top of page

Jak vychovat optimistu

Zpracováno podle knihy Martina Seligmana "Naučený optimismus. jak změnit své myšlení a život."

 

Děti mají větší sklon k pozitivním emocím, než my dospělí, protože u nich dochází k aktivnímu rozvoji a nahromadění se zdrojů. Pozitivní prožívání vede děti ke zkoumání světa, přičemž si vytvářejí různorodé zručnosti. Ve své podstatě to vyvolává pozitivní emoce, zlepšuje náladu a tento proces se rozvíjí po stoupající spirále. Pod vlivem negativních emocí, dítě naopak hledá ochranu, přičemž se opírá o už známé a nechce objevovat cokoliv nového.

 

Martin Seligman zformuloval pro rodiče, kteří chtějí vychovávat optimistu, tři základní pravidla.

První pravidlo rodičovského kodexu říká: pozitivní emoce zvětšují a rozvíjejí intelektuální, společenský a fyzický potenciál dítěte, bez něhož se neobejde v dospělosti. Dobrá nálada dítěte je dobrým znamením toho, že u dítěte i rodičů jde všechno dobře. Proto druhé rodičovské pravidlo říká: rozvíjejte a rozšiřujte pozitivní emoce svého dítěte, abyste nastartovali „vzestupnou spirálu“ pozitivních emocí.

Třetí pravidlo nás učí, abychom přistupovali k pozitivním emocím dítěte stejně vážně, jako k těm negativním, a abychom přijímali jeho dobré stránky stejně vážně jako jeho nedostatky. Rozumný proces výchovy vyžaduje od rodičů, aby vyvolávali u děti pozitivní emoce a rozvíjeli pozitivní charakterové vlastnosti a nenapravovali jen ty negativní. Abyste poznali, na které přednosti vašeho dítěte byste měli zaměřit svou pozornost, můžete využít test uvedený v knize.

 

Jak zvýšit úroveň pozitivních emocí vašeho dítěte?  

Předkládáme vám 2 cvičení zaměřená na dosažené této snahy.

 

„Usmívající se tvář“

Zpravidla rodiče dětem vyčítají neustálé fňukání. Především pro děti starší čtyř let můžete použít dobrou alternativu – „usmívající se tvář.“

Jestliže vaše dítě často naříká, vysvětlete mu, že se zamračeným a zlostným obličejem jen těžko dosáhne svého, ale jestli bude něco chtít a usmívat se u toho, má větší šanci.

 

„Nejlepší chvíle dne“

I když dítě dostane od rodičů všechno, oč je požádá, přesto se nemusí cítit šťastným. Záleží to na tom, kolik pozitivních věcí se usadilo v jeho hlavičce. Kolik příjemných a nepříjemných myšlenek jej napadá každý den?  Copak je možné být smutný, když jsi plný radostných vzpomínek a naděje? A je možné mít dobrou náladu, když se ti stále vkrádají nepříjemné myšlenky? Jak se přiblížit ke zlaté střední cestě?

 

S pomocí cvičení „Nejlepší chvíle dne“ můžete vytvořit u dítěte přijatelný poměr kladných a negativních myšlenek v naději, že si tento návyk dítě udrží po celý život.

 

Jaké je to tedy cvičení? Zeptejte se dítěte před spaním: „Co se ti dneska nejvíc líbilo?“ Vyjmenujte a sečtěte společně všechny příjemné události dne. Potom pohovořte o špatných událostech a také je sečtěte. Snažte se uklidnit dítě a převést špatné události do kategorie neutrálních.

 

Porovnejte, kterých událostí bylo více. Pokud má vaše dítě tendenci více si vybavovat ty špatné události, pokuste se převést jeho pozornost na vnímání těch dobrých a postupně měňte poměr v jejich prospěch. Snažte se, aby dobré se události ukládali v jeho hlavě a zaměřujte na ně jeho vnímání.

 

S dětmi ve věku 6 až 10 let už můžete před spaním probírat plány na zítra. Takovým způsobem rozvíjíme u dětí schopnost plánovat si budoucnost.

 

O dalších cvičeních a doporučeních pro výchovu optimistických dětí si můžete přečíst v knize Martina Seligmana "Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život."

bottom of page