top of page
Toto téma dobře doplňuje:

Psychologie optimismu:

Jak znovu začít milovat život

Článek je zpracován na základě knihy „Optimismus. Co dodává energii a zlepšuje kvalitu života", jejímž autorem je italský psycholog Luigi Anolli.

Západní svět nyní žije v tak skvělých materiálních podmínkách, jaké nebyly v lidské historii nikdy dříve. Ale bez ohledu na nadbytek potravin, zábavy a možnosti seberealizace, ještě nikdy nebyli lidé tak nešťastní. Statistika zaznamenává hrozivé ukazatele depresí, duševních poruch a sebevražd.

 

Vypadá to, že jsme se odnaučili být optimisty.

 

V průběhu 150 tisíc let lidské historie nám optimismus pomáhal při dobývání nových kontinentů, umožňoval nám přežívání v nepříznivém klimatu a umožňoval nám vytvářet kulturu ve všech jejích různorodých podobách. Optimismus je kognitivní strategie zpracování informací, která má příznivý vliv na naše zdraví, spokojený život a vztahy a také na stav bankovního účtu. Optimismus nám pomáhá, abychom v jakékoliv situaci neskládali ruce do klína. Být optimistou není to samé jako žít v iluzích. Optimista nalézá dříve nebo později konstruktivní řešení vzniklých problémů, zatímco „idiot“ se jednoduše věnuje vlastnímu sebeobelhávání a přesvědčuje sám sebe, že problém neexistuje.

Jestliže dnes nejsme spokojeni se svým životem, tak nastala doba, abychom se opět začali učit optimismu. Bohužel nám psychologie nenabízí příliš velký výběr nástrojů. Do nedávné doby se tato věda věnovala především psychickým poruchám a vývojovým poruchám, a nikoliv zdraví a štěstí osobností. Autor uvádí, že v roce 1952 rozlišovali lékaři 106 druhů psychických poruch. V roce 2000 jich znali už 297. Jak je vidět, jsou poruchy prostudovány mnohem důkladněji než psychické zdraví. Za zmíněné období bohužel vědci nenašli třikrát více způsobů, jak být šťastný.

 

Tento problém postupněřeší pozitivní psychologie, jejíž základy položil sice již Abraham Maslow v polovině minulého století, ale její praktický rozvoj probíhal teprve v posledních dvaceti letech. Pozitivní psychologii zajímá to, jak je možné zlepšit kvalitu lidského života. Díky ní se stal optimismus předmětem vážného vědeckého zkoumání, protože s jeho pomocí je možné významně zvýšit subjektivní spokojenost se všemi oblastmi života, aniž by se měnily objektivní podmínky.

 

Podle údajů různých výzkumů, žijí optimisté déle a jsou méně často nemocní. 

 

Více se můžete o tom, jak podporovat a rozvíjet vlastní optimismus dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Optimismus. Co dodává energii a zlepšuje kvalitu života“

 

Na konci zkráceného provedení knihy naleznete test pro posouzení úrovně optimismu a rady, jak můžete u sebe rozvíjet tuto důležitou životní strategii.

Zkrácenou e-knihu „Optimismus. Co dodává energii a zlepšuje kvalitu života“ si můžete objednat prostřednictvím chatu "Napište nám":

Mám zájem o občasné informace o vydávaných e-knihách ve zkráceném provedení.

Poznámka redakce: Vaše kontaktní údaje neposkytujeme v souladu s GDPR jiným subjektům a slouží jenom naší vzájemné komunikaci.

 T: +420 605 257 693 / hlavni.myslenky@gmail.com

© 2015 by HLAVNÍ MYŠLENKY. vytvořeno v prostředí Wix.com

bottom of page