top of page
Mohlo by vás také zajímat:

Naším nejdražším zdrojem není čas, ale energie

Článek je zpracován na základě knihy „Život na plný výkon“, kterou napsali Jim Loehr a Tony Schwartz.

Symbol „24/7“popisuje svět, ve kterém práce nikdy nekončí.  Málo spíme, jíme za pochodu, dopujeme se kofeinem, uklidňujeme se alkoholem a prášky na spaní. Používáme slovo „bláznivý“, abychom popsali uplynulý pracovní den. Míváme pocit, že už nikdy nebudeme mít čas. Každý den se snažíme zvládnout udělat co nejvíc věcí. Ani to nejefektivnější řízení vlastního času nám nezaručí, že budeme mít dostatek energie k tomu, abychom udělali všechny naplánované aktivity. Nikoliv čas, ale energie je tím hlavním pro vysokou efektivnost. Když nemáme potřebné množství, kvalitu a koncentraci energie, tak riskujeme, že nezvládneme kteroukoliv aktivitu, již bychom zvládnout chtěli.

Výsledky výzkumu Gallupova institutu: jen 25 % zaměstnanců pracuje na plný výkon, okolo 55 % pracuje na poloviční výkon a zbytek „klade aktivní odpor práci“ – to znamená, že jsou nejen nešťastní ve své profesní oblasti, ale soustavně se dělí o své pocity i s kolegy. Po prvních šesti měsících práce pracuje jenom 38 % zaměstnanců na plný výkon. V průběhu tří let klesá toto číslo na 22 %.

 

Algoritmus vysoké efektivnosti

Co umožňuje lidem pracovat na vyšším stupni efektivnosti, aniž by obětovali své zdraví, štěstí a životní pohodu? Je to umění správně využívat naši energii. Autoři zformulovali čtyři základní principy, které umožňují pracovat na plný výkon.

 

První princip

Plný výkon vyžaduje zapojení čtyř vzájemně provázaných zdrojů energie. Jedná se o fy-zický, emocionální, duševní a duchovní zdroj. Nedá se spoléhat jenom na jeden z nich a není možné se bez některého z nich obejít, protože jsou všechny vzájemně hluboce propojeny.

 

Druhý princip

Je potřeba udržovat rovnováhu mezi čerpáním energie a jejím vytvářením. Naše energe-tické možnosti se snižují jak při zbytečném, tak při nedostatečném využívání energie. Musíme se naučit spotřebovávat a obnovovat energii rytmicky. To znamená, že bychom se měli ke svému životu chovat jako k sérii sprintů – vydávat ze sebe všechno na trati a zcela na závod zapomínat, když se ocitneme za hranicemi stadionu.

 

Třetí princip

Je důležité vycházet za hranice běžných norem spotřeby energie. Je to paradoxní, ale právě stres je základem růstu a rozvoje. Například, abychom zvýšili sílu svých svalů, musíme je systematicky zatěžovat (to znamená, že je vystavujeme stresu) a vycházet za hranice jejich běžných možností. Jakákoliv forma stresu, vyvolávající diskomfort, umožňuje zvýšení objemu našich rezerv – fyzických, duševních, emocionálních nebo duchovních. Platí to za podmínky, že stres bude provázen adekvátní regenerací.

 

Čtvrtý princip

Je nezbytné, abychom si vytvořili rituály – přesně určené, strukturované aktivity, které nám umožní doplnit energii, - a abychom z nich udělali automatismy. Na rozdíl od síly vůle a disciplíny, které nás nutí a pobízejí k určenému chování, rituál nás táhne sám. Vezměte si něco jednoduchého, například čištění zubů. Běžně si nemusíme stále připo-mínat, že si musíme čistit zuby. Síla rituálu spočívá v tom, že garantuje minimální vyu-žívání vědomého úsilí a ponechává nám svobodu pro zaměření energie na strategické směry tvořivosti a rozvoje.

Více se můžete dozvědět o principech osobní  efektivity v e-knize ve zkráceném provedení "Život na plný výkon".

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page