rodina Spor
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů. Jak vyjednávat nevyjednavatelné je titul 184.

Co brání řešení konfliktů?

Článek je zpracován na základě knihy „Jak vyjednávat nevyjednavatelné", kterou napsal Daniel Shapiro.

Základní bariéra na cestě k vyřešení konfliktu se v psychologii nazývá „efektem klanu“. Jedná se o myšlenkovou instrukci v hlavě lidí, kterou můžeme vyjádřit jako „jsem proti tobě“ nebo „jsme proti nim“. Tato instrukce vede k rozkolu a rozestavuje lidi na různé strany barikád. Daniel Shapiro píše o čtyřech pastech myšlení (to, co nás podvědomě řídí) a nabízí postupy, které pomohou tyto pasti neutralizovat. Autorova doporučení jsou vhodná pro kolegy, kteří zažívají konflikt, pro manželské páry, které zažívají vztahovou krizi, pro rodiče a jejich pubertální děti, pro nadřízené a podřízené. 

 

Past 1.: Pocit příslušnosti ke svému klanu

Války, rodinné hádky, pracovní konflikty a mezigenerační spory mají podle autora stejné pozadí – jde o vnitřní direktivu „jsem proti tobě“ nebo „jsme proti vám“. Je to natolik silná direktiva, že lidi nutí k tomu, aby se „zatvrdili“ a hájili podle svého názoru jedinou správnou koncepci. 

Emoce, které konflikt doprovázejí, nám sdělují, jestli se mění situace v náš prospěch nebo ne. Například, hádající se manželé vyjadřují hněv a rozčilení při hájení své pozice, nebo se radují ze svého „vítězství“ v hádce, a přitom si vůbec neuvědomují, že o sebe vzájemně přicházejí. Když se ke konfliktu přidávají maminky, kamarádky, příbuzní z obou stran, tak situaci jenom zhoršují, protože napomáhají k upevnění klanového myšlení. Skutečným cílem by mělo být zachování rodiny, ale ten se v daném případě stává něčím druhořadým.

 

Klan je důležitější než záchrana světa

Aby Shapiro demonstroval sílu klanového myšlení, tak hraje se svými posluchači rád jednu hru. Rozdá posluchačům anketu s prosbou, aby odpověděli na otázky, jež mají morální charakter – například: „Jste zastáncem trestu smrti, jako nejvyššího trestu?“ „Souhlasí váš klan s povolením potratů?“, „Jaké jsou tři nejdůležitější mravní hodnoty vašeho klanu?“ apod. Pro tento experiment je důležité, aby účastníci seděli za kulatými stoly ve skupinách po 6 až 7 lidech. Následně začnou účastníci probírat anketní otázky a výsledkem bývá, že formulují ve skupině u stolu stejné odpovědi. Vzniká tak několik klanů (podle počtu kulatých stolů).

 

Potom Shapiro seznamuje účastníky s novým pravidlem hry: „Představte si, že za pět minut svět zničí mimozemšťané. Abyste se zachránili, musíte společně vybrat jenom jeden klan, všichni do něho musíte vstoupit a přijmout jeho pravidla. Který klan bude nakonec tím jediným?“ Každá skupina dostane 1 minutu na to, aby přesvědčila ostatní, aby se přidali právě k nim. 

„98 výsledků ze 100 tréninků je k pláči,“ říká Shapiro. „Zatím co se skupiny tvrdě hádají, čí pravidla jsou lepší, tak jesvět „zničen““. Dále odotýká: „Pocit sounáležitosti se svým klanem je natolik silný, že účastníci ztrácejí ze zřetele hlavní cíl, jímž je záchrana života na planetě. Tento cíl je zcela zastíněn klanovou identitou, která byla vytvořena doslova „na koleně“ půl hodiny předtím.“

 

Jak se projevuje „klanové myšlení“ v každodenním životě
  • Nepřátelstvím

V konfliktu se přidáváte na stranu toho, čí zájmy a hodnoty jsou v souladu s vašimi. Může to být na pracovní poradě, v případě konfliktu mezi odbory a zaměstnavatelem, při rodinném sporu, do něhož jsou zataženi příbuzní.

 

  • Pocitem vlastní neomylnosti

Opovrhujete tím, kdo podle vašeho názoru reaguje špatně na vaši skupinu přátel, profesi, etnickou skupinu nebo zemi. Přitom můžete sami pronášet nelichotivé výroky na adresu „hanobitele“.

 

  • Omezeností myšlení

Rozhořčujete se spolu s dalšími lidmi, když se někdo předběhl ve frontě nebo neuvolnil místo staršímu ve veřejném dopravním prostředku. V této chvíli se ztrácí vaše individualita a psychologicky začnete splývat s davem.

 

Některé způsoby jak zvládnout psychologické pasti a předejít konfliktu

 

Způsob 1. Udělejte pauzu

Jakmile pocítíte, že vás začínají ovládat emoce, přerušte komunikaci. Projděte se, rozdýchejte křivdu, udělejte si přestávku na kávu nebo na čaj.

 

Způsob 2. Připomeňte si cíl

Rozepře vás okrádají o čas a odvádějí vás od potřebného výsledku. Položte si otázku: „Jaký je můj cíl v tomto konfliktu?“ Chcete oponentovi ukázat své pohrdání, nebo chcete vyřešit různé názory na situaci? V diskusi klaďte důraz na společné zájmy. Například, manželépřežijí snadněji rozvod, když se nahlas vysloví společný cíl – zachovat blahobyt pro dítě.

 

Způsob 3. Nečekaně se omluvte

Jedná se o efektivní způsob, který jedním šmahem srovná oponentovu negativní náladu. Jednejte tak, jestliže vědomě usilujete o nastolení míru, ale oponent nedokáže ovládnout svou vlnu emocí. 

 

V roce 1977 přiletěl do Izraele egyptský prezident Anvar Sadat, a omluvil se veřejně za čtyři krvavé války, které vedli s Izraelem jeho předchůdci. Tento krok doslova šokoval obyvatele Izraele, protože do té chvíle nevstoupil žádný z arabských lídrů na izraelskou půdu. Izraelci už nevěřili, že by se někdy mohli s Araby dohodnout. Prezident Sadat tím udivil celý svět. Vystoupil s prohlášením, které pohnulo s izraelskou společností, a přiměl je k tomu, aby neviděli v Egypťanech nepřátele, ale partnery. Obě země uzavřely mírovou dohodu. 

ce se můžete o pastech při řešení konfliktů a možnostech jejich řešení, dočíst v e-knize ve zkráceném provedení „Jak vyjednávat nevyjednavatelné“.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus