top of page

Vládkyně textů

 

Zpracováno na základě knihy „Princip pyramidy Minto.“

 

„Je nutné vystavět vyprávění tak, aby čtenář zapomněl na všechno ostatní a zkoncentroval svou pozornost na váš text. Nejefektivnějším nástrojem je nedopovězené.“

Barbara Minto

 

Barbara Minto se stala v roce 1963 první ženou – konzultantkou u nejznámější poradenské firmy v USA McKinsey. V roce 1966 ji vedení společnosti poslalo do Londýna, aby pomáhala rozvíjet písemné dovednosti pracovníků společnosti. Tato její práce se pak stala základem rozvoje teorie, která je představená v knize „Princip pyramidy Minto“.

 

Když jsem si knihu četl, tak se mi vybavil jeden rozhovor s kolegy na ekonomické fakultě v Ostravě před 25 lety. Bavili jsme se tenkrát o tom, jak jsou psané americké učebnice. Studenti z nich dostávali velmi rychlý přehled o látce mimo jiné tím, že jim stačilo, aby si přečetli první věty z odstavců. Teprve nyní jsem si uvědomil, že ty americké texty byly psány na základě principu pyramidy Minto.

 

Barbara Minto naučila strukturnímu myšlení desítky tisíc lidí. Má i své stálé klienty. Jsou jimi především poradenské firmy a úseky strategického plánování ve velkých společnostech. Naučit se strukturnímu myšlení u Barbary Minto není levnou záležitostí. Dva a půl dne školení pro deset účastníků stojí firmy 27 tisíc dolarů. Paní Minto říká: „Poptávka po mých službách roste a já jsem se ocitla před volbou: buď zvýším počet svého personálu, nebo ceny. Vybrala jsem si to druhé.“ Je i druhá možnost, jak se seznámit s metodikou Minto – nastudovat si její knihu „Princip pyramidy Minto“. V mnoha zemích patří mezi povinnou literaturu pro studenty programů MBA.

 

Východiska pro psaní textu

Čtenář přijímá informaci „shora dolů“, proto by se měla ideální struktura dokumentu rozvíjet ve formě pyramidy, na jejímž vrcholu je zobecňující myšlenka a z ní se odvíjí argumentace nebo podrobnější detaily. Uvnitř pyramidy může být několik úrovní. Důležitým pravidlem je: myšlenky na jakémkoliv stupni pyramidy by měly zobecňovat myšlenky, které jsou seskupeny níže, nebo by z nich měly dělat závěr či vývod.

 

Pyramida se skládá z několika částí.

 

První část

Úvod nebo úvodní část. Zde se uvádí základní otázka vašeho dokumentu, jež vyplývá z faktů, které jsou čtenáři známé. Nemůžete jednoduše vzít a předložit čtenáři své úvahy, aniž byste mu poskytli faktický materiál. Na počátku je potřeba dostat čtenáře do obrazu.

 

Druhá část

Hlavní tvrzení. Úvod se zakončuje odpovědí na otázku, která v něm byla vznesena. Barbara Minto nazývá tuto část pyramidy hlavním tvrzením, které musíte vysvětlit ve vašem dokumentu.

 

Třetí část

Skupiny myšlenek (tvrzení). Po hlavním tvrzení následují myšlenky, které ho dokazují nebo poskytují podrobnější detaily. Úrovní detailizování a dokazování může být několik. První úroveň nazývá Barbara Minto hlavní úrovní. Horizontálně musí být tyto myšlenky spojeny mezi sebou metodou indukce nebo dedukce (viz Indukce a dedukce) a rozkládat se v potřebné posloupnosti (viz Logická posloupnost), a vertikálně by se měly stavět formou dialogu „otázka – odpověď“.

 

Více se můžete dočíst v e-knize ve zkráceném provedení „Princip pyramidy Minto.“

 

-VH-

bottom of page