top of page

Právě včas

Článek je zpracován na základě knihy Masaaki Imaiho: "Gemba Kaizen"

 

Japonský systém „Just In Time“ (právě včas) je zaměřen na dosahování nejlepší úrovně kvality, dodávky výrobků a služeb a na maximální snižování plýtvání.  Usiluje o snížení zásob na minimum nebo dokonce o úplné zrušení zásob, aby podnik neztrácel peníze kvůli něčemu, co představuje plýtvání. Materiály nebo rozpracovaná produkce se dodává jenom tehdy, když je potřebuje výrobní proces.  Tento systém vyžaduje velmi dobrou koordinaci mezi takovými útvary jako je nákup, výroba, marketing a prodej. Vzniká přitom konkurenční výhoda díky schopnosti dodat na trh potřebný produkt s požadovanou kvalitou v průběhu krátkého času. Imai vysvětluje, jaké kroky je potřeba podniknout pro zavedení systému „Just In Time“.

 

1. krok: Likvidace zásob

Systém „Just In Time“ je systém s nulovými zásobami zboží. V první řadě je nutné li-kvidovat zásoby hotových produktů, které v sobě akumulují všechny druhy plýtvání – náklady na pracovníky, materiály, procesy a související služby. 

 

2. krok: Zavedení systému kanban

Kanban (karty) jsou informačním prostředkem o tom, co potřebuje následující praco-viště, kdy a v jaké kvalitě. Kanban funguje na základě systému tahu, kdy se na pracoviště dostává jen takové množství materiálu, který je potřebný pro výrobu skutečně objedna-ných jednotek. Jakmile je zboží nakoupeno, do výroby přichází kartička, která slouží jako objednávka na výrobu nové jednotky. Takovým způsobem se vyrábí jenom tolik zboží, kolik nezbytně potřebuje zákazník.

 

3. krok: Odstraňování zbytečných zásob

 

Pro likvidaci nadvýroby je potřeba zrušit denní plán určující, jaké množství výrobků musí být vyrobeno. O nové objednávce je potřeba pracoviště uvědomit v takovém časovém úseku, který je potřeba pro výrobu hotového výrobku.

 

UPOZORNĚNÍ:

Před zavedením tohoto systému je potřeba řešit problémy s prostoji strojů a zařízení, problémy s absencí pracovníků a problémy s dodavateli. „Just In Time“ může být zavedeno jenom ve společnostech s vysokou disciplínou a spolehlivostí.

 

Více se o principech neustálého zlepšování se můžete dozvědět v e-knize    ve zkráceném provedení „GEMBA KAIZEN“.

bottom of page