top of page

Jaké vlastnosti musí mít učitel ve společnosti Toyota

Zpracováno na základě knihy „Toyota talent: Rozvíjejte své lidi, jak to dělá Toyota“ autorů Jeffreye Likera a Davida Meiera.

 

Firma Toyota a její výrobní systém jsou napodobovány tisíci firmami na celém světě napříč všemi obory lidského podnikání. Funkčnost systému a kvalita produkce závisí na tom, jak dobře zvládají svou práci zaměstnanci. Dnes pracují i v řadě českých nebo slo-venských firem lidé na pozici učitelů či trenérů a jejich úkolem je učit ostatní pracov-níky, aby dělali své pracovní činnosti standardním způsobem na vynikající úrovni.

Toyota má svůj výcvikový program, který autoři knihy představují a vyzývají ostatní firmy, aby ho převzaly.

 

V tomto výcvikovém programu hrají klíčovou roli právě učitelé/trenéři. Jejich úlohou je naučit přicházející lidi, aby dělali svou práci na vynikající úrovni. Autoři jsou toho názo-ru, že lidé přicházející do Toyoty  nejsou ničím výjimeční ve srovnání s lidmi z jiných pod-niků.

 

Za výsledek odpovídá vždy učitel. Heslem výcviku je: „Když se nenaučil žák, nenaučil ho to učitel“. Pro učitele to znamená, že musí pokračovat v učení, dokud si žák práci neosvojí. Vždy podporujte žáka, častěji ho kontrolujte, jak se mu daří, ujasněte si, koho pozvat na pomoc. Povzbuzujte žáka pomocí otázek.

 

Jak najít učitele či trenéry

Mnozí se mylně domnívají, že nejlepší učitelé se získávají z řad vysoce kvalifikovaných specialistů. Bohužel tomu tak vždy není. Hovoříme zde o různých úlohách, které vyžadují různé dovednosti. Abyste druhého naučili dobře dělat jakoukoliv práci, nemusí šikovný trenér sám dělat tuto práci nejlépe ze všech. Při výběru trenérů, je potřeba věnovat pozornost takovým znalostem a dovednostem, které jsou nezbytné pro práci trenéra. Zde jsou:

 

1. Vlastnost – Schopnost a přání učit se

Dobrý učitel se chce a umí se učit. Sám roste  a rozvíjí se tím, že pomáhá v rozvoji druhým. Takoví lidé mají zájem o znalosti a nebojí se nových problémů.

 

2. Vlastnost – Pružnost a adaptibilita

Proces učení je vždy unikátní. Není možné používat jeden a ten samý styl a metodu v různých podmínkách a spoléhat se, že to dobře dopadne.

 

3. Vlastnost – Starostlivý a empatický vztah k žákům

Trenér musí přistupovat k žákům se zájmem a pochopením a musí s nadšením usilovat o to, aby jeho svěřenec dosáhl v práci úspěch a realizoval se jako osobnost.

 

4. Vlastnost – Trpělivost

Pokud není trenér dostatečně trpělivý a chce mít všechno rychle hotovo, pak jeho přístup vyvede žáka z duševní rovnováhy a bude ho rušit v soustředění se na úlohu. Dobrý trenér umí žáka podpořit a uklidnit.

 

5. Vlastnost – Vytrvalost

Nechápejme vytrvalost jako agresivní přístup a umíněnost. Neustálé výčitky vyvolávají u lidí pocit křivdy a odpor.  Vytrvalost představuje schopnost pokračovat ve výuce a korigovat přitom svůj přístup, dokud se nedosáhne potřebný výsledek.

 

6. Vlastnost – Připravenost vzít na sebe zodpovědnost

Neúspěchy žáka vypovídají o nezpůsobilosti učitele. Trenér musí umět vzít na sebe zodpovědnost za chybná rozhodnutí a připravit nový plán, aby dosáhl lepšího výsledku.

 

7. Vlastnost - Sebedůvěra a odborné znalosti

Nic nedeptá žáka více, než učitel, který nezná látku. Trenér si musí věřit a musí skutečně znát tajemství svého řemesla.

 

8. Vlastnost – Dovednosti efektivní komunikace

Komunikační dovednosti se neredukují pouze na dovednost vysvětlovat přesně a úsečně probíranou látku. Je to také řeč těla. Trenér musí vyvolávat klid a důvěru u žáků. Druhou stránkou komunikace je umění naslouchat a správně chápat otázky.

 

Více se o výcvikovém programu dozvíte v e-knize ve zkráceném provedení „Toyota talent: Rozvíjejte své lidi, jak to dělá Toyota“

 

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Děkujeme! Zpráva byla odeslána.

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Toyota talent  je titul 13.

bottom of page