top of page

Využijte své silné stránky

 

 

Článek je zpracován na základě knihy Marcuse Buckinghama „Využijte své silné stránky“.

 

Znáte ve svém okolí někoho, kdo je v některých věcech velmi šikovný a jiné mu zase vůbec nejdou?

Snažili jste se sami „poprat“ s některou svou slabou stránkou a ztratili jste přitom spoustu času, kterou jste mohli využít efektivněji?

 

Thomas Jefferson, třetí prezident Spojených států, se tak velmi bál veřejných vystou-pení, že jeho projevy ke Kongresu čítal pomocník. Richard Branson od dětství trpí dys-lexií a prakticky téměř neumí číst ani psát. Steve Jobs přiznával, že není schopen vy-tvářet trvalé partnerské vztahy. Nehledě na své očividné nedostatky, představuje každý ze jmenovaných vynikajícího vůdce a manažera. Existuje nějaké tajemství, které jim umožnilo dosáhnout skvělých úspěchů? Ano, takové tajemství existuje a Marcus Buckingham je odhaluje ve své knize „Využijte své silné stránky“.

 

Marcus Buckingham je významný britský výzkumník v oblasti efektivního vedení. Ve své knize seznamuje čtenáře se dvěma základními  pojetími o osobním a organizačním úspěchu, které převládají v současném podnikatelském prostředí. Každé z nich má své přednosti a umožňuje vnést do vlastní práce důležité úpravy. Buckingham se rozhodl vysvětlit, která strategie umožňuje dosažení maximální efektivnosti a dosažení stabilního úspěchu.

 

První strategie zní: „ Zjistěte své nedostatky a napravte je“

 

Druhá strategie je: „Odhalte své silné stránky a rozvíjejte je“

 

Plusy a mínusy první strategie

 

+ podpora nadřízených: nadřízeným se zpravidla líbí pracovníci, kteří objektivně posuzují své nedostatky a pracují na jejich odstranění;

 

+ rozšíření horizontu možností: čím větší množství dovedností budete ovládat při práci na sobě, tím univerzálnějším odborníkem se stanete;

 

- maximálně efektivní učení není možné ve sférách činností, které jsou spojeny s vašimi nedostatky – v těchto oblastech se můžete naučit jen minimum a znalosti, které získáte budou jen povrchní;

 

- tím, že se zaměříte na opravování nedostatků, nebudete pracovat s maximální energií a nadšením. Tím, že budete denně dělat úlohy, které vás nebaví, rychle ztratíte uspokojení z práce a to znamená, že vaše efektivnost významně klesne.

 

Plusy a mínusy druhé strategie:

+ tím, že budete zdokonalovat své silné stránky, získáte příležitost stát se výjimečným specialistou, který bude dokonale znát vybranou oblast;

 

+ učení se stane maximálně efektivním v těch oblastech činnosti, které jsou vám dobře známy;

 

+ tím, že se zaměříte na své dřívější úspěchy, naleznete pozitivní náladu a pocítíte příliv sil a díky tomu stoupne i vaše produktivita práce;

 

- důraz na silné stránky si může vyžádat seriózní přezkoumání vaší pracovní náplně i pracovní náplně vašich zaměstnanců;

 

- bude nutné podstatně změnit tradiční metody řízení pracovníků.

 

Závěr: Buckingham zjistil, že lidé zaměřující se na rozvoj svých silných stránek, projevují větší psychickou stabilitu, vytrvalost,  sebedůvěru a efektivnost. Produktivita práce, uspokojení z práce a odborný růst jsou u nich větší. Také je s tím spojeno nižší procento odchodů ze zaměstnání. Marcus Buckingham doporučuje: „Pokud chcete dosáhnout úspěchu, využívejte své silné stránky a zapomeňte na nedostatky!“

 

Tento  autorův závěr je založen na výzkumech, které prováděl 17 let v rámci své práce u Gallupova institutu. Podařilo se mu sesbírat a zanalyzovat názory 80 000 ředitelů a přibližně 1 milionu manažerů. Výzkumník prohlašuje: „Nemá smysl se stále zabývat hledáním vlastních nedostatků, abychom je potom napravovali. Místo toho musíme najít své silné stránky a snažit se na ně zaměřit v práci i v osobním životě.“

 

Vedoucí pracovníci si musí uvědomit, že není úplně možné lidi změnit a nevyplatí se od nich vyžadovat něco, co nepotřebují. Je nutné objevovat jejich skutečné talenty a pomá-hat jim odkrývat jejich silné stránky. Každý vedoucí by měl usilovat o shodu schopností člověka a jeho role, kterou v práci plní.

 

Více se o poznatcích Marcuse Buckinghama můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Využijte své silné stránky“.

bottom of page