top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týdenMám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Pravidlo první:

Vezměte na sebe odpovědnost za svůj vlastní život

Článek je zpracován na základě knihy "Pravidla úspěchu", jejímiž autory jsou Jack Canfield a Janet Switzer.

  

Příklad:

Po zemětřesení byla dálnice poškozena. Pohyb se beznadějně zbrzdil a lidem nezbývalo nic jiného, než dvě až tři hodiny čekat v koloně. Reportér CNN dělal rozhovory s lidmi, kteří spěchali do práce. Zaťukal na okénko jednoho z automobilů, které uvízly v této zácpě, a zeptal se řidiče na jeho názor o tom, co se děje. Ten nazlobeně odpověděl: „Ne-návidím Kalifornii. Nejdřív přišly požáry, potom záplavy a teď navíc zemětřesení! I když jsem vyjel za úsvitu, stejně přijedu do práce pozdě. Nechce se mi tomu věřit!“

Následně reportér zaťukal na okno auta, které stálo o něco dále a položil řidiči stejnou otázku. Tento řidič se usmál a odpověděl: „Žádný problém. Vyjel jsem z domu v pět ráno. Předpokládám, že v této situaci po mě nebude chtít můj šéf nic důležitého. Mám s sebou dostatek kazet s hudbou a se španělštinou. Mobil mám také u sebe. V termosce mám kávu a v aktovce snídani, mám taky knížku na čtení. Všechno je v pohodě.“

Autoři tvrdí, že je jenom jeden člověk, který je odpovědný za kvalitu vašeho života.      A tím člověkem jste vy.

Pokud chce člověk dosáhnout úspěchu, tak za všechno, co probíhá v jeho životě, si musí zcela odpovídat sám. Patří sem úspěchy, kvalita vzájemných vztahů, stav psychického a fyzického zdraví, úroveň příjmů a dluhů a pocity.

 

Většina z nás je vychována tak, že za nepříjemnosti v našem životě se snažíme obvinit někoho jiného. Mohou to být rodiče, nadřízení, přátelé, sdělovací prostředky, vláda, kolegové, klienti, manželka (manžel), počasí, ekonomika, horoskop, nedostatek peněz. Avšak jediným opravdovým viníkem všech našich nezdarů jsme my sami.

 

Autoři nabízejí následující vzorec:

                                                            U + R = D

Kde U = událost; R = reakce; D = důsledky.

Jakýkoliv důsledek v našem životě (úspěch nebo nezdar, bohatství nebo bída, zdraví nebo nemoc) jsou výsledkem naší reakce na předcházející událost (nebo události). Jestli se nám nynější důsledky nelíbí, tak můžeme jednat jedním ze dvou způsobů.

1. Nesprávně. Za své nezdary (D) obvinit podmínky (U). To znamená převést odpovědnost na vnější podmínky. 

2. Správně. Znamená změnit svou reakci (R) na události (U) a postupovat takovým způsobem, dokud se důsledky (D) nestanou takovými, jak chceme my.

Vše, co bychom měli v životě kontrolovat, je výsledek naší reakce na předcházející události. 

 

Zemětřesení a následná zácpa představují ve vzorci U + R = D veličinu (U). Zdálo by se, že musí být rozčileni všichni, kteří uvízli v zácpě. Avšak nebyli všichni naštvaní. Právě individuální reakce (R) na zácpu přivedla každého řidiče k vlastním důsledkům (D). A rozdíl spočíval v tom, že někdo vyjel už z domu připraven na odmítavé přijetí události, s negativními myšlenkami a jiný řidič dokázal být pozitivně naladěný. A právě jejich rozdílný vztah k událostem a rozdílné chování způsobily úplně jiný dojem a prožívání. 

To znamená, že mají-li se stát důsledky takovými, jak chceme, je nezbytné dostat pod kontrolu vlastní chování. Nejdříve jde však o kontrolu vlastních myšlenek, představ, snů či tužeb a návyků. Musíme přemýšlet, mluvit a postupovat s jasně promyšlenými záměry a v souladu se svými cíli, úlohami a hodnotami.

 

Takovým způsobem se musíme naučit kontrolovat tři věci:

  1. své myšlenky;

  2. své vnitřní obrazy (to, co si vizualizujeme v představách);

  3. své činy (chování).

Více se můžete o postupech pravidlech úspěchu dozvědět v e-knize          ve zkráceném provedení „Pravidla úspěchu“.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page