top of page

Proč je důležitý při rozhodování rozpor?

 

Zpracováno na základě knihy Petera F. Druckera "Efektivní vedoucí"

 

Drucker argumentuje, že pro rozpor hovoří naléhavě tři hlavní důvody:

 

  1. Rozpor je jedinou zárukou proti tomu, aby se ten, kdo rozhoduje, nestal vězněm organizace. V organizaci vždy každý něco od někoho chce a každý se snaží dosáhnout rozhodnutí, které pokládá za správné. Jedinou cestou, jak se z toho dostat, je zajistit, aby se vedly spory, aby se při nich podloženě argumentovalo a aby se věci dobře promýšlely.

  2. Jen spor může rozhodování dodat možnosti alternativního řešení. Rozhodování bez alternativ, je podle Druckera, zoufalým tahem hazardního hráče. Vždy je tu nebezpečí, že se rozhodnutí ukáže nesprávným. Třeba proto, že bylo nesprávné od samého počátku, anebo proto, že se změnily okolnosti. Jestliže jsme promýšleli alternativy již v průběhu rozhodování, můžeme se k nim vracet a je tu něco, co máme již promyšleno, prostudováno a pochopeno. Bez takovéto alternativy je pravděpodobné, že budeme tápat, ukáže-li se původní rozhodnutí nerealizovatelným.

  3. Rozpor je potřebný především k tomu, aby stimuloval představivost. K nalezení správné odpovědi na určitý rozpor není sice potřeba vždy představivost, ale ve všech skutečně nejistých otázkách je zapotřebí tvůrčích řešení, která utvářejí novou situaci. Potom je představivost nutná a je za potřebí nového a jiného způsobu vnímání a chápání. Rozpor, zejména přinutíme-li se, abychom ho rozumně promysleli a podložili argumenty, je nejlepším stimulem pro představivost.

 

Více se o rozhodování dozvíte v e-knize Efektivní vedoucí.

bottom of page