Jak získat pozornost posluchačů

Článek je zpracován na základě knihy „Jak mluvit, aby vám naslouchali“, kterou napsal Mike Clayton .

 

Získat si pozornost publika není jednoduchý úkol. Postupovat je potřeba promyšleně, klidně a přesvědčivě. Úloha se skládá z následujících momentů:

 1. Správné předstoupení před publikum.

 2. Správné chování se před publikem.

 3. Umění „přitáhnout“ publikum.

 4. Umění udržet zájem posluchačů.

 

Zastavíme se u prvních dvou bodů podrobněji.

 

1. Správné předstoupení před publikum

Můžeme je považovat za stupeň vaší fyzické a psychické přípravy: jste připraveni na setkání s posluchači, jste v takovém rozpoložení, kdy jste schopni se ovládat, pociťujete trému nebo jste klidní?

 

Pro vyrovnání se s trémou vám pomůže, když se budete na něco konkrétního soustředit. Ženy si proto mohou zkontrolovat účes, make-up a své šperky, muži se mohou zaměřit na své vlasy, kravatu nebo límec od košile.

 

Na chování má silný vliv póza. Proto si promyslete, jakým způsobem přijdete k poslucha-čům. Uvědomte si, že otevřená póza (rozevřené ruce, otevřené dlaně a lehce rozkročené nohy) vypovídá o síle, ale uzavřená póza (svěšená ramena, zkřížené ruce a nohy) svědčí  o bezmoci. Zároveň podle různých experimentů platí, že při stejných intelektuálních a profesionálních dispozicích lidí, získávají práci nakonec ti uchazeči, kteří v průběhu přijímacího pohovoru zaujímali pózu síly, a ti kteří zaujímali pozici bezmoci, byli odmítnuti.

 

Věnujte pozornost tomu, co si obléknete. Pamatujete si na přísloví: „Šaty dělají člověka“? Oblečení a váš vnější vzhled musí skutečně podporovat vaši přítomnost. Vaše oblečení musí vzbuzovat pozornost. Existuje takové pravidlo: „abyste neztráceli sebedůvěru, musíte se obléknout do něčeho, co vám sedí, co vám vyhovuje. Pokud nevíte, co je vhodné, oblékněte se stejným způsobem jako lidé v publiku, nebo o trochu lépe, než oni.“ Budete-li oblečeni podobně jako posluchači, uděláte na ně dobrý dojem a získáte si je. Zde je několik doporučení:

 • Oblečení by vám mělo dobře padnout.

 • Oblečení by mělo být čisté a vyžehlené.

 • Doplňky (pásek, brož, kravata) by měly být kvalitní.

 • Boty by měly být čisté a pokud možno „neošoupané“.

 

Při příchodu k publiku nespěchejte. Posuďte, jaká je nálada lidí, čemu se věnují a v jaké póze vás vítají (otevřené nebo uzavřené). Když vejdete, pozdravte přítomné. Pokuste se věnovat pozornost každému člověku nebo skupině lidí. Tím jim ukážete, že o ně máte upřímný zájem. Snažte se ihned vytvořit kontakt. Vaším nástrojem jsou oči. Podívejte se člověku do očí a usmějte se – vznikne kontakt. Se skupinou jednejte stejně.

 

Když navážete první kontakt, podejte si s nimi ruce – ruka k ruce, bez mezery mezi palcem a ukazováčkem. Věnujte tomu pozornost, protože poloha rukou je také důležitá! Vertikální poloha svědčí o rovnoprávnosti, ruka směřující dlaní dolů, ukazuje snahu o dominanci, ale jestli je otočená dlaní nahoru, svědčí to o připravenosti podřídit se.

 

Nyní nastává čas na seznámení se. Představte se. Pomalu a zřetelně vyslovte své jméno a zapamatujte si jméno svého protějšku, tak že ho nahlas zopakujete. Snažte se zapojit do rozhovoru. Čím snadněji, tím lépe. Můžete například okomentovat akci, místo, program a pohostinnost pořadatelů. Snažte se o to, abyste nezůstali na jednom místě, měňte své spolubesedníky. Čím větší bude množství lidí, s nimiž si popovídáte, tím více nových myšlenek a kontaktů získáte.

 

2. Správné chování se před publikem

Nastane-li čas pro vystoupení, a vy musíte předstoupit před publikum, vzpomeňte si na všechno, co bylo řečeno dříve. Nestyďte se, nespěchejte, chovejte se tak, jako by vás nic neznepokojovalo. Tímto způsobem dáte najevo přesvědčení o tom, že se chystáte říci něco hodnotného.

Připomeňte si pravidlo: „když jste v místnosti, buďte v místnosti.“ Jinak řečeno, snažte se, aby nic jiného neodvádělo vaši pozornost. Věnujte veškerou svou pozornost člověku nebo lidem, s nimiž hovoříte. Kromě očního kontaktu je dobré připomenout si ještě několik dalších faktorů, které pomáhají při vylaďování kontaktů:

 • úsměv;

 • přirozenost;

 • chválení (to je asi nejefektivnější způsob, jak si naklonit druhé!)

 • zájem (upřímný, se vzájemnými otázkami a odpověďmi).

 

Buďte tím, kdo jste a nesnažte se klamat. Chovejte se opravdově, ale přitom kontrolujte svůj temperament.

 

Více se můžete dozvědět o veřejném vystupování nebo osobním přesvědčování v e-knize ve zkráceném provedení „Jak mluvit, aby vám naslouchali“.

 

Snímek obrazovky 2019-04-25 v 20.45.32.p