v ohni

Proč jsou hlupáci nebezpečnější než podvodníci:

Vědecká teorie italského vědce

Článek je zpracován na základě knihy „Fundamentální zákony lidské hlouposti", kterou napsal CarloM. Cipolla.

 

Aristoteles nazval člověka společenským zvířetem: prakticky v každé chvíli života vystupujeme v nějaké sociální roli – autor vysvětluje, že v tuto chvíli je manželem, bratrem a vedoucím, v určité chvíli se může stát podřízeným, potom řidičem dopravního prostředku atd. Ať se nám to líbí nebo ne, ale jako představitelé různých sociálních skupin musíme neustále fungovat společně s jinými představiteli lidského rodu. 

 

Jako lidé rozumní, interpretujeme chování druhých z racionálního hlediska. Tak můžeme najít vysvětlení i těch aktivit, které bychom sami nikdy neudělali. Například jsme schopni pochopit zloděje, který vykradl sousedův byt (chtěl zlepšit svou životní situaci), nebo člověka, který se obětoval pro někoho jiného (chtěl pomoct, to znamená zlepšit situaci druhého). 

Jedinou kategorií lidí, kterou není možné pochopit, jsou hlupáci.Spočívá to v tom, že způsobují lidem kolem sebe ztráty, ale přitom oni sami nezískávají žádnou výhodu. Jejich chování je iracionální, a tím jsou nebezpeční. Rozumný člověk nebývá téměř nikdy připraven na setkání s hlupákem a není schopen mu klást odpor, protože nemůže jednoduše uvěřit, že by se někdo mohl chovat natolik … nevysvětlitelně. 

Ani jeden hlupák si však nikdy nepřizná tuto smutnou skutečnost. S úsměvem na rtech, jako by dělal tu nejsprávnější věc, snadno překazí vaše plány, připraví vás o klid, vnese do práce nebo do osobního života určitý chaos, připraví vás o peníze, chuť, dobrou náladu apod. A to všechno bez zlého úmyslu, bez výčitek svědomí a vůbec bez nejmenšího ponětí o tom, co způsobil.

Italský historik ekonomiky CarloCipolla vytvořil vědeckou teorii, která vysvětluje fenomén lidské hlouposti. Jeho dílo je zcela seriózní a je ceněno i v odborných kruzích. Zároveň je však plné pověstné italské ironie. Autor se zvláštní lehkostí analyzuje jednu z nejošklivějších stránek naší reality – hloupost. Více se o tom dozvíte v této zkrácené e-knize.

V čem je rozdíl mezi chytrými a hloupými lidmi

Každý náš kontakt můžeme vyjádřit jako bankovní účet: jako výsledek naší aktivity (nebo neaktivity) buď zlepšujeme, nebo zhoršujeme stav účtu. Současně i ten člověk, s nímž komunikujeme, buď získává, nebo ztrácí. Předcházející myšlenku můžeme vyjádřit jako jednoduchý graf. Nazvěme našeho hrdinu Pepou a jeho spolubesedníka Petrem. V důsledku určité aktivity se může Josef ocitnout v jedné z následujících čtyř situací:

                                                            Ztráta pro Pepu                           Výhoda pro Pepu

 

Výhoda pro Petra                            Pepa je trouba                            Pepa je rozumný člověk

 

Ztráta pro Petra                              Pepa je hlupák                            Pepa je bandita

 

Řekněme, že Pepa ukradl Petrovi jablko. Tato akce přinese Pepovi výhodu a Petrovi ztrátu. To znamená, že náš Pepa se chová jako bandita. Podobně je to i s dalšími kvadranty. Když analyzujeme Pepovo chování, je důležité, že akce provádí právě on, a nikoliv Petr.

Ještě jeden důležitý postřeh spočívá v tom, že v rámci každé ze čtyř situací se může Pepa projevit různě. Například, jestliže ukradl 10 tisíc korun a nezpůsobil Petrovi další škodu, tak je ideálním banditou. Při využití naší analogie s bankovním účtem, můžeme říci, že z Petrova účtu odešlo 10 tisíc korun a na Pepův účet přibylo 10 tisíc korun. Jestliže však Pepa během krádeže udeřil svou oběť do hlavy, tak se nemůže považovat za ideálního banditu, protože jeho výhoda (10 tisíc korun) je menší než ztráty, které utrpěl Petr (10 tisíc korun, plus bolest hlavy).

 

Je potřeba dodat, že výhody a ztráty se mohou měřit nejenom v penězích, ale v čemkoliv. Například, psychická spokojenost – to je výhoda, ale stres a negativní emoce – to jsou ztráty. Změřit nemateriální výhody a ztráty není tak jednoduché, protože vždy je potřeba vycházet z hodnotového systému konkrétního Pepy. Budeme-li chtít zanalyzovat chování Petra, tak budeme muset vytvořit nové schéma a udělat nové závěry o rozumnosti jeho aktivit, a vycházet přitom z jeho systému hodnot.

 

Více se můžete o základních zákonech lidské hlouposti dočíst,        

v e-knize ve zkráceném provedení „Fundamentální zákony lidské hlouposti“.

Poznámka: v češtině vyšla kniha pod názvem „Základní zákony lidské blbosti” v nakladatelství Argo v roce 2012.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus