top of page
Rozhovor s rádiem
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Přeměna konverzace"  je titul 280.

Šest forem chování,

které kazí komunikaci 

Článek je zpracován na základě knihy Přeměna konverzace, kterou napsali Ben Benjamin, Anita Simonová, Amy Yeagerová.

Někdy se dostáváme do situace, kdy se nám nedaří domluvit se s někým druhým – partner neposlouchá, nesnaží se pochopit, zároveň nás z něčeho obviňuje, nebo se nám vysmívá. V takové situaci to vypadá, že nic nezmůžeme. Zdá se nám, že domluva není možná. Zpravidla svůj komunikační nezdar vysvětlujeme dvěma důvody.

 • První zní: je to komplikovaný spolubesedník. Dospíváme k rychlému závěru, že má pochybný charakter, nechce naslouchat a není ochotný spolupracovat – to znamená, že nemá smysl se s ním bavit.

 • Druhé vysvětlení neúspěšného rozhovoru spočívá v tom, že se jedná o složité téma. Když nemáme ve své výbavě vhodné argumenty, tak se raději začneme vyhýbat rozhovorům o choulostivých tématech, jako je náboženství nebo politika.

 

Jenže ani první, ani druhý důvod nám nepomůžou s tím, abychom se s někým domluvili. Když si myslíte, že je zdrojem vašich nepříjemností ten druhý nebo téma hovoru, tak v podstatě přiznáváte svoji porážku. Kromě toho platí, že někdy se prostě nedá vyhnout komplikovaným spolubesedníkům nebo komplikovaným tématům. Někdy si to vynutí okolnosti, že se musíte bavit s určitým člověkem nebo, že musíte řešit určitý problém.

 

Autoři knihy tvrdí, že reálnou příčinou komunikačního selhání není to, s kým a o čem si lidé povídají, ale to, jak to dělají. Když se naučíte poznávat nekonstruktivní formy ve svém mluvení a v řeči druhých lidí, tak mnohonásobně zvýšíte své šance na úspěšnou domluvu. Ve většině případů stačí k tomu, abyste místo hádky zažili dialog, když vhodně přeformulujete své myšlenky a přání. I když váš partner využívá nekonstruktivní formy rozhovoru – stěžuje si, brání svůj názor, dělá sžíravé poznámky, slovní útoky apod. – je stále ve vašich silách změnit tón rozhovoru, když převezmete iniciativu a začnete používat jinou taktiku komunikačního chování.

 

Šest forem chování, které kazí komunikaci

Ať se rozhodnete sdělit druhému člověku cokoliv, budou mít na jeho přijetí určující vliv slovní konstrukce, které použijete. Řekněme, že chcete přijmout nového zaměstnance pro organizační podporu (tzv. backoffice) ve vaší firmě, ale nejste přesvědčeni o tom, že tento nápad schválí váš nadřízený. Jak ho přesvědčit? Když se podobný rozhovor s nadřízeným nepovede, může to mít špatný dopad na náš profesní a případně i osobní život. Mohou se poškodit mezilidské vztahy, může se poškodit důvěra a může to vyvolat konflikt, který půjde jen těžko vyřešit. Když ten rozhovor proběhne špatně, může to poškodit vzájemné porozumění i do budoucna. Existuje řada forem komunikačního chování, které můžete v tomto rozhovoru s nadřízeným použít pro vyjádření svých myšlenek:

 • „Pracujeme tvrdě jako  každý den dostáváme stále těžší a těžší  (stěžování si)

 • „Vím, že mi řeknete, že si nemůžeme dovolit přijmout další  (negativní předpověď)

 • „Rozumím tomu, že nyní máme problém s financemi, ale přijetí člověka pro organizační podporu, nám uvolní ruce, a budeme moci zvládnout více projektů a vydělat více  („Ano, ale …“)

 • „Vy si nemyslíte, že potřebujeme další organizační podporu práce v kanceláři?“ (sugestivní otázka)

 • „Za poslední tři měsíce se zdvojnásobilo množství hodin, které museli pracovat lidé z mého týmu (konstatování faktů)

 • „Navrhuji, abychom se podívali na rozpočet a posoudili, jestli si nemůžeme dovolit přijmout nového zaměstnance pro organizační podporu naší  (nabídka)

 • „Kdyby se v rozpočtu našel dostatek peněz, pro přijetí nového zaměstnance, podpořil byste toto řešení?“ (uzavřená otázka)

 

Je velmi důležité, které z těchto vyjádření nebo otázek použijete. Některé z nich vám mohou pomoct získat schválení přijetí nového zaměstnance. Jiné nejspíše povedou ke vzniku sporu mezi vámi a vaším ředitelem.

 

V knize autoři uvádějí řadu příběhů, s nimiž se setkali během své klinické praxe. Teoretickým základem jejich přístupu je systém SAVI – Systém pro analýzu verbálních interakcí.

Autoři vysvětlují, že existuje mnoho forem komunikačního chování, které můžete použít pro vyjádření svých myšlenek.  

Kniha Přeměna konverzace je pro čtenáře praktickým průvodcem pro zvládání šesti nejběžnějších a nejvíce přitěžujících „zabijáků“ konverzace. Jedná se o: „ano-ale“, čtení myšlenek, negativní předpoklady, sugestivní otázky, stížnosti a slovní útoky.

 

Každá kapitola vede čtenáře přes tři stupně procesu, v němž dochází ke zpracování a nahrazení nekonstruktivních návyků tak, aby byl nakonec výsledek efektivnější.

Těmito stupni jsou:

 1. Uvědomění si –naučit se všímat si neefektivních komunikačních vzorů ve chvíli, kdy se objeví.

 2. Akce – použití specifických nových strategií pro otočení konverzace lepším směrem. 

 3. Procvičování – angažované opakování, strukturované procvičování a formování nových komunikačních návyků.

  

Více se dočtete v e-knize ve zkráceném provedení: Přeměna konverzace - Jak rozpoznat a překonat 6 nejdestruktivnějších vzorců komunikace.

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
bottom of page