top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána! Přijde Vám email s odkazem ke stažení knihy.

Proč jsou důležité spánkové laloky? 

Článek je zpracován na základě knihy "Změň svůj

mozek, změň svůj život  ", jejímž autorem je 

psychiatr Daniel G. Amen. 

"Bez optimálního fungování mozku by bylo obtížné

počítat s úspěchem v jakékoliv oblasti života, ať už

by šlo o rodinu, práci, studium, vztah k sobě samot-

nému nebo i o vztah s Bohem. I kdybyste se snažili

sebevíc. První krok k úspěchu spočívá v tom, že po-

chopíme a optimalizujeme práci mozku."

Daniel G. Amen

 

Autor knihy Daniel G. Amen je doktorem medicíny,

neurofyziologem a neuropsychiatrem. Je majitelem

a hlavním lékařem sítě prestižních psychiatrických klinik v USA. V roce 2012 poctil Amena časopis The Washington Post magazin titulem „nejpopulárnějšího psychiatra Ameriky“. Při provádění řady výzkumů, dospěl k závěru, že naše myšlenky působí na fyziologii našeho mozku, který je schopen podstatně změnit náš život. Autor se ve své knize s námi dělí o to, jaké hádanky skrývá náš mozek a jak ovlivňuje naše chování, schopnosti, návyky a přání.

 

Pro inspiraci vybíráme následující ukázku:

Spánkové laloky

Spánkové laloky mozku leží v oblastech spánků a v oblasti očnic. Jejich role je neobyčejně důležitá. Uchovávají vzpomínky a představy, celou naši životní zkušenost, ony nám umožňují uvědomovat si sebe samotné.

 

Jejich normální fungování znamená, že jsou zárukou dobré paměti, správného mluvení, schopnosti rozpoznávat jazyky, uvědomovat si a rozumět řečenému, jsou zárukou emocionální rovnováhy a sebekontroly. S jejich pomocí můžeme interpretovat slyšené, porovnat to s naší pamětí, pomáhají nám vytěžit smysl z přicházející informace. Jsou také zodpovědné za pocit silného přesvědčení, pravdy a za takzvané vnitřní osvícení.

 

Při poruchách funkcí spánkových laloků mohou vzniknout například:

  • problémy s pamětí (až do amnézie);

  • bolesti různého charakteru (hlavy, žaludku, zad) bez zjevných příčin;

  • pocit neklidu a strachu;

  • nenormální smyslové vjemy, vizuální nebo zvukové chyby;

  • pocity už viděného (deja vu) nebo nikdy neviděného (jamais vu);

  • závratě;

  • přehnaná náboženská víra;

  • křeče.

 

U lidí s poruchami v této části mozku se projevuje zvýšená aktivita, emocionalita, ale hypertrofovaná, doprovázená agresí a podrážděním. Mohou nesprávně vysvětlovat řečené a chovat se ostře vůči lidem kolem. Mívají často návaly závratě nebo bezradnosti. Problémy v této části mozku vedou k těžkostem při využívání jazykových prostředků, k nepochopení a k těžkostem při rozpoznávání psaného textu, což se bohužel nemůže neprojevit při práci.

Doporučení pro zlepšení narušených funkcí spánkových laloků:

1. Sbírejte příjemné zážitky

Snažte se zachovat vzpomínky na nejvýznamnější události života: na fotografiích, videu, na kresbách atd. vytvořte si opravdovou sbírku příjemných událostí a prožívejte je znovu při každé možnosti. Jsou nití, jež vás spojuje se životem.

2. Zpívejte, vždy a všude, kde to bude možné

To, že písně léčí, je známo už dlouhou dobu. Písně jsou radostí života a je úplně jedno, jak zpíváte. Pokud si člověk potichu prozpěvuje nebo si pobrukuje pod nosem nějakou melodii, znamená to, že má dobrou náladu.

Stojí za to poznamenat, že různé zvuky působí různým způsobem na organismus. Například:

„Achchchchc“ – působí s chvilkovým uvolňovacím účinkem

„Iiii“ nebo „Ajjjj“ – tento zvuk má maximální vliv. Pomáhá při soustředění, zbavuje člověka bolesti nebo zlosti.

„Ou“ nebo „Om“ – je nejbohatším zvukem. Je schopen zvyšovat teplotu povrchu kůže a snižovat svalové napětí.

Zpívejte, sami si vymýšlejte a zkoušejte různé zvuky. Tím aktivizujete mozek a ladíte ho na pozitivní vnímání.

3. Poslouchejte klasickou hudbu

Poslouchejte dobrou hudbu. Poslouchejte hodně dobré hudby. Hudba může léčit. Hudební terapie se oficiálně používá pro psychoterapeutická léčení. Nejen klasická, ale i hudba jiných žánrů, která je krásná a uklidňující, může mít blahodárný vliv na mozek a stimulovat jeho normální činnost.

4. Učte se hrát na hudební nástroj

Hra na hudební nástroj může v jakémkoliv věku pomáhat rozvoji a aktivizaci neuronů ve spánkových lalocích, a to svým způsobem, zlepšuje celkové fungování mozku.

5. Snažte se častěji pohybovat v rytmu

Tancujte, kdy se vám zachce! Tanec, stejně jako hudba a zpěv, má vliv na náladu člověka. Tancující člověk zažívá příjemné emoce, které si může zachovat po celý den, týden a i déle.

 

6. Dodržujte spánkový režim, vyspěte se

Nedostatek spánku vede k nejisté náladě, snížení kognitivních možností, podrážděnosti a k návalům závratě.

 

7. Zřekněte se kofeinu a nikotinu

Kofein a nikotin snižují přítok krve do mozku a konkrétně k jeho spánkovým lalokům. Zřekněte se těchto látek nebo snižte jejich spotřebu. Výsledek pocítíte ihned: zostří se vaše pozornost a vnímání. A celkově budete mnohem soustředěnější.

8. Pečujte o své stravování

Lidem, u nichž se projevuje agrese bez příznaků deprese nebo neodbytných myšlenek, by se hodila dieta s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem jednoduchých sacharidů. Jestli je agrese spojena s neodbytnými myšlenkami, pesimismem a depresí, tak bude optimální variantou vyvážená dieta se stejným poměrem sacharidů a bílkovin.

Více se můžete o dalších částech mozku, jejich významu a doporučeních pro plnohodntnější život dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Změň svůj mozek, změň svůj život “.

bottom of page