top of page
OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Děkujeme! Zpráva byla odeslána.

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Zákony vlivu  je titul 4.

Dopisy synovi  je titul 28.

První dojem: Co je potřeba udělat, abyste se hned zalíbili 

 

Zpracováno podle knih Susan Weinschenk "Zákony vlivu" a lorda Chesterfielda "Dopisy synovi."

 

Náš mozek je zorganizován tak, že když se seznamujeme s druhými, v první řadě zaměřujeme svou pozornost na jejich zevnějšek. První dojem o člověku, který se později velmi obtížně mění, se vytváří během prvních 15 – 20 sekund. Za tuto krátkou dobu v nás vzniká buď sympatie nebo  nedůvěra k druhému člověku.

Proto je velmi důležité, abyste zanechali během prvního setkání silný dojem. Podaří-li se vám to na úplném začátku, budou lidé v průběhu celého rozhovoru pod jeho vlivem.

 

Abyste vypadali při setkání s novými lidmi autoritativně, měli byste se oblékat o stupeň lépe než se oblékají oni. Je proto vhodné zjistit si předem, jaký je styl oblékání v dané organizaci nebo jak se oblékají lidé z branže. Jestliže chcete vypadat jako, „jeden z nich“,  oblékejte se stejně jako vaši posluchači. To je jedno z nejdůležitějších pravidel, pomáhající udělat dobrý první dojem na spolubesedníky. Pojďme si říct něco o dalších pravidlech.

 

Tato pravidla jsou uvedena v knize americké psycholožky Susan Weinschenk „Zákony vlivu“. Doktorka Weinschenk se specializuje jako psycholožka na psychologii chování. Její klienti jí přezdívají „Lady Mozek“, protože jim vysvětluje nejnovější poznatky v oblasti neurologie a lidského mozku a učí je jak tyto poznatky používat v každodenním životě. Zde jsou pravidla o nichž píše ve své knize.

 

Pravidlo první: Abyste vyladili svůj kontakt se spolubesedníkem, napodobujte jeho řeč těla – polohu a gesta

To umožní upevnit vaše vzájemné spojení a zároveň zvýší pravděpodobnost toho, že člověk udělá to, co od něj žádáte.

Když s vámi lidé cítí podobnost, snadněji se poddají vašemu přesvědčování. Vyplatí se vám v průběhu rozhovoru napodobovat jejich pohyby a kopírovat výrazy tváře – radost, zaujetí a podobně. Nedělejte to však příliš okatě. Takovéto „zrcadlení“ musí by mělo vypadat přirozeně.

 

Pravidlo druhé: Věnujte čas držení těla

Stůjte rovně a pevně, rovnoměrně rozdělte váhu těla na obě nohy, dívejte se posluchačům do očí, nadechněte se a teprve potom začněte mluvit. Abyste vysílali autoritu a důvěru, stůjte tváří k publiku. Abyste signalizovali spolupráci, stůjte k spolubesedníkovi pod úhlem. Nedopusťte, aby se objevily nějaké překážky mezi vámi a spolubesedníky. Lidé by vás měli vidět celého, aby vám důvěřovali. Nepřešlapujte z nohy na nohu a neopírejte se o žádnou oporu jako je například stůl nebo židle.

 

Pravidlo třetí: Kontrolujte polohu své hlavy

Když s někým hovoříte z očí do očí, tak nakloněním hlavy projevujete svůj zájem o to, co říká spolubesedník. Chcete-li tomu druhému ukázat svou autoritu a důvěru, hlídejte si, abyste hlavu nenakláněli.

 

Pravidlo čtvrté: Nehoňte se. Snažte se nebýt nervózní.

Budete-li působit dojmem, že máte hodně práce, bude to vypadat, že jste nervózní nebo netrpěliví. Člověk, který vypadá, že se za něčím honí, nebývá přijímán jako lídr. Kromě toho je nervozita nakažlivá. Jestli se hodně rozčilujete, podrývá to u lidí důvěru ve vás a zpochybňuje to vaši vůdčí pozici. Uvědomte si, že když si lidé osvojí pózy, které působí na ty okolo důvěryhodně, začnou se sami cítit mnohem přesvědčivěji.

 

Pravidlo páté: Abyste vypadali mnohem přesvědčivěji, měla by vaše gesta odpovídat tomu, co říkáte

Pokud vůbec negestikulujete, svědčí to o vaší nezainteresovanosti na předmětu rozhovoru. Přesvědčte se, zda spolubesedník vidí vaše ruce. Pokud nemá tuto možnost, bude pro něj těžké, aby vám důvěřoval.

 

Pravidlo šesté: Vaše slova zaznějí mnohem přesvědčivěji, pokud je pronesete s úsměvem a budete přitom hledět spolubesedníkovi do očí

Přímý pohled do očí během rozhovoru znamená, že je to pro vás zajímavé a vnímavě posloucháte partnera. Příliš upřený pohled do očí může být vnímán jako hrozba. Uhýbavý pohled prozrazuje partnerovi, že jste nervózní nebo lžete. Kousání se do rtů prozrazuje váš neklid, nejistotu a strach. Široce otevřené oči a lehce zdvižené obočí demonstrují vaši soustředěnost a zájem.

 

 

Co radí lord Chesterfield: Jak zanechávat dobrý dojem

Významný anglický šlechtic a diplomat z 18. století lord Philip Dorner Stanhope 4. hrabě z Chesterfieldu vytvořil ucelený pedagogický systém.  Díky své významné politické a diplomatické kariéře se naučil a dosáhl dokonalosti v umění líbit se lidem a vytvářet si důležité známosti. Jeho vynikající kniha „Dopisy synovi“ není pouze sbírka pouček a doporučení, jak se chovat. Je to věda o tom, jak se stát okouzlujícím.

Zde jsou dvě z jeho lekcí:

 

První lekce: Projevujte o lidi zájem

Abyste se líbili lidem ve svém okolí, doporučuje Chesterfield projevovat o lidi zájem prostřednictvím drobných pozorností. Tyto pozornosti jsou dobrým prostředkem vašeho zájmu a toho, že si vážíte ty, kterým je poskytujete. Pokud například znáte drobné zvyky konkrétních lidí, jejich zájmy, vášně či slabosti, antipatie k něčemu nebo k někomu, jejich chutě a podobně, pak to můžete využít, když občas někomu přitakáte, něco odsoudíte, pochválíte určité jídlo, o němž víte, že ho má dotyčná osoba ráda, a proto jste pro ně připravili nebo zařídili aby byli spokojeni. Vnímání podobných maličkostí lichotí samolibosti většiny lidí mnohem více než významnější věci. Proto lidé začínají přemýšlet, že jste připraveni udělat pro ně mnohem více příjemných věcí.

 

Druhá lekce: Mluvte krátce

Abyste byli vnímáni jako příjemní besedníci, je potřeba abyste si osvojili umění hovořit krátce a vždy k věci. Lord Chesterfield učí: „Není potřeba obtěžovat přítomné tím, že jim budeš vyprávět nějaké historky, to je to nejnudnější a nejprotivnější, co může být. Pokud náhodnou znáš nějakou velmi krátkou historku, která se přímo vztahuje k předmětu, o němž jde v danou chvíli řeč, řekni ji pokud možno co nejkratším způsobem, ale i v tom případě si uvědom, že když to říkáš, tak nerad vyprávíš historky a v daném případě tě k tomu svedlo to, že je krátká.“ Kromě toho není vhodné obtěžovat spolubesedníky osobními zážitky a historkami o vlastních obchodech. To u lidí vždy vyvolává přání dříve ukončit rozhovor.

 

S dalšími myšlenkami obou autorů se můžete seznámit v naší knihovně. 

 

bottom of page