top of page
OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Jak mluvit aby vám naslouchali  je titul 42.

Jak získat pozornost posluchačů

Článek je zpracován na základě knihy „Jak mluvit, aby vám naslouchali“, kterou napsal Mike Clayton .

 

Získat si pozornost publika není jednoduchý úkol. Postupovat je potřeba promyšleně, klidně a přesvědčivě. Úloha se skládá z následujících momentů:

 1. Správné předstoupení před publikum.

 2. Správné chování se před publikem.

 3. Umění „přitáhnout“ publikum.

 4. Umění udržet zájem posluchačů.

 

Zastavíme se u prvních dvou bodů podrobněji.

 

1. Správné předstoupení před publikum

Můžeme je považovat za stupeň vaší fyzické a psychické přípravy: jste připraveni na setkání s posluchači, jste v takovém rozpoložení, kdy jste schopni se ovládat, pociťujete trému nebo jste klidní?

 

Pro vyrovnání se s trémou vám pomůže, když se budete na něco konkrétního soustředit. Ženy si proto mohou zkontrolovat účes, make-up a své šperky, muži se mohou zaměřit na své vlasy, kravatu nebo límec od košile.

 

Na chování má silný vliv póza. Proto si promyslete, jakým způsobem přijdete k poslucha-čům. Uvědomte si, že otevřená póza (rozevřené ruce, otevřené dlaně a lehce rozkročené nohy) vypovídá o síle, ale uzavřená póza (svěšená ramena, zkřížené ruce a nohy) svědčí  o bezmoci. Zároveň podle různých experimentů platí, že při stejných intelektuálních a profesionálních dispozicích lidí, získávají práci nakonec ti uchazeči, kteří v průběhu přijímacího pohovoru zaujímali pózu síly, a ti kteří zaujímali pozici bezmoci, byli odmítnuti.

 

Věnujte pozornost tomu, co si obléknete. Pamatujete si na přísloví: „Šaty dělají člověka“? Oblečení a váš vnější vzhled musí skutečně podporovat vaši přítomnost. Vaše oblečení musí vzbuzovat pozornost. Existuje takové pravidlo: „abyste neztráceli sebedůvěru, musíte se obléknout do něčeho, co vám sedí, co vám vyhovuje. Pokud nevíte, co je vhodné, oblékněte se stejným způsobem jako lidé v publiku, nebo o trochu lépe, než oni.“ Budete-li oblečeni podobně jako posluchači, uděláte na ně dobrý dojem a získáte si je. Zde je několik doporučení:

 • Oblečení by vám mělo dobře padnout.

 • Oblečení by mělo být čisté a vyžehlené.

 • Doplňky (pásek, brož, kravata) by měly být kvalitní.

 • Boty by měly být čisté a pokud možno „neošoupané“.

 

Při příchodu k publiku nespěchejte. Posuďte, jaká je nálada lidí, čemu se věnují a v jaké póze vás vítají (otevřené nebo uzavřené). Když vejdete, pozdravte přítomné. Pokuste se věnovat pozornost každému člověku nebo skupině lidí. Tím jim ukážete, že o ně máte upřímný zájem. Snažte se ihned vytvořit kontakt. Vaším nástrojem jsou oči. Podívejte se člověku do očí a usmějte se – vznikne kontakt. Se skupinou jednejte stejně.

 

Když navážete první kontakt, podejte si s nimi ruce – ruka k ruce, bez mezery mezi palcem a ukazováčkem. Věnujte tomu pozornost, protože poloha rukou je také důležitá! Vertikální poloha svědčí o rovnoprávnosti, ruka směřující dlaní dolů, ukazuje snahu o dominanci, ale jestli je otočená dlaní nahoru, svědčí to o připravenosti podřídit se.

 

Nyní nastává čas na seznámení se. Představte se. Pomalu a zřetelně vyslovte své jméno a zapamatujte si jméno svého protějšku, tak že ho nahlas zopakujete. Snažte se zapojit do rozhovoru. Čím snadněji, tím lépe. Můžete například okomentovat akci, místo, program a pohostinnost pořadatelů. Snažte se o to, abyste nezůstali na jednom místě, měňte své spolubesedníky. Čím větší bude množství lidí, s nimiž si popovídáte, tím více nových myšlenek a kontaktů získáte.

 

2. Správné chování se před publikem

Nastane-li čas pro vystoupení, a vy musíte předstoupit před publikum, vzpomeňte si na všechno, co bylo řečeno dříve. Nestyďte se, nespěchejte, chovejte se tak, jako by vás nic neznepokojovalo. Tímto způsobem dáte najevo přesvědčení o tom, že se chystáte říci něco hodnotného.

Připomeňte si pravidlo: „když jste v místnosti, buďte v místnosti.“ Jinak řečeno, snažte se, aby nic jiného neodvádělo vaši pozornost. Věnujte veškerou svou pozornost člověku nebo lidem, s nimiž hovoříte. Kromě očního kontaktu je dobré připomenout si ještě několik dalších faktorů, které pomáhají při vylaďování kontaktů:

 • úsměv;

 • přirozenost;

 • chválení (to je asi nejefektivnější způsob, jak si naklonit druhé!)

 • zájem (upřímný, se vzájemnými otázkami a odpověďmi).

 

Buďte tím, kdo jste a nesnažte se klamat. Chovejte se opravdově, ale přitom kontrolujte svůj temperament.

 

Více se můžete dozvědět o veřejném vystupování nebo osobním přesvědčování v e-knize ve zkráceném provedení „Jak mluvit, aby vám naslouchali“.

 

bottom of page