top of page

Jak si zasloužit důvěru

 

Článek je zpracován na základě knihy "Efektivní leader", jejímiž autory jsou David Maister a Patrick J. McKenna

 

Důvěra je emocionálním „lepidlem“, které zpevňuje váš tým. David Maister vyčlenil několik prvků, s jejichž pomocí je možné zavést v organizaci vztahy založené na důvěře.

 

Prvek 1

Uznání významu chyby jako možnosti pro poučení se. Nejlepší týmy pracují podle prin-cipu: „Úspěch je dosažen společně, ale chyba nemá viníka“. Když se lidé neznepokojují tím, že chyba bude mít dalekosáhlé následky, pak se cítí méně zranitelnými a roste jejich důvěra ke kolegům a spolu s tím i přání zavádět inovace a změny.

 

Prvek 2

Plnění slibů. Vedoucí nikdy neslíbí něco způsobem: „Zkusím to udělat.“ Buď to udělá, nebo neudělá – vůbec se nemusí snažit. Všichni pracovníci si musí uvědomit nutnost vzájemného vyžadování jasných sdělení se všemi detaily. Cílem je stoprocentní potvrzení všeho, co se dohodlo.

 

Prvek 3

Konstruktivní nesouhlas. Jak je možné vyjadřovat svůj nesouhlas a demonstrovat při-tom vzájemnou úctu mezi lidmi? Maister navrhl několik jednoduchých postupů pro tako-vé situace:

  • Vyhýbejte se pronášení slova „ne“, když reagujete na řeč kolegů;

  • Nenavrhujte opačný názor do té doby, pokud nenajdete alespoň jeden argument na podporu původní myšlenky;

  • Pokud je myšlenka natolik sporná, že je potřeba o ní hlasovat, odložte toto hlasování, aby měli všichni možnost si věc promyslet.

 

Více se o myšlenkách autorů Davida Maistera a Patricka McKenny můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „První mezi rovnými. Jak vést skupinu profesioná-lů“.

bottom of page