top of page

O šesti vlastnostech lídra

 

Článek je zpracován na základě knihy "Cesta lídra", jejímž autorem je Jeho Svátost Dalajláma XIV.

 

Dalajláma je toho názoru, že lídr, který ovládá následujících šest vlastností, je schopen silněji ovlivňovat lidi ve svém okolí.

 

Vlastnost 1. CHLADNOKREVNOST

Chladnokrevnost je velmi důležitým mentálním faktorem, který svědčí o klidu vědomí. Tento charakterový rys by bylo možné také nazvat emocionální vyrovnaností. Chladnokrevný člověk je vnímavý, klidný, schopný nepředpojatě hodnotit probíhající situace. Chladnokrevnost často působí jako nepřítomnost závislosti na vášnivých a nepřekonatelných touhách. Možná, že tato vlastnost neodpovídá docela dynamické přirozenosti podnikání, jenže lídr, kterému je tato schopnost vlastní, vyvolává u druhých pocit důvěry k němu. A to je jeden z nejdůležitějších aspektů vůdcovství.

 

Vlastnost 2. ŠTĚDROST (PŘEJÍCNOST)

Efektivní práce vyšších manažerů má velký význam pro úspěch celé organizace, protože skutečné výsledky je možné získat jenom díky společnému úsilí všech zaměstnanců. Lídr, který se snaží si přisvojit veškeré zásluhy a úspěchy, nabourává motivaci druhých lidí. Dobrý vedoucí není skoupý na pochvaly v situacích, kdy si je druzí zaslouží.

 

Vlastnost 3. MRAVNÍ DISCIPLÍNA

Nejlepším způsobem, jak vést svoji organizaci je, řídit v první řadě sebe samotného. Naučit se sebedisciplíně není právě nejlehčí úlohou. Dalajláma často nazývá mravní disciplínu „zkrocením rozumu“. Nedisciplinovaný rozum se podobá slonovi: pokud ho krotitel vypustí bez kontroly, pak rozmlátí všechno kolem sebe. Hlavní úlohou je spoutat negativní motivy a emoce. Před tím, než člověk něco podnikne, je nutné, aby se osvobodil od negativních myšlenek, aby měl možnost svobodně reagovat na probíhající události.

 

Vlastnost 4. TRPĚLIVOST

Trpělivost je nutné v sobě pěstovat, protože je to jediná možnost, jak být připraven na vznik provokujících skutečností, jako je například nenávist, kritika nebo zklamání. V případě hněvu znamená trpělivost schopnost hněv přemoci a schopnost zůstat klidným v situacích, v nichž by vás mohla ovládnout tato emoce.

 

Vlastnost 5. NADŠENÍ

Úroveň našeho nadšení je závislá na tom, jak důležité jsou cíle, jichž bychom chtěli dosáhnout a na naší motivaci k uskutečnění těchto cílů. Všichni známe úsloví o tom, že „nadšení je nakažlivé“. Znamená to, že člověk má velké zásoby energie, která se osvobozuje pod vlivem nadšení. Schopnost vyvolat nadšení je jednou z nejdůležitějších charakteristik lídra.

 

Vlastnost 6. SOUSTŘEDĚNOST

U soustředěnosti má Dalajláma na mysli schopnost člověka zaměřit svou mentální energii na jeden problém. Zpravidla se lidé nemohou soustředit a jejich pozornost přebíhá z jednoho objektu na druhý. Ztrácejí mnoho času vzpomínkami na minulost, dělají si starosti o budoucnost a přemýšlejí o svých vztazích s kolegy nebo příbuznými.  Lídrům se to také může stát. Avšak lidé, kteří nejsou schopni zkoncentrovat své vědomí na jeden problém, což je nutné pro zlepšení schopnosti rozhodovat se, nemohou být lídry.

 

Více se o myšlenkách duvovního vůdce buddhismu a Tibetu můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Cesta lídra“.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů. Cesta lídra  je titul 23.

bottom of page