak pracovat," uvažuje, „nebo nebude." Vypadá to bláznivě - ale je to přesný popis vztahu, který mnozí lidé mají ke svému mozku.

Stejně jako u auta, i k rozvoji a využití potenciálu mozku, není nutné přesně chápat, jak a proč vše funguje. Je však důležité vědět, jak mozek používat, která tlačítka stisknout, abychom dosáhli potřebných výsledků. Systém využití mozku je prak­tickým průvodcem, jak se naučit mozek používat, ukáže vám, jak si osvojit klíčové techniky v různých specifických podmínkách a situacích a dokáže, že praxe skutečně vede k dokonalosti.

Když se autor rozhodl pracovat na své paměti, začal experimentovat. Uvědomil si, že je důležité zjistit, jaký druh informací je jeho mozek schopen absorbovat, a pak tuto znalost použít v případech, které považuje za obtížné. Celý jeho Systém využití mozku je založen na jedno­duchém principu využití způsobu, jakým paměť pracuje, k našemu prospěchu.

Přirozené techniky mozku mohou být rozděleny do čtyř klíčových pravidel. podívejme se na první z nich.

 

PRVNÍ PRAVIDLO MOZKU: Lépe si pamatujete to, co se stalo vám.

Představte si, že je vám dáno sedm náhodných čísel, na která se můžete několik vteřin dívat, a pak jsou zase zakryta. Na co je pro vás snadnější si vzpomenout: na čísla, nebo na to, co jste včera dělali?

Vraťte se v paměti o několik dnů zpět. Je pravděpodobné, že i ta nejnudnější součást života se vám bude zdát daleko snadněji zapamatovatelná než ta, která nemá s vámi, nebo se skutečným životem, žádnou spojitost. Samozřejmě, že čím více se vracíte do minulosti, tím více se dny začínají mísit a ztrácíte většinu podrobností. Některé dny a situace však zůstávají v paměti zachovány v dobrém stavu.

Čím je naše spojitost s událostí silnější, tím pravděpodobnější je, že si ji zapamatujeme. Taková spo­jitost je velmi často vytvořena silnou citovou odezvou. V těch zkušenostech, které si dobře pamatujeme, je často obsažena alespoň jedna z následujících reakcí: pocit štěstí, strach, stud, nadšení, zklamání, bolest, zármutek nebo ulehčení.

V rádiu hrají písničku, která je už stará mnoho let. Náhle si vzpomenete, kde jste bydleli a co jste dělali v době, kdy skladbu hráli v rádiu skoro pořád. Rozhlasoví i televizní dramaturgové to záměrně využívají ve vztahu ke svým cílovým posluchačům. A když uvažujeme o některých světových historických událostech, často zjistíme, že jsou v naší paměti svázány s událostmi v našich vlastních životech té doby.

Zdá se, že paměť pracuje na základě osobní zkušenosti. Chceme-li proto přimět paměť, aby fungovala v náš prospěch, musíme s touto zabudovanou technikou počítat.

Ale jak nám to všechno pomůže, když se máme naučit suché, nezáživné informace, jakými jsou čísla, data, cizí slovíčka a jiné podobné údaje? Odpovědí je, že s předsta­vivostí se i takové informace mohou stát součástí naší zkuše­nosti. 

O dalších pravidlech fungování mozku se můžete dočíst v e-knize ve zkráceném provedení "Skryté síly mozku".

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page