top of page

Jak se ucházel Leonardo

o práci na milánském dvoře

Článek je zpracován na základě knihy "Leonardo da Vinci:Myšlenky génia". 

Jestli jste už někdy v životě psali žádost o zaměstnání nebo životopis, pak asi oceníte dopis, který napsal v roce 1482  třicetiletý Leonardo da Vinci milánskému vévodovi Ludovicovi Sforzovi. Podle některých autorů vytvořil da Vinci pravděpodobně nejlepší žádost o zaměstnání všech dob:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nejvznešenější pane,

teď když jsem viděl dostatek důkazů od těch, kteří se za mistry a vynálezce válečných strojů považují, a zjistil jsem, že jejich vynálezy a využití těchto strojů se v žádném ohledu neliší od strojů, které se již běžně používají, jsem se odvážil, aniž bych tím chtěl někoho poškodit, obrátit se na Vaši Excelenci, abych Vás seznámil se svými tajemstvími, samozřejmě Vám také nabízím, že dle Vaší libosti v kteroukoliv Vámi vybranou dobu předvedu jakoukoli z věcí, které Vám v následující části dopisu krátce představím.

 

 1. Mám plány mostů, velice lehkých, pevných a vhodných ke snadnému přenášení …

 2. Když je město obleženo, vím, jak nechat odtéci vodu z vodních příkopů a jak sestrojit nekonečné množství žebříků a jiných pomůcek …

 3. Když kvůli výšce náspů a odolnosti budovy nebo jejího umístění není možné ji dobýt ostřelováním, znám metody pro zničení jakékoli citadely nebo pevnosti, dokonce i kdyby byla vybudována na skále.

 4. Mám plány na výrobu děl, velice skládaných a snadno převoditelných, kterými je možné vrhat malé kamínky, dokonce i ve velikosti krup …

 5. Kdyby došlo k bitvě na moři, mám plány pro stavbu mnoha strojů, které jsou velice vhodné k útoku i obraně, a lodí, jež odolávají palbě i z těch nejtěžších děl, střelnému prachu i kouři.

 6. Také znám způsoby, jak dorazit na předem určené místo jeskyněmi a tajnými průchody vytvořenými bez hluku, jsou použitelné, i kdyby bylo potřeba přejít pod řekou.

 7. Rovněž dokážu vytvořit kryté vozy, které budou bezpečné a nedobytné a prorazí sevřené šiky nepřítele dělostřelbou, žádná armáda ozbrojenců není tak skvělá, aby jim odolala. Za touto pěchotou budete moci postupovat bez většího nebezpečí a odporu.

 8. Kdyby to bylo třeba, jsem schopen vyrobit děla, moždíře i lehčí zbraně krásných a užitečných tvarů, které se budou výrazně lišit od těch běžně používaných.

 9. Když nebude možné použít děla, mohu Vám dodat katapulty, praky, vrhače a další stroje výjimečné účinnosti, které rovněž nejsou příliš známé. Stručně řečeno podle potřeb vzniklých v nejrůznějších situacích jsem připraven dodat nekonečné množství různých útočných i obranných strojů.

 10. V době míru Vás mohu tak plně uspokojit v architektuře, jako kterýkoliv jiný architekt, pomohu Vám se stavbou budov veřejných i soukromých a se sváděním vody z jednoho místa na jiné.

 11. Také mohu tvořit sochy z mramoru, bronzu i hlíny a také malovat, v malbě mé dílo obstojí ve srovnání s kterýmkoliv jiným malířem.

 12. Kromě toho bych se chtěl pustit do práce na bronzovém koni, který případně vyjádří nekonečnou slávu a věčnou čest skvělé památky Vašeho otce vévody i vznešeného rodu Sforzů.

 

Kdyby snad jakákoli z výše uvedených věcí někomu připadala nemožná nebo neproveditelná, jsem připraven je předvést ve Vašem parku nebo na jakémkoli jiném místě, které Vaše excelence milostivě zvolí, k čemuž se zavazuji s největší možnou pokorou.

 

Leonardo da Vinci

------------------------------------------------------------------------------------------

Práci Leonardo dostal. I když podle Giorgia Vasariho, jeho prvního životopisce, však za kladné přijetí vděčil zejména svým dvorským dovednostem, hudebnímu talentu a zručnosti při přípravě slavností. Zajímavé je, že díky své virtuózní hře na lyru, byl v Miláně v té době znám především jako hudebník a nikoliv jako malíř nebo sochař.

 

Více se o myšlenkách Leonarda da Vinciho můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Leonardo da Vinci: Myšlenky génia“.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Leonardo da Vinci  je titul 29.

bottom of page