top of page

Rozvíjení všímavosti

Článek je zpracován na základě knihy autora Douglase K. Silsbee: "Všímavý kouč"

 

Služba v koučování je podle autora Douglase K. Silsbee procesem zapojení své nejvyšší možné pozornosti vůči klientovi a jeho možnostem vývoje. Výsledná kvalita bytí vyžaduje rozpoznání našich vlastních potřeb, potíží a slepých skvrn a ochotu odsunout je při pomoci druhému stranou.

Všímavost je stav, kdy jsme si vědomi všech vjemů, myšlenek, pocitů a soudů. Když si lépe uvědomujeme sami sebe, učíme se identifikovat a připustit si zvyky naší mysli, což nás chrání před tím, abychom jimi byli polapeni. Jsme-li všímaví, tak je vidíme a přijímá-me, mají tendenci se rozplývat, dávají nám jasnější pohled na to, co se kolem nás děje.

 

Všímavé sebeuvědomění je zásadní počáteční bod, abychom byli schopni dobře sloužit druhým. Zvýšené uvědomění je nejlepším odrazovým můstkem pro koučování druhých. Není ovlivněné našimi vlastními záležitostmi. Umožňuje nám všímat si všech podrob-ností toho, co přináší klient. Je otevřené, obsáhlé a přijímající. To je to, co kultivujeme prostřednictvím našich vlastních praktik všímavosti.

 

Všímavost můžeme rozvíjet následujícím způsobem:  

• Sebepozorováním svých zvyků a tendencí, kdy se osobně seznamujeme s tím, jak vznikají, díky čemuž jsme pak schopni volit efektivnější reakce. Sebepozorování je zásadní pro vytváření udržitelné změny a napomáhá jí prostřednictvím učení spíše než skrz výkonový přístup.

• Jinými praktikami, jako je meditace, centrování, fyzické a tvořivé aktivity nebo pobyt v přírodě.

• Rozhodnutím stále se učit, takže jsme sami žáky ve výukovém procesu. Chceme-li koučovat ostatní, je moudré nechat se koučovat sami.

• Neustálým vyhodnocováním spolu s klienty, protože pak jsou informovanými uživateli našich služeb a neohroženými partnery schopnými dávat nám najevo své požadavky.

 

CVIČENÍ: Všímavé jedení

Toto cvičení je variací na tradiční meditaci jedení. Je vynikající experiment pro nasmě-rování pozornosti a zaznamenání zvyků své vlastní mysli při hře. (Je složité najednou číst instrukce a provádět cvičení. Můžete si celou instrukci pročíst a pak svou pozornost obrátit ke cvičení, vytvořit si jeho nahrávku nebo požádat kamaráda, aby vám pokyny nahlas přečetl.) Začněte tím, že si zajistíte tři malé kousky něčeho, co rádi jíte. Autor doporučuje čerstvé maliny, malé kousky tmavé čokolády nebo hrozinky.

 

 Popis cvičení s malinami: Vezměte si misku s malinami do jedné ruky. Usaďte se na židli. Uvolněte se. Ponechte odplout jiná vyrušení nebo aktivity a nechte tělo relaxovat. Nyní si vezměte jednu malinu do ruky a podívejte se na ni tak, jako byste ji viděli poprvé v životě. Můžete si představit, že jste právě dorazili z Marsu, někdo vám tuto malinu podal a vy jste neobyčejně zvědaví, co to je. Vnímejte její barvu, povrch a strukturu. Přivoňte si k ní. Přibližte ji k ústům, aniž byste se jich dotkli. Plně ji s použitím všech smyslů poznávejte a buďte velmi pečliví. Povšimněte si jakékoliv odpovědi ve svém těle. Co se ve vás odehrává v souvislosti s touto drobnou malinou.

Nyní pomalu vložte malinu do úst – nekousejte, jen ponechte její chuť vyplynout na povrch. Vnímejte, jak se její chuť rozplývá v ústech a jak se mírně mění v různých částech úst a jazyka. Vnímejte jakoukoliv nuanci její chuti a struktury. Povšimněte si místa, kde se vaše zuby a jazyk setkávají s povrchem maliny.

Velmi pomalu a všímavě kousejte malinu. Jestliže zaznamenáte, že vaše myšlenky či pozornost krouží někde jinde než na prožitku jedení, přiveďte je zpět k vnímání maliny ve svých ústech. Toto je nácvik zacílení pozornosti, příležitost k zaměření se na jediný úkol, což je v našem rychlém moderním světě velmi vzácné. Využijte toho co nejlépe.

Zaznamenejte nutkání polknout a pocit nutkání sám o sobě. Ponechte chuť doznívat; pomalu kousejte a vracejte svou pozornost zpět k jídlu znovu a znovu, dokud ve vašich ústech nezůstane nic jiného než jen malinová šťáva. Pak polkněte a všímejte si, jak šťáva proudí dolů vaším krkem. Zkuste zaznamenat nepřítomnost maliny v ústech. Jaké to je, nemít malinu v ústech?

 Nyní vezměte druhou malinu a znovu k ní přistupujte s toutéž čerstvou zvědavostí. Ve skutečnosti jste se nikdy pořádně na tuto malinu nepodívali! Krátce si uvědomte, že se do dokonalosti této maliny promítají miliony let evoluce. Nějaký farmář tuto malinu vypěstoval; někdo jiný ji utrhl a zabalil; nějaké auto ji přivezlo; někdo další ji umístil na regál v obchodě, abyste si ji mohli koupit – zázračný řetězec událostí, z nichž každá byla nutná k tomu, abyste prožili tuto konkrétní zkušenost. Uvědomte si svou vděčnost. Buďte svou myslí naplno u tohoto unikátního zážitku, když jíte tuto malinu. Je to jediná příležitost pro tento konkrétní zážitek, kterou kdy budete mít, přesně v této chvíli.

Opět ponechte malinu rozplývat se na jazyku, stát se šťávou a pak ji polkněte, čímž se stane součástí vás samých. Nespěchejte. Užívejte si to. Buďte svou myslí při tomto zážitku a buďte všímaví.

Nyní si vezměte třetí malinu a plně si ji užijte. Zaznamenávejte znovu a znovu, jak se vaše mysl někde toulá, a opět ji vracejte zpět. Znovu a znovu. Tohle je vše, co je potřeba dělat. Cvičíte zaměřovat svou pozornost – a zaznamenávat všechno, čeho si lze povšimnout, a dále vracet svou pozornost zpět, znovu a znovu, ke svým prožitkům.

 

Více se můžete dozvědět o všímavém přístupu k rozvoji lidí v e-knize ve zkráceném provedení „Všímavý kouč“.

 

 

bottom of page