top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Co je to psychologické aikido 

Článek je zpracován na základě knihy "Psychologické aikido v práci",

kterou napsali Michail Litvak a Tatiana Soldatova

Psychologické aikido vychází ze stejných principů jako stejnojmenné bojové umění – vyhnutí se úderu a využití energie útočníka. Na rozdíl od čistých manipulativních technik je hlavním cílem aikido v psychologii a při obchodních jednáních – výhra obou stran, konsensus a vzájemná výhodnost. Pokud vyhraje jen jedna ze stran, pak se považuje výsledek za negativní. A z hlediska emocí a vztahů je pak také destruktivní. Osvojení si principů psychologického aikido se vám vyplatí, abyste se vyhnuli negativním důsledkům hry na jednu branku, abyste se naučili dohodnout se v jakékoliv situaci a předešli konfliktům. Jedním z nejdůležitějších výsledků bude, že se naučíte tlumit útoky spolubesedníka a v podstatě se dostanete ke shodě.

 

Tři druhy tlumení
1. Bezprostřední tlumení

Tato technika se používá v procesu komunikace ihned jako odpověď na slova toho druhého. Pomůže vám v mnoha situacích. Například, když budete hovořit s nějakým pochlebovačem, hrubiánem nebo budete potřebovat odmítnout něco někomu, jemuž se těžko odmítá. Představte si situaci, kdy se podřízený nebo partner snaží dosáhnout svého pomocí pochlebování. Jako odpověď na podbízivý kompliment o tom, jak geniální byla vaše poznámka nebo prezentace, můžete odpovědět následujícím způsobem: „Ano, i já jsem spokojený s tím, jak to všechno dobře vyšlo, děkuji. Vaše pochvala mě moc těší, protože ji děláte, aniž byste po mně něco chtěl, vůbec nepochybuji o vaší upřímnosti.“ Stejný způsob vám pomůže, abyste se vyhnuli trapnosti, když budete muset někomu něco odmítnout. Například, když vás váš dobrý známý zve do svého týmu, ale vy si uvědomujete, že společná práce s ním by poškodila vaše vztahy. Zachovat je můžete, když přijmete návrh s připomínkou: „Určitě je to zajímavá možnost, děkuji. Měli bychom to promyslet, zvážit a posoudit detaily.“ A následně při posuzování detailů můžete upozornit, že právě detaily vám nevyhovují, i když celá nabídka by byla lákavá.

 

2. Odsunuté tlumení

Pokud se vám bezprostřední tlumení nepovedlo nebo bylo nevhodné, pomůže vám odsunuté tlumení. Můžete ho použít i následující den během rozhovoru nebo písemně. Pomohou formulace jako: „Vaše kritika mi velmi pomohla, přiměla mě k novým nápadům – budu rád, když mi i příště řeknete svůj názor,“ „Díky vašim poznámkám jsem pochopil, že … Děkuji vám za cennou radu.“

 

3. Preventivní tlumení

Tato technika se používá v těch případech, kdy potřebujete o něco požádat. Dejte tomu druhému najevo, že se neurazíte ani v případě odmítnutí a jste připraveni souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím, i negativním. Ještě efektivnější je, když budete o sobě hovořit takovým způsobem, jak přemýšlí váš protějšek: „Vy víte jako nikdo jiný, jak bývám nesoustředěný. Velmi byste mi pomohl, kdybyste se podíval na tuto kalkulaci, jestli jsem na něco nezapomněl. Můžete mi přitom jasně říct i kritické poznámky, pokud bude potřeba – já budu jenom rád, když se podaří něco zlepšit.“

Více se můžete o technikách psychologického aikido dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Psychologické aikido v práci“ .

bottom of page