top of page
Mohlo by vás také zajímat:

Ideální ředitel

Článek je zpracován na základě knihy "Ideální ředitel", jejímž autorem je přední světový  organizační poradce Ichak Kalderon Adizes.

Doktor Ichak Adizes je autorem celosvětově známých teorií životního cyklu organizací a překonávání problémů bez konfliktů, je však také autorem známé metodologie, která nese jeho jméno. Svou metodiku buduje doktor Adizes na takzvaném kódu PAEI, který zahrnuje čtyři styly řízení:

  1. P = styl výrobce (angl. Producer) = orientace na konkrétní výsledek;

  2. A = styl administrátora (angl. Administrator) = orientace na administrování, vytváření a dodržování přesných norem a pravidel;

  3. E = styl podnikatele (angl. Entrepreneur) = orientace na iniciativu a přetváření;

  4. I = styl integrátora (angl. Integrator) = orientace na sjednocování, stmelování kolektivu organizace.

 

Zvládnout najednou všechny čtyři role, je pro jednoho člověka nad jeho síly. Každému manažerovi se bude některá z rolí dařit lépe naplňovat a jiné bude zvládat hůře. Závěr zní: vytvoření týmu, jehož členové zvládají různé styly řízení a kompenzují tak navzájem své slabé stránky. Mezi členy týmu musí být samozřejmě uznávaný lídr, schopný organizovat práci a podporovat týmového ducha. Jinak by se tým mohl ocitnout ve slepé uličce, což by v důsledku vedlo k jeho rozpadu. Úlohou lídra je nepřipustit dominanci některého z uvedených stylů řízení. Pokud to zvládne, tak organizaci nehrozí krize, myslí si Adizes. Jeho metodika prošla „klinickým“  testováním ve stovkách společností.             A všude tato protikrizová technologie fungovala.

Axiomy úspěšného řízení

Aby ředitel učinil svou organizaci efektivní s dobrými výsledky v nejbližším i dlouho-dobém období, musí splňovat současně čtyři funkce. Každá z nich je nezbytná a společně vytvářejí dobrou podmínku pro správné řízení. Slovo „nezbytný“ zde znamená, že pokud by jedna z těchto funkcí nebyla naplňována, tak vznikne určitý model nesprávného managementu.

 

Jaké jsou tedy tyto funkce a jak dosáhnout jejich současného naplňování?

 

První funkce

Produkce výsledků zajišťujících krátkodobou úspěšnost organizace = PRODUCING. Proč se lidé obracejí na vaši společnost? Co od vás potřebují? Úlohou (P) producenta – výrobce, je uspokojování jejich potřeb. Hodnotit tuto funkci můžete tak, že zjistíte množství lidí, kteří se k vám vracejí, aby získali vaše konkurenceschopné výrobky nebo služby.

 

Druhá funkce

Administrování = ADMINISTRATING. Tato funkce je důležitá k tomu, abyste mohli sledovat efektivitu organizačních procesů: organizace musí dělat správné věci ve správném pořadí a se správnou intenzitou. Úlohou administrátora (A) je zajistit efektivnost z krátkodobého hlediska.

 

Třetí funkce

Podnikání = ENTREPRENEURING. Tato funkce je nezbytná pro plánování další práce a pro rozhodování o tom, v jakém směru bude provádět organizace změny. Vhodnou metaforou pro funkci – E je „vidět skrz mlhu“. Tato funkce činí organizaci efektivní z dlouhodobé perspektivy.

Čtvrtá funkce

Integrace = INTEGRATING. Vytvoření takové atmosféry a systému hodnot, které budou stimulovat lidi ke společnému působení a neumožní nikomu, aby se stal nenahraditel-ným. To umožní společnosti, aby byla životaschopná a efektivní z dlouhodobé perspektivy.

 

Dobrý ředitel musí zvládat základní dovednosti z každé z vyjmenovaných funkcí. Na lídra jsou nároky vyšší. Musí zvládat vykonávání dvou nebo více funkcí, z nichž jedna musí být „I“, přičemž i zbývající funkce musí naplňovat na uspokojivé úrovni.

Více se můžete o ufedených funkcích a jejich kombinacích v takzvaných manažerských kódech PAEI dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Ideální ředitel“.

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page