top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak se rozvíjet

Článek je zpracován na základě knihy „Osobní rozvoj pro chytré lidi“, kterou napsal Steve Pavlina.

Proces osobního rozvoje každého člověka je podřízen univerzálním zákonům. Tyto záko-ny, nebo jak píše autor knihy, principy, fungují ve všech sférách – v podnikání, ve vzájem-ných vztazích, v kariéře i v oblasti zdraví. Není důležité, jakou prací se zabýváte – budete-li dodržovat tyto univerzální principy, nejenže dosáhnete svého cíle, ale stanete se chytřejšími, silnějšími a šťastnějšími. Tyto principy nevyžadují aplikaci nějakých „superznalostí“ nebo nadlidské úsilí. Jsou pochopitelné pro každého a zvládnout je může také každý. Hlavní je chtít.

Kdo je Steve Pavlina?

Steve Pavlina opustil v roce 2004, po více než deseti letech podnikání, vlastní společnost Dexterity Software, produkující počítačové hry a zavedl internetovou stránku věnovanou osobnímu rozvoji - (www.StevePavlina.com).

Každý měsíc navštěvuje jeho stránku více než dva milióny lidí ze 150 zemí. Pavlina se dělí na své stránce o znalosti, které získal z mnoha přečtených knih o osobním růstu. Kromě toho publikuje i osobní zkušenosti z aplikování nastudovaných metod do života. Napsal více než 700 článků a nahrál řadu bezplatných audioprogramů o takových tématech, jako je produktivita, vzájemné vztahy a podobně.

Lidé, kteří si oblíbili jeho internetovou stránku, mu posílali dopisy s vyprávěním o tom, jak jim pomohla některá z publikovaných myšlenek. Z dopisů vyplynulo, že lidé často využívali metody popisované v souvislosti s určitou oblastí života, také v jiných obla-stech. Pavlina například napsal něco o spánku, ale čtenář použil danou metodiku pro rozvoj svého podnikání. Poté, co dostal tisíc dopisů, které mu poskytovaly zpětnou vazbu, odhalil Pavlina, že se některá schémata a témata opakují, a pochopil, že osobní rozvoj podléhá určitým zákonitostem. Dva a půl roku analyzoval získané informace a odhalil sedm principů, z nichž tři jsou základní (skutečnost, láska a síla) a další čtyři (jednota, autorita, odvaha a inteligence) jsou kombinací těch základních principů. 

První princip: Skutečnost

Osobní rozvoj je možný jenom za předpokladu, že si uvědomujete problémy a nedostatky, které máte. Není možné řešit nějaký problém, pokud si myslíte, že neexistuje, a nechcete si ho přiznat. Pokud nejsou vaše myšlenky a vaše přesvědčení zaměřeny na pravdu, pak získáte velmi špatný výsledek z jakýchkoliv aktivit zaměřených na osobní rozvoj. Když člověk odmítá své problémy, tak se otáčí zády k pravdě. Pavlina je toho názoru, že se pravda skládá z pěti klíčových komponentů:

  • vnímání,

  • předvídavosti,

  • přesnosti či spolehlivosti,

  • přijetí a

  • sebeuvědomění.

Vnímání 

Prvním krokem na cestě k osobnímu růstu je to, že přiznáme sami sobě, že náš život není v tuto chvíli takový, jak bychom chtěli. Reagujeme na to, co považujeme za pravdu. Hledíme-li pravdě přímo do očí, pak můžeme pochopit svá skutečná přání. Například jste se postavili na váhu a zjistili jste, že jste přibrali. To vyvolává přání shodit několik kilogramů. Mechanismus je velmi jednoduchý: pochopili jste, co nechcete (nechcete vážit tolik jako teď), a zároveň jste si uvědomili, co chcete (zhubnout). Nic by se však nezměnilo, pokud byste si nepřiznali problém a to, že ho chcete řešit. Ano, není snadné si přiznat, že nemáte rádi svoji práci, že vám přestaly fungovat dobré vztahy s manželem či manželkou, že se vám nelíbí člověk, kterého vidíte v zrcadle. Je to však nezbytné k tomu, abyste začali něco dělat pro uzdravení, pro svůj rozvoj nebo pro lepší život. 

 

Předvídavost

Pomáhá nám při odlišování pravdy od nepravdy na základě našich životních zkušeností. Pokud probíhající situace (nová zkušenost) neodpovídá vašemu očekávání, vědomí obnovuje model reality a umožňuje vám učit se a odhalovat nové skutečnosti. Nové situace, podmínky, lidé, práce, témata, knihy umožňují vědomí, aby si osvojilo nová schémata, aby se zlepšovaly schopnosti mozku předvídat. Například, vidíte na poličce jen kousek nějakého předmětu, ale vědomí vám napovídá, že je to kniha. Pokud se neustále nacházíte v běžných podmínkách a každý den získáváte stejné vjemy, pak začnete ztrácet schopnost předvídání.

 

Přesnost 

Člověk není schopen znát všechno o vlastní situaci. Pokud jste si vybrali například manžela/manželku, tak nevíte, jak by probíhal váš život, pokud byste si vybrali jiného člověka. Pokud jste se rozhodli, že půjdete pracovat do společnosti A, tak se nikdy nedozvíte, co by se stalo, kdybyste přijali nabídku společnosti B. Můžeme si sice idealizovat probíhající situaci, ale můžeme si ji také představit takovou, jaká skutečně je. I když se vám tento obraz možná nelíbí. Je přitom vždy určitá neurčitost, protože nikdo neví, co by bylo, kdyby, a co nás čeká v budoucnosti.

Kromě přijetí situace takové, jaká je ve skutečnosti, umožňují zvýšení přesnosti i další činnosti. Není potřeba příliš zevšeobecňovat. Pokud jste měli například neúspěšné schůzky, nemusíte si hned myslet, že všechny budoucí schůzky budou pro vás také zklamáním.

Nehodnoťte rychle (zbrkle). Slyšeli jste hovořit kolegy negativně o novém spolupracovní-kovi, kterého jste ještě nepotkali. A když potom nastane čas, kdy máte na něčem spolu-pracovat, budete předem očekávat, že si nový pracovník povede hrozně a že přitom nastanou nějaké problémy. Člověk vycítí negativní vztah a bude reagovat stejně. Tím pak naplní vaše očekávání.

 

Přijetí 

Když si dáte čestnou odpověď o současném stavu věcí, měli byste ho přijmout. Ano, mám nadváhu. Ano, nemám rád svou práci. Ano, mám málo peněz. Ano, já sám jsem to dovolil, že se to se mnou stalo, a zatím nemám sílu, abych napravil situaci hned nyní. Tím, že přijmete realitu, začnete se rozhodovat mnohem rozumněji. Tato rozhodnutí budou založena na faktech a nikoliv na smyšlenkách. Například, pokud máte nadváhu a jste dýchaviční, přestanete si myslet, že na problém nemají vliv vaše nesprávné stravování a nedostatek fyzické zátěže. A místo svého běžného způsobu chování učiníte vědomě rozhodnutí, které bude pro vás správné – předpokládejme, že jako první krok, se přestanete stravovat v restauracích rychlého občerstvení a přestanete sledovat televizi.

 

Sebeuvědomění 

Člověk, usilující o osobní rozvoj, by si měl jasně uvědomovat svoje přednosti a nedostat-ky, schopnosti, znalosti, emoce a přání. Je to potřeba proto, abyste se mohli uvědoměle rozhodovat se zaměřením na dosažení cílů, které považujete za nezbytné. Často si protiřečíme: na jedné straně chceme být silní a zdraví, ale na druhé straně bychom rádi prospali celé dopoledne, jedli nezdravá jídla a rádi bychom lenošili. Uvědomění nám pomůže udělat správnou volbu: chci-li zeštíhlet, znamená to, že nesmím jíst nezdravá jídla a nesmím lenošit. Správné chování je pak vaší uvědomělou volbou.

Více se můžete dozvědět o principech osobního rozvoje v e-knize ve zkráceném provedení "Osobní rozvoj pro chytré lidi".

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page