top of page

Mluv jako TED

Článek je zpracován na základě knihy autora Carmine Gallo: "Mluvte jako TED"

 

 

Díky youtube se staly prezentace předních vědců, podnikatelů, manažerů, ekologic-kých a společenských aktivistů nebo angažovaných umělců fenoménem, který sledují miliony lidí po celém světě včetně tisíců v českém a slovenském prostředí. Jednotlivá vysotoupení nám ukazují, že se dá stále mluveným slovem zaujmout a přimět lidi, aby něčemu pomohli.

 

Až do roku 2005 byl TED událostí, která probíhala jen jednou do roka, vždy po dobu čtyř dnů, během nichž se na pódiu vystřídalo 50 přednášejících s osmnáctiminutovými prezentacemi. V roce 2009 začala organizace TEDGlobal udělovat licence třetím stranám k organizaci vlastních komunitních událostí TEDx.

 

Nejznámější americká moderátorka Oprah Winfreyová to jednou velmi výstižně okomentovala: „TED je místo, kam talentovaní lidé chodí, aby si vyslechli myšlenky jiných talentovaných lidí.“

 

Autor Carmine GalIo sebevědomě tvrdí, že i když jste nebyli pozvaní na TED a ani nemáte v úmyslu tam vystupovat, i tak bude tato jeho kniha jednou z nejdůležitějších, kterou jste si kdy přečetli, protože vás poučí o tom, jak se prodat a jak prodávat své myšlenky s větší přesvědčivostí, než jste si kdy dovedli představit. Naučí vás, jak zapojit prvky, které jsou vlastní všem inspirativním prezentacím, a ukáže vám, jak přepracovat způsob, jímž se prezentujete jako vůdčí osobnost a jímž komunikujete s ostatními. Pamatujte si, že pokud ostatní nedokážete inspirovat a nadchnout pro své myšlenky, je jedno, jak dobré tyto myšlenky jsou. Myšlenky jsou jenom tak dobré, jaké jsou činy, které následují po jejich efektivní komunikaci.

 

KNIHA MLUV JAKO TED je rozdělena do tří částí, z nichž každá odhaluje tři složky, z nichž se skládají dobré prezentace.

 

Nejzajímavější prezentace jsou:

  • EMOCIONÁLNÍ – Chytnou mě za srdce.

  • ORIGINÁLNÍ -  Naučí mě něco nového.

  • NEZAPOMENUTELNÉ – Prezentují věci způsobem, na který nikdy nezapomenu. 

 

Zmiňme zde alespoň první bod. Nejoblíbenější přednášející TEDu mají společné něco, co je vlastní všem úspěšným mluvčím v jakémkoliv oboru – zápal pro věc, posedlost, kterou musí sdílet s ostatními. Nejoblíbenější přednášející na TEDu nemají jen „práci“. Jejich práce je jim vášní, posedlostí, posláním. Byli vyvoleni, aby s ostatními sdíleli své myšlenky.

Lidé mohou stěží inspirovat jiné, pokud sami necítí inspiraci. „V naší kultuře máme tendenci spojovat intelektuální schopnosti s úspěchem. V mnoha ohledech jsou to však emocionální kvality, které oddělují ty, kteří mistrovsky ovládají své řemeslo, od těch, kteří jen dělají svou práci,“ píše Robert Greene ve své knize „Mastery“. „Naše tužby, trpělivost, vytrvalost a sebejistota nakonec sehrávají v úspěchu mnohem větší roli než prosté intelektuální schopnosti.  Když cítíme motivaci a energii, dovedeme překonat prakticky cokoliv. Pokud jsme znudění a neklidní, naše mysl se uzavře a stáváme se pasivními.“ Motivovaní mluvčí plní energie budou vždy efektivnější a poutavější než ti znudění a pasivní.

 

Co vás chytá za srdce?

Autor uvádí příklad z doby, kdy spolupracoval s klientem – zemědělcem z Kalifornie. Klient stál v čele asociace pěstitelů jahod. Na Carminovy otázky odpověděl následovně:

  1. Čím se zabýváte?: „Jsem ředitel Komise pro jahody státu Kalifornie.“

  2. Pro co jste skutečně zapálený?: „Chci propagovat jahody, které Kalifornie produkuje.“

  3. Co vás dokáže na vašem oboru chytit za srdce?: „Americký sen. Mí rodiče byli přistěhovalci a pracovali na poli. Nakonec našetřili dost, aby si mohli koupit akr půdy a založit na něm své živobytí. U jahod nepotřebujete velké plochy a ani je nemusíte sami osobně vlastnit, stačí si je pronajmout. Je to odrazový můstek k americkému snu.“

 

Určitě uznáte, že odpověď na třetí otázku je mnohem zajímavější než odpovědi na první dvě. Zjistěte, co vás chytá za srdce a sdílejte to s ostatními.

 

TED tip: Ptejte se sami sebe: „Co mě chytá za srdce?“ Váš zápal není jen pomíjející zájem nebo koníček. Zápal pro věc je něco, co je skutečně významné a co leží v samém jádru vašeho bytí. Jakmile zjistíte, pro co jste zapáleni, můžete určit, jak váš zápal ovlivňuje vaše každodenní jednání. Lze jej nějak začlenit do vaší profesní činnosti? Váš skutečný zápal by měl být předmětem vašeho sdělení, kde poslouží k tomu, aby inspiroval vaše obecenstvo.

 

Více se můžete dozvědět o principech efektivního veřejného vystupování v e-knize ve zkráceném provedení „Mluvte jako TED“.

 

 

bottom of page