top of page
chris bailey.jpeg
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA DALŠÍCH TITULŮ

Produktivní projekt Chrise Baileyho 

Článek je zpracován na základě bestselleru The Productivity Project: Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy", který napsal Chris Bailey.

Zatímco jiní lidé mají jako své koníčky sport nebo kulturní aktivity, Chrise Baileyho (1989, Kanada) zajímaly už od střední školy otázky spojené s efektivností a produktivitou. Právě na střední škole a později na univerzitě začal experimentovat s různými metodami zaměřenými na zvýšení osobní produktivity. Během studií absolvoval několik stáží, které ho bavily. Po úspěšném zakončení studia dostal dvě zajímavé pracovní nabídky, ale odmítl je, protože chtěl ověřit fungování různých metod osobní produktivity.

Chris Bailey uskutečnil velkolepý experiment – během jednoho roku na sobě poctivě prověřoval nejznámější doporučované metodiky, zaměřené na osobní efektivnost. Podařilo se mu ve výsledku vytvořit podrobnou příručku, která ukazuje čtenářům, jak je možné prožívat život na plný plyn. Své zkušenosti popsal a okomentoval právě v knize Můj produktivní projekt.  Přitom je příjemné, že popisuje, jak zvýšit produktivitu způsobem, který je pro něj komfortní. Je však pravdou, že se to neobešlo ani v jeho případě bez změny některých návyků. Bailey však čtenáře přesvědčuje o tom, že je možné to udělat nenásilně.

 

Autor vyvrací ve své knize mýtus o tom, že produktivita je možná jen při usilovné práci. Práce si vyžaduje, aby do ní člověk zapojil tři zdroje: čas, pozornost a energii. Produktivita však neznamená, že musíme tyto zdroje využívat na maximum. Efektivita spočívá v jejich rozumném rozdělení.

Baileyův experiment ukázal, že nejlepších výsledků můžeme dosáhnout díky použití jednoduchých metod. Přitom můžeme dosahovat většího efektu tím, že se budeme pohybovat po malých krocích, protože v takovém případě nevyvolávají změny zbytečné napětí a mají kumulativní efekt. Nemusíte tak zažívat stres a konečný výsledek přichází doslova sám od sebe. Malé krůčky fungují lépe než rychlé radikální změny. Tajemství spočívá v tom, že se nejedná rychleji a intenzivněji, ale mnohem promyšleněji a vědoměji. V této e-knize ve zkráceném provedení stručně popíšeme každou z deseti metodik, které autor vybral a vyzkoušel.

 

Hledisko produktivity

Autor uvádí výsledky nedávného výzkumu zaměřeného na to, jak lidé využívají svůj čas. Typický Američan ve věku 25 až 54 let, který má děti, tráví v průměru svůj denní čas podle následující struktury:

• 8,7 hodin v práci;

• 7,7 hodin spánek;

• 1,1 hodina domácí povinnosti;

• 1,0 hodina – stravování se;

• 1,3 hodiny – péče o druhé;

• 1,7 hodin „ostatní věci“;

• 2,5 hodin pro sebe osobně nebo volný čas.

Máme tedy k dispozici 24 hodin denně, když se podíváme na výše uvedený přehled, tak lidem zbývají z celkové denní doby jen 2,5 hodiny na jejich volný čas.

Z tohoto hlediska může být velmi užitečné, když se budete také věnovat různým technikám zvyšování produktivity.

  Techniky, které jsou uvedeny v této e-knize v krátkém provedení, slouží k dosahování potřebných výsledků – pomáhají, abychom neztráceli tolik času a věnovali svůj čas činnostem, jež jsou pro nás nejdůležitější.

Podle autora je to právě vysoká produktivita, jež odlišuje ředitele společnosti od ostatních zaměstnanců. Podobně odlišuje i lidi, kteří se po skončení pracovní doby cítí zcela vyčerpanými a ty, kterým zůstává ještě dostatek sil, jež mohou věnovat čemukoliv.

Když investujete svůj čas do rozvoje osobní produktivity a použijete získané znalosti k věcem, jež jsou pro vás důležité, můžete dosáhnout toho, že váš den bude mít více volného času a budete se cítit méně vyčerpaní.

Více se můžete dočíst o fungování různých metod efektivní práce a vysoké osobní produktivity,   v e-knize  ve zkráceném provedení „Produktivní projekt“     (e-kniha 3O1).

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Produktivní projekt"  je titul  301.

bottom of page