Vůdčí osobnost oceníme          

v nepohodě

Článek je zpracován na základě knihy Petera F. Druckera „Řízení neziskových organizací“.

Nejúspěšnější vůdčí osobností 20. století byl, podle Druckera, Winston Churchill. Přesto byl po dobu dvanácti let, od roku 1928 až do roku 1940, zcela vyřazen z hlavního dění, téměř na hranici úplného zdiskreditování ­protože ho nikdo nepotřeboval. Běh věcí byl diktován rutinou, nebo to alespoň tak vypadalo. Když došlo ke katastrofě, Churchill se toho díky bohu ujal. Bohužel nebo bohudík, jedna věc, kterou lze v každé organizaci bezpečně předpovědět, je krize. Krize se vždy dostaví. A to je okamžik, kdy jsme zcela závislí na vůdčí osobnosti.

Nejdůležitějším úkolem vůdce je předvídat krizi. Předvídat, to je to hlavní, ne je odstra-ňovat. Čekat, až krize propukne, to je pasivní přístup. Pod vedením skutečné osobnosti je organizace schopna krizi předvídat, a tudíž se připravit na její odvrácení, ale je dokonce schopna zabránit jejímu vzniku. Drucker tomu říká inovační myšlení, vedoucí k opakované renesanci. Můžeme vybudovat takovou organizaci, která je neustále v plné "bojové" pohotovosti, v níž panuje vysoká morálka. Taková organizace ví jak se zachovat v krizových situacích, věří si a lidé si tam vzájemně důvěřují. Při vojenském výcviku je nejdůležitější vštípit vojákům důvěru v jejich důstojníky, protože bez této důvěry nebudou bojovat.

Jednou pochopíte, jak jsou pro vás inovace důležité ­a snadné, pokud patřičně zmobili-zujete své síly. Neziskové organizace potřebují inovovat stejně jako podniky a státní orgány. A Drucker věděl, jak na to.

Výchozím bodem je poznání, že změna není hrozba. Že je to příležitost. Autor řeší v knize otázku, kde hledat příležitosti ke změnám.

Jak si vybrat vůdčí osobnost

Drucker si klade otázku: "Kdybych byl členem komise, jejímž úkolem je vybrat pro nezis-kovou organizaci z určitého množství kandidátů vůdčí osob­nost, na co bych se zaměřil?"

 

Odpovídá:

  • "Nejprve by mě zajímalo, co tito lidé dokázali a jaké jsou jejich silné stránky. Většina výběrových komisí, které znám, se zaměřuje spíše na nedostatky kandidátů. Neklade si otázky: ,V čem je určitý kandidát dobrý?'  Nejdůležitější věc, na niž se musíme soustředit, jsou však silné stránky - protože můžete podat dobrý výkon jenom tehdy, máte-li sílu na to, jak tyto silné stránky umíte využít.

  • Za druhé bych se zeptal, jaká je, podle je­ho názoru, hlavní priorita naší instituce - co je pro nás momentálně největší výzvou? Může to být získání finančních prostředků. Může to být obnovení morálky v organizaci. Může to být změna jejího poslání. Může to být zavedení nových technologií.

  • Potom bych se soustředil na - říkejme tomu charakter, nebo integrita. Vůdčí osobnost musí jít příkladem. Obzvláště silná vůdčí osobnost. On nebo ona jsou někdo, koho zvláště mladí lidé napodobují.

  •  

  • V neziskové organizaci se neschopnost vůdce projeví téměř okamžitě, protože tato organizace má více výkonnostních měřítek. Nejen jedno - zisk. V podnikání můžete argumentovat, zda je zisk skutečně tím jediným měřítkem. Možná že krátkodobě není, ale z dlouhodobého pohledu určitě je. Pokud jde o státní sektor, je jediným měřítkem schopnost vlády být opětovně zvolena. V ne­ziskové organizaci máte co dělat s rov-nováhou, syntézou a kombinací mnoha výkonnostních měřítek."

Více se můžete o efektivnosti neziskových organizací a úkolech jejich vedoucích dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Řízení neziskových organizací“.

 

Můžete si objednat jednotlivé tituly

za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište číslo objednaného  

titulu.

Řízení neziskových organizací  je titul 56.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus