top of page
Toto téma dobře doplňuje:

Ví každý, co má dělat?

Článek je zpracován na základě knihy "Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech", jejímiž autory jsou Stephen R. Covey, Bob Whitman a Breck England.

Autoři hovoří o tom, že je zkušenost naučila, že rozhodujícím faktorem úspěchu nebo neúspěchu v náročných podmínkách je týmová disciplína. Ve FranklinCovey studovali výsledky lidí ze 17 tisíc týmů v 1100 organizacích. Tento výzkum jim pomohl pochopit faktory, které odlišují nejvýkonnější jedince a týmy od těch méně výkonných.

 

Čtyři úskalí nepředvídatelných časů

Společnosti, které podnikají, se potýkají v nepříznivých časech se čtyřmi klíčovými překážkami:

 • neschopnosti dotáhnout věci do konce;

 • krizí důvěry;

 • ztrátou zaměření;

 • všudypřítomným strachem a obavami z budoucnosti.

 

Abyste uspěli, musíte tyto překážky umět předvídat. Můžete se jim vyhnout a zvítězit nad nimi, když:

 • vynikajícím způsobem realizujete své priority;

 • vytváříte atmosféru důvěry;

 • dosahujete vyšší hodnoty pro zákazníka s méně zdroji;

 • zbavujete lidi strachu.

Ví každý, co má dělat?

V náročných podmínkách budete možná uvažovat následovně: „Dali jsme dohromady plán a každý ví, co má v souladu s tímto plánem dělat.“

Autoři doporučují, abyste si položili následně otázky: „Je tomu opravdu tak? Ztotožňuje se každý s cílem organizace a rozumí mu? Zná každý člen týmu svou roli? Plní bezchybně své úkoly?“

Na odpovědích na tyto otázky hodně záleží.

 

V období recese má každá organizace jednoduchý cíl: udržet si dostatek hotovosti. Ziskovost je v takové situaci druhořadá. Je jedno, jestli jste obchodní nebo nezisková organizace, musíte mít hotovost, jinak skončíte.

Plán vedení pro udržení cash flow zpravidla zahrnuje snižování nákladů v jedné oblasti a zvyšování efektivnosti v jiné. Ale co potom? V současné době se většina lídrů stará o strategii – o její dokonalou realizaci a její důsledné naplňování.

Když se výzkumníci z FranklinCovey dotázali v průzkumu asi 150 tisíc zaměstnanců na hlavní cíle jejich firmy, pouhých 15 % znalo odpověď. Z těchto 15 % jen 40 % vědělo, jaký je jejich vlastní podíl na realizaci daného cíle. Vysoce oddaných cílům své organizace bylo pouze 9 % dotázaných. Zkuste se zamyslet nad tím, jak je to ve vaší organizaci. Znají vaši nejbližší spolupracovníci vaše priority?

Šéf nemůže jen prostě předpokládat, že každý rozumí hlavním prioritám organizace a plní je. Pokud nejste šéfem, znáte vy sami priority své organizace?

Pokud je vaše organizace jako většina ostatních, pak jenom malé procento zaměstnanců aktivně pracuje na plnění strategie zaměřené na plnění strategie zaměřené na zdolání náročného cíle. Ostatní zřejmě strategii nerozumějí a ani nevědí, jak ji realizovat.

V období krize je klíčovým faktorem zúžit zaměření. Co by se stalo, kdyby se každý zaměřil na jednu nebo dvě věci vedoucí k tomu, abyste se dostali z krize?

 

Výzkum ukázal, že organizace, které „vítězí“ v těžkých a složitých časech, mají jednoduché cíle, které jsou neustále revidovány a zpřesňovány, jsou spojeny s jasnými úkoly, důsledně dotahují věci do konce a měří výsledky, jichž dosáhli.

Pomocí těchto principů velmi zvýšíte své šance na dosažení předvídatelných výsledků, dokonce i v radikálně se měnícím prostředí.

Výjimečné organizace si vytvořily systém realizace, který zajišťuje předvídatelně očekávané výsledky. Můžete mít dobrou strategii, ale bez systému, který by zajistil její správnou realizaci, tato strategie selže.

Výzkum společnosti FranklinCovey ukázal, že ti, kteří dosahují skvělých výsledků, dělají čtyři věci, které méně výkonné organizace nedělají:

 1. Zaměřují se na klíčové cíle. Mnohem jasněji je komunikují se členy svého týmu a zavazují je k dosažení požadovaných výsledků.

 2. Zajišťují, aby každý znal konkrétní úkol vedoucí ke splnění cílů. Ti nejlepší dávají členům týmu šanci, aby spolurozhodovali o způsobu, jakým bude cílů dosaženo.

 3. Sledují klíčové ukazatele. Odměňují lidi, kteří je plní a vyslovují jim uznání.

 4. Zavádějí pravidelný cyklus dotahování věcí do konce. Vedou pravidelná a častá setkání, na nichž si členové týmu vzájemně skládají účty.

Více se můžete o principech zajištění stabilních výsledků dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech“.

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
bottom of page