top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána! Přijde Vám email s odkazem ke stažení knihy.

Jak být nejen efektivní, ale i spokojený se svým životem

 

Zpracováno na základě knihy Stephena Coveyho “To nejdůležitější na první místo.”

 

Jedním z hlavních problémů v životě současného člověka je katastrofický nedostatek času. V různém stupni postihuje všechny, ale především těžce dopadá na manažery, protože oni jsou zodpovědní za plnění stanovených úloh a za své podřízené a za svou rodinu. Kniha Stephena Coveyho (autora bestselleru “7 návyků vysoce efektivních lidí”) zaměřuje pozornost čtenářů na zdroje tohoto problému.

Nezřídka vede pocit přetížení v práci k tomu, že zanedbáváme to nejdůležitější  v životě. Často uvízneme v časové pasti, protože si plně neuvědomujeme význam takových faktorů jako je naléhavost a důležitost. V současnosti je většina lidí rukojmím naléhavosti. Stepen Covey  a jeho spoluautoři nabízejí koncepci řízení vlastního života a času čtvrté generace, která je založena na paradigmatu důležitosti.

 

Tato koncepce odmítá dosavadní přístup časového managementu k řízení času (pracovat rychleji, efektivněji a usilovněji) a prvoplánově  se zaměřuje na určité zákony a univerzální principy (včetně morálních).

Princip soustředění (zaměření) znamená podle Coveyho takový přístup, který nepředstavuje pravidelnou časomíru, ale kompas. „Mnohem důležitější je rozumět tomu, kam a proč jdete, a ne jakou rychlostí,“ vysvětluje autor. Naléhavost by měla být podřízena důležitosti.

 

Autor knihy je toho názoru, že závislost na naléhavosti je podobná závislosti na narkotikách. Pro překonání takové závislosti slouží koncepce řízení vlastního života a času čtvrté generace.

 

Tři  předcházející generace time-managementu v sobě odrážejí cestu, kterou prošla naše rozvinutá společnost. Cestu od neorganizovaného úkolování k vysoké efektivnosti. Produktivita, plánování, stanovování priorit, ujasnění si vlastních hodnot a stanovování cílů hrají v současnosti velmi důležitou roli nejen v podnikání. Ale i v dalších sférách lidské působnosti.

 

Čtvrtá generace představuje zcela jiný přístup, založený spíše na řízení vlastního života než na řízení času jako takového. Jak vysvětluje Stephen Covey, pozornost si nezaslouží, abychom se zaměřovali na to, že budeme něco dělat správně nebo stanovenou rychlostí, ale na to, abychom dělali správné věci v potřebném momentu.

 

Čtvrtá generace je založena na třech základních myšlenkách:

  1.  V první řadě bychom měli realizovat čtyři základní lidské potřeby a vlohy – žít, milovat, učit se a zanechat odkaz.

  2. Využívat princip „skutečného severu“ – to znamená jasně si uvědomovat, kde se nacházíte, kam se chcete dostat a jakou cestou je potřeba jít.

  3. Rozkrývat možnosti a používat čtyři lidské vlastnosti – vědomí sebe sama, svědomí, nezávislou vůli a tvůrčí imaginaci (představivost).

 

Každá z těchto myšlenek je variantou odpovědi na otázku: Jak ve svém životě vybrat to hlavní?

To znamená: Jak zajistit, aby nejdůležitější věci zaujaly hlavní místa v seznamu každodenních priorit?

 

To, co je pro vás v životě důležité si můžete ujasnit pomocí knihy Stephena Coveyho “To nejdůležitější na první místo.” V našem krátkém provedení vám bude stačit na přečtení asi 20 minut.

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

bottom of page