top of page

Pět tréninkových principů   pro odvážné jednání 

Článek je zpracován na základě knihy „Odvaha - Jak ji získat a více si užívat života“, kterou napsali FRANZ HÖLZL a NADJA RASLAN.

 

1. Stanovujte si realistické cíle

Pro rekreačního běžce, který při tréninku během týdne naběhá 2 × 7 km,je nerealistické, aby absolvoval maraton za 3 hodiny. Co platí ve sportu, platí i pro odvážné chování. Mezi tím, zda odvážně učiním důležité rozhodnutí (např. sňatek, změna bydliště a/nebo za-městnání), nebo seberu odvahuk tomu, abych si vzal slovo na příští schůzce pracovního týmu, je velký rozdíl.

Formulujte své cíle co nejpřesněji! Pokud je váš „odvážný cíl“ náročný, hledejte nějaké dílčí cíle. Koneckonců uběhnout maraton může s náležitou přípravoui rekreační běžec.

 

Příklad: Pro mnoho lidí představuje projev spatra před větší skupinou lidí z hlediska odvahy nadměrnou zátěž. Prvním realistickým odvážným cílem na této cestě by mohlo být následující: proneste krátkou, připravenou řeč v kruhu důvěrně blízkých kolegů.

 
2. Bez stimulace nestoupá výkonnost

Odvaze se „naučíte“ pouze prostřednictvím zkušeností. Trénujte tak, že se vědomě vystavíte situacím, jež vyžadují odvahu, ale nepřetěžují vás. Pečlivě plánujte tyto kroky:

Co by bylo „o krůček odvážnější“ než to, co teď dělám?Kdy a jak mohu tento krok udělat?Na co při tom musím dávat pozor a jaká rizika mohu podstoupit? Stupňujte trénink pomalu a – co je důležité – svým vlastním tempem!

 

Příklad: Když jako jezdec začnu s parkurem, zpočátku nebudu skákat přes žádné překáž-ky, ale budu se učit speciálnímu držení těla při skoku. Potom začnu skákat přes nízké překážky. Mohu si tak stanovovat relativně bezpečné „tréninkové plány“ a zbavím se strachu z pádu. S narůstajícími zkušenostmi se budou – díky vyšším překážkám – zvyšovat i podněty pro odvahu.

 
3. Odhadněte svou individuální výkonnost

Jako sportovec znám své silné stránky a hranice. V ideálním případě se mi podaří využít své přednosti a zároveň respektovat své hranice. Technicky vyspělý boxer se slabší kon-dicí může usilovat o rychlé vítězství K. O.

Žádný člověk nemá jen nedostatky ani není neustále úzkostlivý! Kdyjste odvážní? Jaké situace zvládáte beze strachu? Kde jsou hranice vaší výkonnosti? Kdy se z odvahy stane lehkomyslnost, protože požadavky na vás jsou příliš vysoké?

 

Příklad: Než se rozhodnete pro nějakou novou pracovní výzvu, měli byste vědět, zda na požadavky stačíte. Máte pro nový úkol potřebné odborné znalosti? Stačíte na fyzickou zátěž? Jak se vypořádáváte s nejistotou a stresem, které jsou s vedoucí pozicí případně spojené? Jistota, že „moje výkonnost vyhovuje očekávaným požadavkům“, značně usnadňuje odvážná rozhodnutí.

 

4. Pomalu zvyšujte zátěž

Při tréninku na maratonský běh rekreační běžec svůj výkon náhle nezdvojnásobí. To by nevedlo ke zvýšení výkonu, ale k přetížení a frustraci. Stejně jako ve sportu lze i v osob-ním chování „zvýšení výkonu“ dosáhnout pouze pozvolným stupňováním zátěže. Postupujte opatrně, krok za krokem a pomalu stupňujte situace, které podporují odvážné jednání.

 

Příklad: Při zadávání dalšího projektu se budu i přes odpor kolegů snažit získat jeho vedení pro sebe. Dílčím cílem by na této cestě mohlo být, že při nadcházející projektové schůzce převezmu moderování a budu důsledně zastavovat vytrvalé řečníky. Dám tak jasně najevo své přání získat větší odpovědnost a zjistím, jak funguje odvážné jednání ve vedoucí roli.

 

5. Plánujte zátěžové a oddechové fáze

Ve sportu je nutné, aby po zátěži při intenzívním tréninku nebo při závodech následoval určitý čas na zotavení. V této oddechové fázi se tělo regenerujea v ideálním případě bude pak výkonnost vyšší než na začátku. Zátěža uvolnění se považují za jednotku. Pokud tedy jde o „natrénování“ od vahy, neměli byste na tuto zásadu zapomínat.

Předsevzetí jako „Od zítřka budu odvážnější!“ jsou zpravidla odsouzenák nezdaru. Po a před zátěží (situace vyžadující odvahu) si zcela vědomě dopřávejte fáze, v nichž nebu-dete pod tlakem. Můžete tak zpracovávat své zkušenosti a rozvíjet vlastnosti podporující odvahu, jako je sebedůvěraa schopnost rozhodovat se.

 

Příklad: Už několik týdnů sbíráte odvahu, abyste pozval novou kolegyni z vedlejšího od-dělení na oběd. Znovu a znovu plánujete, jak ji jednoduše oslovíte, ale neustále si hledá-te nějaké výmluvy. Tip: najděte okamžik, kdy se cítíte uvolněný a máte čistou hlavu – například po dovolené. A dejte pozor, aby bezprostředně po této stresující situaci nená-sledoval další stres. Můžete tak svůj zážitek, ať už dopadne jakkoliv, v klidu zpracovat.

 

Více se můžete o metodách posilování vlastní odvahy při komunikaci nebo při rozhodování dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Odvaha - Jak ji získat a více si užívat života“.

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page