top of page
Setkání tým
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát
 

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA DALŠÍCH TITULŮ

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Rozvoj měkkých dovedností"  je titul  282.

4 měkké dovednosti pro přežití

Článek je zpracován na základě knihy Developing Soft Skills", kterou napsala Debra Wheatman.

Co je potřeba k vybudování skvělé kariéry? Mají stále rozhodující vliv odborné vzdělání, oborové znalosti a profesní zkušenosti? Podle výsledků nedávných výzkumů změnili zaměstnavatelé a personální agentury v USA kritéria pro hodnocení kandidátů – místo klasických „tvrdých“ dovedností věnují stále více pozornosti dovednostem „měkkým“, které nelze doložit nějakými školními diplomy či vysvědčením.

Klíčovými „měkkými“ dovednostmi, které by rádi viděli u svých zaměstnanců skoro všichni zaměstnavatelé, jsou: pozitivní myšlení, schopnost pracovat v týmu, pružnost (připravenost na změny) a umění spolupracovat s druhými lidmi.

Odborníci, kteří se snažili po celý život zvyšovat úroveň své profesionální přípravy tím, že navštěvovali kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace a účastnili se odborných seminářů, se nyní mohou cítit oklamáni. Je to podobné, jako by vás poslali na pláž sbírat bílé mušličky, vy byste dokázali nasbírat dvakrát více bílých mušliček než druzí, ale při odevzdávání by vám řekli, že jste měli sbírat i růžové mušle. Výsledkem je, že oceněný bude místo vás někdo jiný, protože přinesl mušle obou barev. Copak je to spravedlivé? Vždyť vám to nikdo předtím neřekl! Podobné je to i s měkkými dovednostmi. V inzerátech na volná místa jsou uvedeny odborné znalosti a zkušenosti, ale během pohovoru se ukáže, že zaměstnavatel vybírá zaměstnance na základě jeho osobnostních vlastností.

Abyste se neocitli „přes palubu“ a mohli si budovat úspěšnou kariéru, pracujte na svých „měkkých“ dovednostech – učte se žít pozitivně, radovat se z možností, jež přicházejí, nebát se změn, upřímně se zajímat o druhé a budovat pevné vztahy s lidmi.

 

Proč je důležité přemýšlet o rozvoji měkkých dovedností

Nedávní absolventi vysokých škol se zaměřují na získávání hlubších znalostí v oboru, ale nevěnují skoro žádnou pozornost rozvoji svých osobnostních vlastností, které by jim pomohly vybudovat kariéru. Ještě smutnější je, že tomu nevěnují pozornost ani zkušení odborníci, kteří už mají za sebou delší praxi.

Jestliže máte stále pocit, že tím nejdůležitějším je, abyste měli dobré odborné znalosti, a takzvané měkké dovednosti považujete pro kariéru za zbytečné, tak pro vás bude užitečné, když se seznámíte s výsledky ankety, kterou uskutečnila v roce 2013 společnost Millenial Branding. Na otázky odpověděli manažeři z 225 amerických podniků. Ukázalo se, že největší význam pro kariéru mají následující dovednosti:

1.komunikativnost (označilo 98 % zaměstnavatelů);

2.pozitivní myšlení (označilo 97 % zaměstnavatelů);

3.pružnost (označilo 92 % zaměstnavatelů);

4.schopnost týmové práce (označilo 92 % zaměstnavatelů).

 

Někteří lidé navazují snadno kontakty s cizími lidmi, dokážou budovat vztahy, jsou optimističtí a otevřeni změnám. Je možné, že mají pro tyto schopnosti přirozené nadání nebo se jim povedlo je rozvinout v dětství nebo v mládí, pod vlivem prostředí, v němž vyrůstali. Většina lidí však zažívá při komunikaci určité problémy. Není pro ně snadné si budovat vztahy s kolegy, vadí jim, když se zavádějí nějaké novoty, a jsou stále ustaraní, protože nedokážou nemyslet na problémy.

Jestliže jste neměli v minulosti štěstí, a neosvojili jste si měkké dovednosti, nastal podle autorky čas, abyste se zamysleli nad tím, jaké úsilí musíte vyvinout pro jejich rozvinutí. Jinak vám hrozí vážné problémy, které budou brzdit váš postup v práci a budou bránit tomu, abyste dosáhli úspěchu. Je krutou realitou, že pro zaměstnavatele je mnohem snadnější přijímat pracovníky, kteří už mají dané vlastnosti, než aby se zabývali jejich rozvojem u zaměstnanců. Nezřídka provádějí organizace vstupní psychologické testy před přijetím lidí do práce. Chtějí na jejich základě vybrat ty nejperspektivnější kandidáty. Když uchazeči nebo zaměstnanci některá schopnost chybí, pro zaměstnavatele to znamená, že budou muset zpracovat individuální rozvojový program pro takového zaměstnance, že budou muset investovat peníze a úsilí do jeho tréninku, a následně mohou dlouho čekat, než se objeví nějaké výsledky.

Více se můžete dočíst o těchto čtyřech měkkých dovednostech a možnostech jejich rozvoje, v e-knize  ve zkráceném provedení „Rozvoj měkkých dovedností“ (e-kniha 282).

bottom of page