Leonardo da Vinci

Italský renesanční umělec - malíř, sochař, hudebník, architekt a vynálzce (*15.4.1452 - + 2.5. 1519)

„Získávej v mládí to, co ti v průběhu let nahradí ztrátu, způsobenou stářím.
A když pochopíš, že potravou stáří je moudrost, konej v mládí tak, aby stáří nezůstalo bez potravy." 

Helmut Schmidt

Bývalý německý politik a kancléř SRN (*23.12. 1918 - + 10.11.2015)

"Přátelé se mohou spolehnout na to, že jeden druhému říká svůj názor. Poctivost a pravdivost jsou také pojítkem přátelství. Samozřejmě se přátelé dostávají do sporů, ale stejně tak nepochybně patří k přátelství tolerance vůči zdůvodněnému názoru druhého."

Henry Ford

Americký podnikatel - zakladatel automobilového průmyslu (*30.7. 1863 - + 7. 4. 1947)

"Peníze se zcela samozřejmě získávají jako výsledek užitečné činnosti. Mít peníze je absolutně nezbytné. Nelze však přitom zapomínat, že cílem peněz není lenošení, ale rozmnožení prostředků pro užitečnou službu. Pro mě osobně není nic odpornějšího než zahálčivý život. Nikdo z nás na něj nemá právo."

Richard Branson

Britský podnikatel (* 18.7. 1950)

„Radost – to je základ, na kterém buduji svůj podnik. Radost byla jeho hlavním elementem od samotného začátku a já nevidím důvod něco na tom měnit.“

Marcus Tullius Cicero

Politik, právník a řečník ve starém Římě (*3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – +7. prosince 43 př. n. l. Řím)

„Řeč bez dodržování správnosti se stává barbarskou, bez zřetelnosti – nejasnou, bez vhodnosti – nevkusnou, bez krásy – holou.“

Marcus Tullius Cicero

Stephen Covey

Autor manažerské literatury a trenér leadershipu - nejznámější kniha: 7 návyků vysoce efektivních lidí (* 24. října 1932, Salt Lake City, Utah – 16. července 2012, Idaho Falls, Idaho)

„Vážíme si těchto principů, protože nás vedou životem a časem – okamžiky, dny, týdny, měsíci, roky a obdobími života, v nichž můžeme žít, milovat, učit se a zanechat odkaz dalším generacím. Jsme naplněni vděčností, že se nám dostává svobody rozhodovat se, jak využijeme čas, který je nám dán.“

William Edwards Deming

Americký statistik, autor knih z oblasti managementu kvality - tvůrce japonského hospodářského zázraku (*14. října 1900 – +20. prosince 1993)

"Smysl jakékoliv směrnice, zadaných norem, instrukce, prohlášení nebo pravidla, předaného druhému člověku není určován tím, co měl autor na mysli, ale tím, co bylo výsledkem jejich použití."

Peter Ferdinand Drucker

Poradce a autor v oblasti managementu (*19. listopadu 1909 v Kaasgrabenu v Rakousku – +11. listopadu 2005 v Claremontu v Kalifornii)

„Efektivita vedoucího – to je schopnost řešit správně úlohy.“ 

Benjamin Franklin

Jeden z otců zakladatelů USA - spisovatel, vynálezce, politik (*17. ledna 1706, Governors Island u Bostonu, Massachusetts, USA - +17. dubna 1790,

"Nemluvím o lidech špatně, spíše na druhých hledám to dobré."

Ray Kroc

Americký podnikatel - zakladatel firmy McDonald's (*5. října 1902 Oak Park, † 14. ledna 1984 San Diego)

"Cynici říkají, že za peníze je možné si koupit vše. Je to úplná hloupost a pitomost. Jsou věci, které si nekoupíte za žádné peníze a nevyděláte si na ně žádnou tvrdou prací. Jednou z nich je štěstí."

Niccoló Machiavelli

Florentský diplomat a spisovatel z 15. a 16. století autor knih o vládnutí a vojenství (*3. května 1469 – +21. června 1527, Florencie)

"Rozdíl mezi tím, jak lidé žijí a jak by měli žít, je natolik veliký, že ten, kdo si přeje vyznávat dobro ve všech životních situacích, nevyhnutelně zahyne, díky neustálým střetům s množstvím lidí, kterým je dobro cizí."

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

francouzský politik a diplomat (*2. února 1754, Paříž, Francie - +17. května 1838, Paříž, Francie)

„V politice je to, čemu lidé věří, důležitější než to, co se jeví jako pravda.“

Please reload