top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Pohlédněte na rok

novýma očima 

Článek je zpracován na základě knihy "Rok za 12

týdnů – Zvládněte za 12 týdnů více než jiní za 12

měsíců", kterou napsali Brian P. Moran a Michael

Lennington. 

Autoři připouštějí, že většina lidí, stejně jako většina organizací

nemají nedostatek nových myšlenek a nápadů. Často však sel-

hávají při jejich uskutečnění. Příčinou selhání nebývá nezna-

lost, ale musíme ji hledat ve sféře aplikace.

Autoři píší: „Jednou z věcí, jež jedincům a organizacím brání

vydat ze sebe to nejlepší a dosahovat toho, čeho jsou schopni,

je plánování v horizontu roku.“ Roční cíle a plány jsou, podle

nich, často bariérou lepšího výkonu.

 

Přestaňte uvažovat v horizontu roku

Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že rok je dostatečně dlouhým obdobím na to, aby něčeho docílili. Zamyslete se nad tím. Nový rok začínáme s velkými cíli. Už na konci ledna zjistíme, že poněkud zaostáváme. Říkáme si, že to nevadí, protože máme ještě dost času. Ani v březnu nás zpoždění nijak nezneklidňuje. Pořád si myslíme, že máme dost času. Tento způsob myšlení nás neopustí, dokud se nepřiblíží konec roku.

Efektivní realizace je v konečném důsledku záležitostí každého dne a týdne!

Další chybná představa spočívá v tom, že očekáváme, že někdy později v průběhu roku, budeme mít mnohem lepší výsledky. „Otázka zní – jestliže nedokážeme dosáhnout podstatně lepších výsledků tento týden, proč si myslíme, že by tomu tak mohlo být po zbytek roku?“ – ptají se autoři. Musíme si uvědomovat, že realizace je věcí každého dne a týdne, nejen měsíce a čtvrtletí.

Uvažování v horizontu roku nás často vede k podávání výkonu, který není optimální. Abyste dokázali podávat svůj nejlepší výkon, musíte opustit tento způsob uvažování a jednání. Přestaňte uvažovat v horizontu roku a zaměřte se na kratší časový rámec. I když tímto způsobem plánuje a uvažuje většina organizací, neznamená to, že dosahují toho, čeho by skutečně mohly dosáhnout.

Autoři uvádějí, že některé organizace, s nimiž pracovali, začaly dosahovat během 12 týdnů o polovinu lepších výsledků. Nebylo by to možné, pokud by si zachovaly uvažování v horizontu roku.

 

Na konci roku se dějí úžasné věci

Blížící se konec roku vyvolává tlak, kdy všichni chtějí „uzavírat obchody“ a dokončit důležité úkoly. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem se může vejít do posledních 60 dnů roku. V tomto období často vystřelí dosahované výsledky vzhůru. „Nic nás nemotivuje tak, jako blížící se nejzazší, konečný termín.“

Konec roku je ve většině odvětví rušným obdobím. Aktivita lidí a jejich soustředění jsou na vrcholu. Lidé jsou si vědomi toho, že jim zbývá málo času a nemohou s ním plýtvat, proto se lépe soustředí na podstatné věci. Méně důležité úkoly se dostávají na vedlejší kolej.

V této části roku spolu lidé více hovoří o tom, co a jak dělají, jak se jim práce daří a jaké výkony podávají. Manažeři tráví více času s kolegy a podřízenými při posuzování výsledků a povzbuzují je více než kdykoliv předtím v průběhu roku.

Konec roku totiž představuje pomyslnou hranici, kdy zjišťujeme, zda jsme byli úspěšní či nikoliv. Všichni se tímto termínem řídíme, přestože jde jenom o termín daný nějakou všeobecnou úmluvou. Lidé v této části roku méně odsouvají věci na pozdější dobu a méně otálejí s jejich realizací. Uvědomují si, že zbývá méně času na splnění úloh, kterým se dříve vyhýbali.

Blízkost nového roku s sebou nese vzruch a oživení. Bez ohledu na výsledky tohoto roku, očekávají lidé, že příští rok bude lepší. Posledních pět nebo šest týdnů v roce představuje nejúžasnější část celého roku. Nebylo by báječné, kdybyste dokázali nalézt v sobě takovou energii, soustředění a odhodlání každý týden v roce bez výjimky? Autoři to považují za možné. Koncept Rok za 12 týdnů vám ukáže jak na to.

Pomocí metod, které autoři odzkoušeli a uvádějí ve své knize, můžete změnit základní horizonty svého života na 12 týdnů a výrazně zvýšit efektivitu svého života.

Více se můžete o technikách koncepce, Rok za 12 týdnů  dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Rok za 12 týdnů“ nebo v celé knize, která vyšla v nakladatelství Management Press - http://www.mgmtpress.cz/uvod/.

bottom of page