top of page
Osoba holding Tablet
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát
 

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Zvláštnosti  generace  Z:

Jak motivovat mladé zaměstnance

Článek je zpracován na základě knihy „Generace Z a práce: Jak změní nová generace práci", kterou napsali David a Jonah Stillmanovi.

 

Generace Z jsou mladí lidé, kteří se narodili v letech 1995 až 2012. Ti starší z nich už mají přes dvacet, mladší pak chodí stále do školy. Za deset let budou tvořit základ pracující populace. To je podle autorů důvod k tomu, proč bychom měli znát, jaké jsou jejich zájmy, hodnoty a potřeby. V současné chvíli je to nejzkoumanější část populace, na nižse zaměřují zaměstnavatelé.

David Stillman zkoumá problémy různých generací už čtvrt století. Tuto knihu napsal společně se svým synem Jonahem, který je typickým představitelem generace Z. Teenager hovoří otevřeně o tom, co odlišuje současnou mládež od jejich rodičů, jak funguje jejich mozek a proč nefungují „staré prověřené“ metody vzdělávání. 

Zvláštnost číslo 1:

Celý život v digitálním světě

Generace Z je první generací, která se narodila ve světě, v němž má libovolný fyzický objekt svůj digitální ekvivalent. V hlavách typických „Zetů“ jsou reálný a virtuální svět těsně propojeny. Internet se stal předmětem každodenní potřeby, bez něhož je život nemyslitelný. Pracovní prostředí se postupně přizpůsobuje digitálním řešením. Mládež si zvykla být ve spojení s celým světem - přes Facebook, Instagram, Youtube, Twitter nebo LinkedIn. Zatímco i těsně po roce 2000 blokovaly firmy zaměstnancům přístup k internetovým sociálním sítím z pracovních počítačů, tak nyní jsou tyto stránky zdrojem hledání informací a staly se plnohodnotným nástrojem, který pomáhá vylaďovat pracovní vztahy. Stillman poukazuje na to, že je to nejjednodušší příklad toho, jak se pracovní prostředí přizpůsobuje digitalizaci. Tento proces se bude podle něj dále rozvíjet, protože na pracovní místa přijdou lidé, kteří nemají ani ponětí o tom, jak se dá žít off-line. 

 

Co to znamená pro zaměstnavatele

První závěr: Teenageři najdou na internetu všechno, co potřebují, a z toho důvodu ztratily rady učitelů a rodičů svou původní autoritu. Dá se očekávat, že budou tito lidé zpochybňovat i autoritu svých vedoucích. Nebude-li se vaše pozice opírat o něco, co pro „Zety“ představuje hodnotu, tak nemůžete počítat s tím, že budete mít vztahy, při nichž si vás budou mladí podřízení vážit. 

Poznatek z výzkumu: 91 % představitelů generace Z bude při hodnocení pracovního prostředí oceňovat v první řadě technologickou úroveň organizace.

 

Druhý závěr: Technologické inovace jsou oblastí, v níž můžeme už nyní považovat generaci Z za odborníky. Jejich úroveň ovládání počítačového prostředí z nich činí nejvhodnější kandidáty na takové pozice, jako je manažer sociálních sítí, vývojář mobilních aplikací, programátor, vývojář uživatelského rozhraní apod. Kromě toho se dá očekávat, že v nejbližším období vytvoří lidé z generace Z pracovní oblasti, které zatím neexistují. 

 

Poznatek z výzkumu: 65 % mládeže, která dnes studuje na školách, bude pracovat v pracovních pozicích, které zatím neexistují.

 

Třetí závěr: Jestliže se organizace alespoň trochu nestará o své působení na internetu, neaktualizuje si webovou stránku, nevytváří virální obsah v sociálních sítích, neiniciuje přechod k vyšším technologiím kvůli urychlení pracovních procesů, tak z hlediska „Zetů“ vůbec neexistuje. 

 

Jonah Stillman dodává: „Jestliže nás zajímá vaše organizace, tak ji „prozkoumáme“ od hlavy až po paty. Zkusíme získat maximum informací ze všech možných kanálů, počínaje LinkedIn a konče vyhledáváním na Google.“

Více se můžete o dalších zvláštnostech generace Z, a o doporučeních Davida Stillmana pro organizace, dočíst v e-knize ve zkráceném provedení „Generace Z a práce: Jak změní nová generace práci“.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů. Generace Z a práce je titul 179.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU
bottom of page