top of page
OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Těžká volba  je titul 104.

Principy vůdcovství podle Carly Fioriny

Článek je zpracován na základě knihy „Těžká volba“, kterou napsala Carly Fiorina .

Carly Fiorina (*1954) je jedna z nejvíce uznávaných manažerek na světě. Proslula především jako výkonná ředitelka společnosti Hewlett-Packard v letech 1999 až 2005. Podívejme se společně na některé její názory.

Jednota cílů společnosti a ředitele

„V podnikání má velký význam schopnost získat výsledek. Pokud se chystáte pracovat pro nějaký podnik, není důležité, zda malý nebo velký, tak je potřeba, abyste plně přijímali a chápali jeho cíle. Pokud to není z nějakých důvodů možné, pak je lepší přejít pracovat na jiné místo. Cíle společnosti jsou mnohem důležitější, než něčí osobní ambice nebo přání se nějak projevit.“

 

Novátorství

„Management znamená dosahování přijatelných výsledků v rámci existujících omezení a podmínek. Vůle ke změnám musí být silnější než přirozené sklony organizace k zachování existujícího stavu věcí.“

Podložené riziko

„Riziko spojené se změnami se vždy jeví jako větší než riziko setrvání na místě. Lídři musí být připraveni přijmout v potřebnou chvíli nesnadné rozhodnutí. Musí k tomu dojít dříve, než budou důvody tohoto rozhodnutí zjevné. Když došlo ke sloučení s Compaq, bylo to široce kritizované rozhodnutí a mnozí ho z počátku vůbec nechápali. Tím spíš se jednalo o rozumné riziko v souvislosti se změnami, které probíhaly v odvětví, a také z důvodu našeho záměru získat opět vedoucí pozici v něm.“

 

Správné vyhodnocení možností společnosti

„Jedna z povinností ředitele spočívá ve věcném vyhodnocení možností společnosti. Pokud lídr nedoceňuje její možnosti, pak společnost funguje, aniž by využívala všechny své možnosti. Pokud je přeceňuje, tak bude ze společnosti neustále nespokojený. Přesnost takového hodnocení má velký význam, protože na jeho základě je možné zvýšit potenciál společnosti, zformovat nové dovednosti, vytvořit nový tým a vyvolat u lidí přesvědčení.“

 

Součinnost s druhými lidmi

„Vůdcovství spočívá v tom, že se spolu s druhými přimějí události, aby se rozvíjely ve správném směru. Vůdcovství se projevuje celistvostí charakteru a rozměrem osobnosti, ale také uměním spolupracovat s druhými lidmi.“

Etika

„Podnikání často souvisí s chováním „na hranici“; lidé to ospravedlňují jako něco nezbytného pro dosažení cílů a uklidňují se tím, že to není nezákonné. Takové jednání je však zhoubné.“

 

Komplexní přístup

„Jenom za předpokladu poznání principů fungování systému jako celku – v jeho vzájemných vztazích, závislosti, omezeních a faktorech fungování, - můžete dosáhnout reálného stabilního pokroku. Mnohé systémy a problémy jsou zkrátka celkem složité na to, aby se daly řešit za pomoci tradičních nástrojů kontroly organizační struktury nebo přizváním specialistů.“

Zajímavé myšlenky Carly Fioriny

„Lídři se nerodí, ale lídry se lidé stávají. Vůdcovství nevzniká najednou, je možné se mu naučit a rozvíjet ho v sobě.“

==

„Čím méně od člověka potřebuješ, tím méně zvládne.“

==

„Jsem hluboce přesvědčena o tom, že v jakékoliv situaci je nejlepší říkat pravdu, nehledě na následky.“

==

„Když si nemůžeme vybrat, kým se narodíme, tak se můžeme v krajní míře snažit, stát se někým významnějším. Vzdát se volby je stejné jako umřít.“

==

„I když historii často dělají bohatí a mocní lidé, lidé, kteří jsou podle tradičních měřítek zcela obyčejní, ale jsou inspirováni novou ideou nebo úsilím něco změnit, v ní zanechávají neméně často svou stopu.“

==

„Pokaždé, když překonáš svůj strach, staneš se silnější.“

==

„Někdy je prostě potřeba si věřit, i když ostatní kolem říkají, že nemáš pravdu. Jestli si budeš věřit a pracovat s veškerou možnou energií, tak příznivá možnost určitě zaklepe na dveře.“

==

„Člověka je možné ponížit jenom tehdy, pokud on sám umožňuje své ponížení.“

==

„Pokud před tebou stojí skutečně velký cíl, tak aby bylo možné ho uskutečnit, je vhodné něco v sobě změnit. Stejně to však vyžaduje sjednocené úsilí celého týmu.“

Více se můžete dozvědět o přístupech Carly Fioriny v e-knize ve zkráceném provedení „Těžká volba“.

bottom of page