top of page

Přežití v organizaci

 

 

Článek je zpracován na základě knihy autorů Roba Goffeeho a Garetha Jonese „Jak se stát autentickým lídrem“.

 

Pro uvedení změn do života musí lídr nejdříve získat podporu ve své společnosti a získat si důvěru lidí. Není možné vzít organizaci zbrklým útokem. Úspěšní lídři nevyhledávají čelní konfrontace. Přežití v organizaci vyžaduje především z počátku potřebný stupeň adaptace s existujícím systémem společenských vztahů. Jak rozvinout schopnost dobře proniknout do života organizace a neztratit přitom vlastní „já“?

 

První rada

Z počátku je téměř vždy vhodné projevovat umírněnost. První kroky mívají dlouhodobý vliv na výsledky práce v týmu. Buď si získáte důvěru, nebo popudíte lidi proti sobě na-vždy. Právě proto, než začnete něco podnikat v nové organizaci, sbírejte informace, sez-namujte se s kulturou organizace a snažte se získat užitek ze zkušenosti těch, kteří už v ní pracují delší dobu. Všem takto ukážete, že jste lídr, a ne ředitel.

 

Druhá rada

Aby mohl lídr projevit svůj reálný vliv na organizaci, potřebuje s ní získat „spojení“.

A k tomu je potřebný rozumný a postupně dávkovaný konformismus. Umění přizpů-sobovat se situaci je nezbytné k získání podpory v organizaci a k úspěšnému provedení organizačních změn.

 

Třetí rada

Využívejte „provokativní“ přístup k přizpůsobení. Někteří lídři jsou v takovém nadšení z toho, kým se stali, že „zatuhnou“ a používají stejné vůdcovské vlastnosti, které jim po-mohly získat funkci, které dosáhli. Druzí zkoušejí neupřímně kopírovat kulturní zvyky svého nového prostředí a v důsledku toho také ztrácejí schopnost vedení. Nejúspěšnější jsou ti, kteří si zachovávají tvář, ale s určitými kulturními korekcemi v souladu s novým prostředím. To znamená, že provokují kolegy, zachovávají si svou upřímnost, ale osvojují si vzorce chování, které se vyskytují v daném prostředí, aby se mohli přiblížit ke svému cíli.

 

Více se o poznatcích obou autorů můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „ak se stát autentickým lídrem“.

bottom of page