top of page
Tento článek vhodně doplňuje:

Jaká jsou pravidla VW

Článek je zpracován na základě knihy "Jak (si) pomoci volbou správných slov", autora Manfreda Priora.

Manfred Prior vypráví, jak si jedna jeho klientka, která pracovala ve firmě OPEL, stěžovala během své terapie na špatný vztah s manželem, který pracoval pro stejnou automobilku.

Oba partneři věnovali hodně času vzájemným výčitkám. Ženě bylo jasné, že je tato komunikace destruktivní, přesto se nedokázala od vyčítání odpoutat. Nevěděla, jak by mohla dokázat snížit četnost svých výtek vůči svému muži. Jediným efektem vzájemného vyčítání byla zhoršující se atmosféra v domácnosti. Po výčitkách následovala vždy „tichá domácnost“. Přitom tato žena svého muže hluboce milovala, proto si přála snížit množství svých hloupých výčitek a nalézt pro vztah nový způsob komunikace.

Manfred Prior jí řekl, že jí dokáže pomoct, pokud bude ochotna držet se „pravidel VW“. Jako zaměstnankyně OPEL se zarazila a byla zvědavá, o jaká pravidla se jedná, autor jí slíbil, že jí to objasní na konkrétním příkladu. Žena dostala za úkol říct, jaké typické výčitky manželovi adresuje. Bylo to pro ni snadné:

„Víte jednoduše nemohu snést, když můj muž přijde v pátek domů, ani mě pořádně nepozdraví, vezme si noviny, které pak rozloží po celém obýváku, toho si ale vůbec nevšimne, protože přejde od čtení ke sledování televize a na hodinu a půl se do toho ponoří, jako bych vůbec nebyla doma. Chodím ale v pátek také z práce unavená. Zatímco on se dívá na televizi, musím se postarat o celou domácnost. A pak samozřejmě nešetřím pořádnými výčitkami. Připouštím, že mu říkám ostrá slova – přestože vím, že tyto výčitky vůbec nic nepřinesou.“

 

Žena pak potvrdila terapeutovi, že se manžel následkem toho urazí a stáhne. O celé věci se už dále nemluví, protože k tomu není vhodná atmosféra. A velice rychle se blíží další pátek.

Jakmile Manfred Prior pochopil situaci, opět ženě řekl, že pomoct mohou jenom pravidla VW.   Ta pravidla jsou tedy následující: písmeno V znamená „výčitky“ (v němčině der Vorwurf) a písmeno W – „přání“ (v němčině der Wunsch). Pravidla VW pak znamenají, že se každá výčitka přeformuluje do podoby přání.

 

Po vysvětlení se Prior ženy zeptal, jaká přání se skrývají za jejími výčitkami z uvedeného příkladu výše. Věty je vhodné uvádět pomocí formulace: „Přál/a bych si, abys …“

 

Může to pak vypadat následovně:

„Přála bych si, abys v budoucnu také převzal v domácnosti některé úkoly. Minimem by pro mne bylo, kdyby sis vzal v budoucnosti na starosti …“

 

Manžel se zajímal o to, co jeho žena probírala na terapii. Jako zaměstnanec Opelu byl také velmi zvědavý na pravidla VW. A protože měla tato situace v sobě něco humorného, otupila ostří vzájemných hádek. Oba partneři začali doma vědomě používat pravidla VW. Mimo jiné vznikla i nová forma výčitky: „Neřídil/a jsi se pravidly VW!“

Více se můžete o technikách efektivní komunikace dozvědět v e-knize     ve zkráceném provedení „Jak (si) pomoci volbou správných slov“.

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page