top of page
Vidění
Toto téma dobře doplňuje:

Síla pozorování

Článek je zpracován na základě knihy „Síla pozorování. Co vidí nejlepší lídři", jejímž autorem je profesor Max H. Bazerman.

O autorovi

Max Hal Bazerman (1955) je profesorem managementu na Harvardově podnikatelské škole. Doktorský titul získal v roce 1979 na Carnegie-Melonově Univerzitě. Je také držitelem dvou čestných doktorátů z Londýnské univerzity a z Harvardovy univerzity. Ve svých výzkumech a publikacích se věnuje psychologii podnikání. Je autorem nebo spoluautorem 18 knih o managementu, rozhodování a vyjednávání.

 

Jak zvýšit osobní a profesionální efektivnost díky umění pozorovat

Lidé dnes nejsou vnímaví, a proto přicházejí o důležité informace, a nenacházejí potřebné údaje. V důsledku toho se nesprávně rozhodují a dělají chyby. Tak se stává, že si záměrně nebo nevědomky nevšímáme faktů nebo kritických informací, sami vytváříme konflikt mezi osobními a odbornými zájmy, umožňujeme druhým, aby použili různé triky a odpoutávali naši pozornost od toho hlavního, a nepřikládáme význam změnám a souvislostem. 

Aby byl člověk úspěšný a přijímal správná rozhodnutí, předpokládá se, že umí pozorovat a všímat si. Je důležité vidět i to, co se nestalo nebo je skryto v celkovém obraze, zaznamenávat změny a zdánlivě nesouvisející drobnosti a dívat se na to, co se děje trochu ze strany. Ten, kdo to umí, dokáže prolamovat stereotypy, narušovat hranice, měnit a přetvářet systémy.

Schopnost vidět to, čeho si druzí nevšimli, patří mezi klíčové vlastnosti lídrů. Má vliv na efektivnost týmu a na úspěch práce celé organizace i na rozvoj celého oboru. Kromě toho, umí opravdový lídr prognózovat a včas varovat před nebezpečím. Umí také dát důraz na důležité věci a organizovat potřebné zdroje. Tím hlavním přitom je vystihnout ten správný moment, kdy nestačí rozhodující informace. Pozornost, jež je nezbytná k tomu, abychom mohli přijmout správné rozhodnutí, nám pomáhá při vyhýbání se chybám. Autor knihy píše, že katastrofám, jež měly vliv na chod světových dějin, bylo možné předejít, kdyby vůdci včas využili svou vnímavost.  

V knize „Síla pozorování“ se píše i o tom, jak bylo možné se vyhnout tragédii, která proběhla v USA 11. září 2001, nebo světové hospodářské krizi. Na příkladech situací, které probíhaly v různých sférách byznysu, v ekonomice a v politice formuluje autor cenné rady, jak se naučit vyhýbat se předvídatelným překvapením, jak se správně rozhodovat a úspěšně vyjednávat. 

 

Umění všímat si – jedno z klíčových umění lídra

Pozornost a vnímavost nejsou darem, který má jen někdo od narození, ale jsou to vlastnosti, které jsou vlastní každému člověku. Je však nezbytné je rozvíjet. Často se stává, že si nevšimneme řady věcí kolem nás. Proč nepřemýšlímeo tom, jak důležitá je pro nás vnímavost? Vždyť nedostatek vnímavosti přece:

  • omezuje náš obzor,

  • omezuje možnosti,

  • vede k přijímání chybných rozhodnutí.

 

Nehledě na délku své odborné praxe, znalosti a dovednosti, dělají i zkušení manažeři stále chybu, jež je nebezpečná pro jejich podnik (i pro osobní život) – nevšímají si toho, co je očividné.

Autor knihy poukazuje na to, že každý člověk disponuje dvěma typy myšlení a rozhodování. Toto rozlišení zavedli psychologové Stanovich a West: 

  • První systém– podvědomý – je založen na naší intuici. Děláme závěry a operativně se rozhodujeme, a přitom bereme v úvahu měnící se vnější podmínky a bláznivé životní tempo. Tento první typ myšlení probíhá automaticky a nemusíme mu věnovat příliš mnoho úsilí a času. 

  • Druhý typ myšlení je logický. Vyžaduje od nás mnohem více pozornosti a času, proto ho používáme méně často. Podle autorova názoru je to naše velká chyba.

 

Když se rozhodujeme na základě prvního systému, tak se spoléháme na intuici, emoce a vlastní názory. Autor však trvá na tom, že je nezbytné rozšiřovat hranice problému. Není možné využívat jenom to, co napovídá intuice a první dojem ze situace. Je důležité najít si čas a věnovat úsilí tomu, abychom se podívali na problém i z jiného úhlu pohledu, provedli analýzu okolí a odhalovali chybějící fakta. To znamená, že bychom měli využívat druhý systém myšlení. 

 

Proč si nevšímáme toho nejdůležitějšího

Autor popisuje osm základních příčin. V tomto článku uvádíme pouze první z nich.           O dalších si můžete přečíst v e-knize Síla pozorování ve zkráceném provedení.

 

1.Příčina: Bezděčná slepota či slepota nesoustředěnosti

Nesoustředěnost je důvodem k tomu, že se projeví slepota. Jsme nesoustředěni a nesnažíme se všímat si, protože to neumíme. Často formulujeme předčasné závěry, založené pouze na prvotní analýze situace. Přesné prozkoumání situace však pomáhá při získání cenných dat a faktů. A právě takový přístup stimuluje přijetí správného rozhodnutí. 

Využíváním všímavosti, věnováním pozornosti každému faktu, i takovému, který na první pohled nesouvisí s probíhající situací, můžeme strategicky předpovědět průběh událostí a vyhnout se neočekávanému a nepříjemným překvapením. 

Autor uvádí jako příklad jednu z nejtragičtějších událostí v nedávné historii USA – teroristický útok na obchodní centrum v New Yorku 11. 9. 2001. To, co se tenkrát stalo, bylo naprosto nečekané. Avšak Američané mohli předvídat teroristický útok, nebo mohli v krajní míře minimalizovat ztráty. Za předpokladu, že by vláda věnovala pozornost konkrétním skutečnostem. Takovými skutečnostmi byl mnohaletý růst nenávisti islámských skupin vůči USA, neúspěšné pokusy únosů letadel (jež měly být namířeny na hlavní města různých zemí – např. na Paříž), mnohem dřívější pokuso obsazení Světového obchodního centra.

Více se můžete o překonávání nepozornosti a zdokonalování vlastní vnímavosti dočíst v e-knize ve zkráceném provedení „Síla pozorování. Co vidí nejlepší lídři

Zde si můžete jako dárek objednat zkrácenou e-knihu „Optimismus. Co dodává energii a zlepšuje kvalitu života“:

Mám zájem o občasné informace o vydávaných e-knihách ve zkráceném provedení.

Poznámka redakce: Vaše kontaktní údaje neposkytujeme v souladu s GDPR jiným subjektům a slouží jenom naší vzájemné komunikaci.

 T: +420 605 257 693 / hlavni.myslenky@gmail.com

© 2015 by HLAVNÍ MYŠLENKY. vytvořeno v prostředí Wix.com

bottom of page