top of page
Sheet Music a kytara
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána! Přijde Vám email s odkazem ke stažení knihy.

OBJEDNÁVKA DALŠÍCH TITULŮ

Výborně! Zpráva byla přijata.

Jak pochopit své schopnosti a jak s nimi naložit?

 
Článek je zpracován na základě knihy Finding Your Element", kterou napsal britský pedagog Ken Robinson.
O Autorovi

 

Už jste někdy slyšeli o učiteli, který byl za svou práci povýšen do šlechtického stavu?

Zde se můžete s jedním seznámit:

Sir Kenneth Robinson (*1950 LiverpoolSpojené království) je britský spisovatel, pedagog a mezinárodně působící poradce pro vzdělávání.          

Ve svých dílech a přednáškách zdůrazňuje význam představivosti a tvůrčího přístupu v učení, které podle něj tradiční vzdělávací systémy v dětech naopak potlačují. Za svou práci získal řadu ocenění. Je autorem devíti knih z oblasti vzdělávání.

Byl ředitelem Školy uměleckých projektů (The Arts in Schools Project) a profesorem na katedře uměleckého vzdělávání na Warwické univerzitě ve měs-tě Coventry (Velká Británie). V roce 2003 byl povýšen do šlechtického stavu za své zásluhy v oblasti vzdělávání.

Dva typy schopností

Příroda nadělila každému z nás dva typy schopností – obecné a individuální. Příkladem obecné schopnosti je schopnost mluvit. Každý člověk si může v určité míře osvojit rodný jazyk. Jiným příkladem je fantazie. Ale jestli vás baví matematické úlohy, je vám proti mysli nesprávné kombinování barev a tvarů na oblečení nebo si dobře rozumíte se zvířaty, pak se jedná o individuální schopnosti. 

Je velkou výhodou, když znáte své individuální schopnosti, avšak přirozený sklon k nějaké aktivitě ještě sám o sobě nezaručuje, že se stanete v této věci specialistou. Vrozené vlohy je potřeba rozvíjet a vytvářet z nich vybroušené dovednosti. Dobrým příkladem je hudba. Většina lidí je od přírody mnohem více muzikální, než si o sobě myslí. Potvrzením toho je příběh o hudebním projektu El Sistema, jenž byl realizován ve Venezuele. 

Venezuelský příběh

Do 70. let dvacátého století neexistovalo ve Venezuele hudební vzdělávání, a ani neexistovala žádná forma podpory klasické hudby. Nebyl zde tedy žádný orchestr, v němž by hráli místní hudebníci. V dnešní době žije ve Venezuele 29 milionů lidí, z nichž se 400 tisíc věnuje hudbě, a země je považována za významnou světovou hudební scénu.

Situaci změnil Jose Antonio Abreu, který vystudoval ekonomii, ale povoláním byl klavírista. Zahájil program bezplatné výuky dovedností pro interpretaci náročných děl klasické hudby. Už po pěti letech uspořádal mládežnický orchestr první koncert. Stalo se zřejmým, že v zemi žije mnoho lidí s hudebními schopnostmi, které v nich dřímaly, protože nebyly rozvíjeny.

Ponaučení z tohoto příběhu je jednoduché – abyste v sobě dokázali odhalit nějaké schopnosti, musíte je zkusit realizovat v praxi. 

 

Rada první: Zkoumejte svoje zdroje, hledejte možnosti a zkoušejte různé aktivity.Jestliže žijete daleko od nějaké velké vodní plochy a ani jednou jste nebyli na jachtě, jak můžete vědět, jestli náhodou nemáte vhodné schopnosti pro sportovní plachtění?

 

Rada druhá: Abyste zjistili více o svých přirozených schopnostech, bývá užitečné absolvovat speciální testy. Zkuste napsat jen tak pro zábavu do inter-netového vyhledávače heslo „testy pro ověření schopností“.

 

Ken Robins doporučuje, abyste v první řadě zjistili, jaký styl učení upřednostňujete. Když z toho budete vycházet, bude pro vás snadnější sestavit si plán rozvoje svých schopností.

 
Více se můžete dočíst o tom, jak hledat a nalézat vlastní schopnosti a dovednosti,  v e-knize ve zkráceném provedení „Jak najít svůj element“.

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Jak najít svůj element"  je titul  213.

bottom of page