top of page

Jak ovládat veřejné mínění – Tajemství Bena Franklina

 

 

Zpracováno na základě knihy Vzpomínky Benjamina Franklina.

 

Poprvé jsme se s jeho jménem mohli setkat ve škole (asi ve fyzice), protože svým vyná-lezem hromosvodu předběhl českého faráře Prokopa Diviše. Další předmět, kde se o něm učí je dějepis, protože patřil k otcům zakladatelům Spojených států amerických. Kromě toho ovlivnil ještě ze školních předmětů zeměpis, protože dal jméno Golfskému proudu a zanesl ho do map.

 

Ti zámožnější ho znají ze stodolarové bankovky.

 

Kromě myšlenkového bohatství v oblasti přírodních věd nám zanechal i některá svá tajemství, která mu pomáhala při získávání lidí pro své záměry

 

Benjamin Franklin uměl, mnohem lépe než kdokoliv jiný, využívat veřejné mínění pro dosahování svých cílů. Vezměme jako příklad hromosvod. Tím, že se vzdal patentu a věnoval hromosvod občanům Ameriky, si získal velkou úctu a vděk Američanů. Jeho autorita ve společnosti významně vzrostla. Už za necelý rok byl zvolen do Shromáždění a všechny jeho aktivity v nové funkci mu přinesly kolosální příjmy při nezměněné pozitivní podpoře společnosti.

 

Tajemství první – Nejen být, ale i vypadat

Benjamin Franklin se vědomě snažil o to, aby vytvářel o sobě ve společnosti takový názor, jaký potřeboval: „Nejen, že jsem usiloval o to, abych byl pracovitým a hospodárným při svých aktivitách, ale vyhýbal jsem se i všem vnějším projevům opačných vlastností. Oblékal jsem se prostě a nikdy mě neviděli, že bych se věnoval nějaké bezduché zábavě. Nikdy jsem nelovil ryby a zvěř. Je pravda, že mě od práce odváděly knihy, ale to se stávalo zřídka a zůstávalo to bez povšimnutí druhých, takže to nevyvolávalo pomluvy.  Abych ukázal, že se neštítím své práce, vozil jsem někdy domů papír, který jsem koupil v obchodě, na trakaři.“

 

Dalšími tajemstvími se můžete nechat inspirovat v e-knize ve zkráceném provedení Vzpomínky Benjamina Franklina.

bottom of page