top of page
Světový mír
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Nenásilná komunikace"  je titul 253.

Co je to

nenásilná komunikace? 

Článek je zpracován na základě knihy Nenásilná komunikace - Jazyk života, kterou napsal psycholog Marshall Rosenberg.

Marshall B. Rosenberg (1934–2015) byl zakladatelem a řadu let ředitelem Vzdělávacích služeb Centra nenásilné komunikace – mezinárodní organizace, zabývající se mírovým řešením konfliktů. Během svého života napsal 15 knih. Kniha „Nenásilná komunikace“ byla přeložena do více než třiceti jazyků a prodáno bylo více než milion výtisků.

Doktor Rosenberg získal za svou metodu Nenásilné komunikace (NNK) řadu ocenění od různých organizací.

Poprvé začal používat proces Nenásilné komunikace v šedesátých letech v rámci federálních školních integračních projektů pro učení komunikačních dovedností.

Metoda NNK

Metoda nenásilné komunikace (NNK) reálně zlepšuje život tisícům lidí. Je použitelná v manželské ložnici, ve školní třídě, za vyjednávacím stolem i na frontové linii. Nikdy není pozdě na to zřeknout se násilí ve prospěch všech zainteresovaných stran.

Autor této metody Marshall Rosenberg v knize podrobně vysvětluje její podstatu a ukazuje na mnoha příkladech ze své praxe, jak je možno metodu využít. 

NNK vám pomůže:

  • zlepšit vztahy s lidmi,

  • nikdy nepodlehnout hněvu,

  • mluvit a naslouchat s pochopením a s empatií,

  • vyhýbat se šablonám myšlení, jež vedou ke stresu, depresi, pocitu viny a studu,

  • nalézat vždy, všude a se všemi společný jazyk.

 

Rosenberg považoval za své štěstí, že měl možnost cestovat po celém světě a učit lidi procesu komunikace, který jim poskytuje sílu a radost. A rád se o bohatství nenásilné komunikace podělil i se čtenáři této knihy.

 

 

Podstata nenásilné komunikace 

Autor píše, že jeho víra v to, že si máme život užívat tím, že dáváme a získáváme empatii, ho přiměla k tomu, že většinu života strávil hledáním odpovědí na dvě otázky:

- Proč se ničí spojení založené na empatii, a my se začínáme chovat jako tvrdí vykořisťovatelé?

- A co umožňuje některým lidem zachovat si spojení se svou empatickou přirozeností i v těch nejkomplikovanějších podmínkách? 

Těmito otázkami se začal zabývat už v dětství, přibližně od léta roku 1943, kdy se jeho rodina přistěhovala do Detroitu. Týden po jejich příjezdu začal ve městě rasově motivovaný konflikt. V průběhu následujících dnů bylo zabito přes 40 lidí. Jejich čtvrt ležela v epicentru tohoto konfliktu a celá rodina proseděla tři dny zavřená doma.

Když skončily nepokoje a začala školní výuka, zjistil Rosenberg, že příjmení může být stejně nebezpečné jako barva kůže. Když učitel vyslovil autorovo jméno, dva chlapci se na něj podívali a zašeptali: „Ty jsi žid?“ Rosenberg to slovo neznal. Oba kluci na něj po vyučování počkali, povalili ho na zem a zbili ho. A od té doby přemýšlel nad oběma otázkami, které jsou zmíněny výše. 

Když autor studoval faktory, které ovlivňují naši schopnost zachovat si empatii, překvapilo ho, jakou klíčovou roli sehrává jazyk a to, jaká používáme slova. Vytvořil následně speciální přístup ke komunikaci – k tomu, co se říká a k naslouchání – přístup, který nám umožní dávat do všeho srdce a vyladit naše spojení se sebou i s druhými takovým způsobem, aby naše přirozená empatie rozkvétala. Tento přístup nazval nenásilnou komunikací a používal slovo „nenásilný“ ve stejném smyslu jako Ghándí. To znamená, že má na zřeteli přirozený stav empatie, když v našem srdci utichá násilí. My sami můžeme považovat náš způsob komunikace za „nenásilný“, ale naše slova zraňují druhé nebo nás samotné. 

NNK – strategie komunikace, která nám pomáhá dávat ze srdce.

Jak se soustředit

NNK je založena na jazyku a komunikačních zvycích, které posilují naši schopnost zůstat lidskými i ve velmi složitých situacích. Autor podotýká, že prvky, které vložil do strategie NNK nejsou ničím novým a lidé je znali už od starověku.

Cílem NNK je připomenout lidem známé věci (jak se mají k sobě navzájem chovat) a pomoct jim žít tak, že budou tyto znalosti používat.

NNK je průvodcem, který mění to, jak se vyjadřujeme a jak nasloucháme druhým. Místo běžných automatických reakcí se naše slova mění v uvědomělé odpovědi, založené na vnímání pocitů a přání. To vede k upřímnému a jasnému sebevyjadřování, kdy zároveň věnujeme druhým pozornost, založenou na úctě a empatii. V jakémkoliv dialogu máme možnost slyšet svoje hluboké potřeby i potřeby druhých lidí. NNK nás učí pozorně sledovat a rozlišovat různé typy chování a podmínky, které nás ovlivňují. Učíme se identifikovat a jasně vyjadřovat to, co chceme v každé situaci. Vypadá to jako snadná věc, ale přeměna je velmi silná.

Když budeme používat NNK k tomu, abychom uslyšeli hluboké potřeby – své i těch druhých – tak začneme vnímat vztahy ve zcela novém světle.

 

Více se o efektivním vyjednávání dočtete v e-knize ve zkráceném provedení: Nenásilná komunikace - Jazyk života.

V češtině vyšla kniha v nakladatelství Portál.
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page