top of page

Název:                                 Autoři:           Číslo: Téma:

Odemkněte své hranice. Jak budovat lepší    Faith G. Harper                       292            psychologie, osobní hranice, řešení konfliktů,

vztahy pomocí konsensu, komunikace a                                                                                efektivní komunikace

vyjádření svých potřeb

Prvky kritického myšlení                                     Albert Rutherford                  291            kritické myšlení, systémové myšlení, proces myšlení

Kreténům vstup zakázán                                      Robert Sutton                        290            psychologie, komunikace, vliv kreténů na zdraví ...

Důvěryhodný marketing. Jak z neznámého    Seth Godin                              289            marketing, komunikace se zákazníky, online market.

člověka učinit přítele a zákazníka

Teorie U – Vedení z budoucnosti                        Otto Scharmer                       288            leadeship, osobní rozvoj, podnikání, řešení problémů  

Návyky šťastného mozku                                     Loretta Graziano                    287            hormony radosti, hormony štěstí, sebenaladění,                                                                                                Breuning                                                     osobní rozvoj

                                                                                                   

HLUBOKÁ PRÁCE: Pravidla                                 Cal Newport                            286            koncentrace, produktivita, osobní efektivita

pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě

Devět typů leadershipu – Umění vést lidi       Beatrice Chestnut                 285            osobní rozvoj, typologie, leadership, enneagram,

v práci ve 21. století

Jak se vyznat v lidech – manuál veterána       Robin Dreeke,                         284           komunikace, navazování přátelských vztahů,

FBI                                                                              Cameron Stauth                                        strategie komunikace, analýza chování

FUCK IT – Dokonalá spirituální cesta              John Parkin                             283            duševní pohoda, osobní rozvoj, pozitivní myšlení

(V češtině vyšlo jako: Kašli na to! Uleví se ti)

Rozvoj měkkých dovedností                                Debra Wheatmanová           282            měkké dovednosti, komunikace, pozitivní myšlení,

                                                                                                                                                           týmová práce, pružnost, spoluráce,

Nehmotný kapitál – znalosti jako zdroj           M. Adams, M. Oleksak        281             management znalostí, lidský kapitál, nehmotný

zisku pro společnosti 21. století                                                                                               kapitál, vztahový kapitál, hodnota podniku

Přeměna konverzace – Jak rozpoznat a           Ben Benjamnin                     280             komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání

překonat 6 nejdestruktivnějších vzorců

komunikace

Designové myšlení v podnikání                          Tim Brown                              279            inovace, podnikání, design produktů,

Princip zodpovědnosti – Cesty k motivaci       Reinhard Sprenger              278            motivace, firemní kultura, osobní zodpovědnost

Jak odhalit a naplnit hlavní záměr                    Kurt Tepperwein                   277            životní  poslání,  stanovování cílů, vztahy,

svého života                                                                                                                                    životní energie,

Dlouhý chvost –                                                      Chris Anderson                      276            podnikání na internetu, prodej,

Efektivní model podnikání na internetu

Konverzační dovednosti: Jak hovořit               Scott Green                             275            komunikace, vyjednávání, osobní rozvoj

s druhými a navázat dobrý vztah

Nasadit vlastní kůži                                              Nassim N. Taleb                     274            management, leadership, osobní rozvoj, podnikání

Chování – Biologie člověka v dobrém              Robert Sapolsky                   273             osobní rozvoj, vztah biologie a lidského chování

i ve zlém

Třetí alternativa – Řešení nejsložitějších       Stephen Covey                       272            komunikace, vyjednávání, leadership, osobní rozv.

životních problémů                                                                                                                      řešení problémů

Řízení změny                                                           John Kotter                             271            management, podnikání, řešení problémů

Vidět naskrz! - Velká kniha řeči těla                Armin Alexander                   270             komunikace, vyjednávání, osobní rozvoj

Globotizace – Globalizace, robotizace            Richard Baldwin                   269             management, leadership, podnikání, ekonomie

a budoucnost práce

Cesta k charakteru                                                David Brooks                           268            management, leadership, osobní rozvoj,

Dialog – umění slova pro spisovatele,             Robert McKee                         267            komunikace, osobní rozvoj, psaní scénářů a knih,

scénáristy a dramaturgy

Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých             H. Gardner                               266           osobní rozvoj, typy inteligencí,

inteligencí

“Homo Deus: Stručné dějiny zítřka”                Yuval Noah Harari                265             leadership, osobní rozvoj, podnikání, budoucnost

Rozbij systém                                                         Robert Townsend                   264            management, podnikání

Neúmyslný génius. Snadný způsob                  Marc Levy                                 263           osobní rozvoj, řešení problémů, kreativita,

hledání nestandardních řešení

Jak drahé je zdarma                                             Dan Ariely                                 262           ekonomie, management, podnikání,

Inteligentní neposlušnost –                               Ira Chaleff                                261            management, osobní rozvoj, řešení problémů

Jak reagovat na sporné instrukce

Jak vytvořit produkt, který si lidé koupí         Cindy Alvarez                          260            komunikace, management, marketing,

                                                                                                                                                            řešení problémů, kreativita, podnikání

Kreativita – Změňte způsob své práce             Clegg, Birch                             259           kreativita, management, osobní rozvoj, řešení problémů

Antifragilita                                                            Nassim Nicholas Taleb         258            ekonomie, management, leadership, krizový                                                                                                                                                                              management, podnikání

Podnik 2.0 – Využití sociálních                         Andrew McAfee                      257            management, leadership, podnikání, informační

internetových technologií v práci                                                                                            technologie,

organizace

Magie rána. Jak první hodina dne                    Hal Elrod                                   256           osobní efektivita, osobní rozvoj, metody učení se,

určuje váš úspěch

Osvobození ze závislosti                                      Barry Weinhold,                      255           psychologie, osobní rozvoj, mezilidské vztahy,

                                                                                    Janae Weinhold                                          komunikace,

Není jasné – Jak vidět trendy                             Rohit Bhargava                        254          management, osobní rozvoj, kreativita, podnikání,

budoucnosti dříve než druzí                                                                                                      řešení problémů

Nenásilná komunikace                                        Marshall B. Rosenberg         253           komunikace, vyjednávání, management, osobní           - Jazyk života                                                                                                                                    rozvoj, řešení problémů,

                                                                                                                           

Černá labuť - Následky vysoce                          Nassim Nicholas Taleb         252            ekonomie, management, leadership, podnikání,

nepravděpodobných událostí                                                                                                    komunikace,

Vynikněte! – 47 způsobů,                                    John G. Miller                         251            management, leadership, efektivnost, podnikání,

jak přeměnit vaši společnost

v jedinečnou

Superčlověk ze zvyku.                                          Tynan                                         250           osobní rozvoj, změna postoje,

Jak získávat a upevňovat užitečné

návyky

Rozdíl emoční inteligence.                                  Adele B. Lynn                         249            komunikace, vyjednávání, management, leadership,

Jak jí využívat v práci a v životě                                                                                                osobní rozvoj, psychologie

Business z nuly. Metoda Lean Start Up           Eric Ries                                  248            management, podnikání, lean management,

Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše                   John Grey                                247            komunikace, vztahy mezi muži a ženami,

Správná volba.                                                        Hammond, Keeney,               246           management, osobní rozvoj, rozhodování,    

Praktická příručka pro správné rozhodování         Raiffa

Kmenový Leadership.                                           Logan, King,                            245           management, leadership, podnikání, firemní kultura,

Pět úrovní korporativní kultury                        

Jezte vždy levou rukou.                                        Rohit Bhargava                      244            komunikace, osobní rozvoj, podnikání, marketing,

A také přerušujte, odkládejte a šokujte                                                                                 kreativita,

Ano! 50 vědecky ověřených způsobů               Cialdini, Goldstein,               243           komunikace, přesvědčování, manipulace,

jak ovlivnit druhé                                                   Martin

21 lekcí pro 21. století                                          Yuval Noah Harari                242            budoucnost, management, technologie, podnikání,

Efektivní metody profesionálního učení         Ruth Clark                               241            pedagogika, metody učení, vzdělávání zaměstnanců,

– Příručka pro specialisty na korporátní

učení

Umění říkat „NE“                                                    Damon Zachariades            240            komunikace, vyjednávání, osobní rozvoj,

VEDENÍ LIDÍ A MANAGEMENT
 • 203 - Manfred Kets de Vries: Mystika vůdcovství – Rozvoj emocionální inteligence​

 • 199 - Patrick Lencioni: 5 poruch týmu

 • 183 - S. Stern, C. Cooper: Mýty o managementu

 • 179 - David Stillman: Generace Z a práce: Jak změní nová generace práci​

 • 176 - John C. Maxwell: 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu

 • 169 - D. B. Yoffie, M. A.Cusumano: Principy strategie. Pět nadčasových pravidel strategického vedení​

 • 160 - František Hroník: Manažerská integrita​

 • 156 - M. E. Gerber: Podnikatelský mýtus v novém provedení

 • 153 - F. Laloux: Budoucnost organizací

 • 143 - I. Ansoff: Strategický management

 • 141 - A. Simmons: Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů – Storytelling

 • 134 - Covey, Whitman: Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech

 • 129 - S. Covey: 8. návyk - Od efektivnosti k výjimečnosti

 • 120 - M. Hammer, J. Champy: Reengineering - radikální proměna firmy.

 • 123 - S. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí

 • 122 - H. Simon: Jak překonat krizi. 33 efektivních řešení pro vaší společnost

 • 124 - J. Welch: Cesta k vítězství

 • 125 - M. Porter: Konkurenční strategie

 • 126 - A. Wileman: Snížování nákladů

 • 117 - A. de Guis: Živá společnost

 • 116 - M. Hammer: Agenda 21

 • 113 - J. Sutherland: Scrum: Způsob jak udělat dvojnásobek práce za polovinu času

 • 112 - Adizes: Řízení životního cyklu korporace

 • 110 - John C. Maxwell: Dobrý lídr pokládá skvělé otázky

 • 107 - I. Adizes: Jak překonat krize managementu

 • 104 - C. Fiorina: Těžká volba: Lekce nekompromisního vůdcovství v těžkých podmínkách

 • 100 - E. Goldratt: Co nemám, neprodám - Teorie omezení pro maloobchodní trh

 • 99 - J. Truneček: Znalostní podnik ve znalostní ekonomice

 • 98 - D. Maister: Strategie a tlustý kuřák

 • 108 - Dee Kelsey, Pam Plumb: Skvělá jednání – Pravidla efektivní práce ve skupině

 • 95 - J. Adair: Vytváření efektivních týmů

 • 94 - R. Charan: Know-How – umění být lídrem

 • 91 - M.Neenan, S. Palmer: Kognitivně-behaviorální koučink v praxi

 • 87 - Janet Lowe: Hovoří Google

 • 86 - Masaaki Imai: Kaizen

 • 85 - A. Lashinski: Do nitra společnosti Apple. Jak funguje jedna z nejúspěšnějších a nejuzavřeněnějších společností světa.

 • 78 - Clayton M. Christensen: Dilema inovátora

 • 74 - Andrew Grove: Jen paranoici přežívají

 • 73 - William L. Simon, Jay Elliot: Cesta Steva Jobse – iLeadership pro novou generaci.

 • 71 - Jim Collins:Jak z dobré firmy udělat skvělou

 • 70 - Ichak Adizes: Ideální ředitel

 • 67 - Basil Liddel-Hart: Strategie nepřímého přístupu

 • 64 - Don Tapping: Demystifikace štíhlé kanceláře

 • 59 - Peter M. Senge: Pátá disciplína – Teorie a praxe učící se organizace

 • 56 - Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací

 • 54 - W. Chan Kim, R. Mauborgne: Strategie modrého oceánu

 • 47 - John Adair: Leadership – Učte se od velkých vůdců

 • 46 - Robin Sharma: Lídr bez titulu

 • 42 - Mike Clayton: Jak mluvit, aby vám naslouchali

 • 41 - Claudio Fernandez-Araoz: Výběr silnějších. Jak by měl lídr přijímat hlavní rozhodnutí o lidech

 • 2-Daniel Goleman: Emocionální vedení

 • 3-Peter Drucker: Efektivní vedoucí

 • 24 - David Maister: První mezi rovnými. Jak vést skupinu profesionálů.

 • 13 - Jeffrey K. Liker, David Meier: Toyota talent. Rozvíjejte své lidí, jak to dělá Toyota.

 • 11 - Glenn Shepard: Jak řídit problémové pracovníky

 • 19 - Rob Goffee, Gareth Jones: Jak se stát autentickým lídrem

 • 31 - Paul Orfalea: Kopíruj to!

 • 33 - Mark Gerzon: Vedení pomocí konfliktů

 • 36 - Masaaki Imai: Gemba Kaizen

PSYCHOLOGIE A EFEKTIVNÍ MYŠLENÍ
 • 225 - Autentičnost - Jak být sám sebou

 • 207 - Gail Sheehy: Krize dospělého věku

 • 195 - Lise Bourbeau: Pět traumat, které nám brání být sebou samým

 • 196 - Ron Fry: Trénink paměti

 • 182 - David Burkus: Mýty o kreativitě. Jak inovativní společnosti a lidé opravdu generují velké myšlenky

 • 181 - Luighi Anolli: Lhaní. To všechno dělají i zvířata.

 • 177 - Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

 • 168 - Mihaly Csikszentmihalyi: Flow. O štěstí a smyslu života

 • 167 - Wayne Dyer: Jak se zbavit komplexu oběti

 • 161- Heidi Grant Halvorson, Tory Higgins: Zaměření. Využij různé úhly pohledu pro úspěch a vliv

 • 159 - Luigi Anolli: Optimismus. Co poskytuje energii a zlepšuje kvalitu života.

 • 151 -J. Kehoe: Síla myšlení ve 21. století - Podvědomí může vše

 • 150 - L. Cron: Od první věty. Jak zaujmout čtenáře pomocí kognitivní psychologie

 • 147 - 1.    J.G. Miller: OSO! Opravdu správná otázka

 • 146 - R. E. Nisbett: Myšlenkvé programy. Jak se naučit efektivně myslet při použití různých vědeckých postupů.

 • 144 - R. J. Sternberg: Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci.

 • 142 - S. Forward: Emocionální vydírání

 • 140 - H. Gardner: Velkolepá pětice. Strategie myšlení vedoucí k úspěchu.

 • 137 - J.B. Arden: Zkrocení amygdaly a další nástroje pro trénink mozku

 • 131 - Gregg Braden: Kódy vědomí - Změň svá přesvědčení, změň svůj život

 • 111 - Viktor. E. Frankl: Vůle ke smyslu

 • 105 - P. Watzlawick: Úvod do neštěstí

 • 102 - D. J. Liberman: Každého můžeš prokouknout

 • 96 - K. McGonigal: Tajemství pevné vůle

 • 91 - M.Neenan, S. Palmer: Kognitivně-behaviorální koučink v praxi

 • 90 - D.L. Schacter: 7 hříchů paměti

 • 89 - M. Litvak, T. Soldatova: Psychologické aikido v práci

 • 81 - Gerald Edelman: Širší než obloha. Fenomenální dar vědomí

 • 79 - Tal ben-Shahar: Zvol si život, jaký chceš

 • 77 - Charlotte Style: Pozitivní psychologie

 • 69 - Gary Chapman: Pět jazyků lásky

 • 61 - Eric Berne: Jak si lidé hrají

 • 57 - Richard O’Connor: Psychologie zlozvyků

 • 48 - Paul Ekman: Psychologie lži - Jak odhalit klamání v obchodě, v politice a v manželství

 • 43 - Edward DeBono: Pravdu mám já, určitě ne ty

 • 4 - Susan M. Weinschenk:  Zákony vlivu 

 • 83 - Martin E.P. Seligman: Vzkvétání

 • 5 - Martin E. P. Seligman: Naučený optimismus 

 • 9 - Marina Melia: Byznys – to je psychologie 

 • 26 - Edward DeBono: Šest klobouků

 • 30 - Norman Doidge: Váš mozek se dokáže měnit

 • 37 - Daniel Goleman: Pozornost

OBJEDNÁVKA
OSOBNÍ EFEKTIVNOST
 • 210 - Bob Bowman, Ch. Butler: Zlatá pravidla: Jak najít světovou excelenci ve svém životě a práci

 • 208 - Dale Carnegie: Jak se zbavit starostí a začít žít

 • 205 - Marshall Goldsmith, Mark Reiter: Jak se úspěšní lidé stávají ještě úspěšnějšími 

 • 204 -  Julie Dirksen: Umění učit – Jak učinit učení zábavným a efektivním

 • 202 - Antony Robbins: Probuď v sobě velikána

 • 201 - Edward Slingerland: Moc se nesnažte – Starověká moudrost, současná věda a umění spontánnosti

 • 200 - Susan David: Emocionální pružnost

 • 197 - Tim Harford: Chaos. Jak mění nepořádek náš život k lepšímu

 • 196 - Ron Fry: Trénink paměti

 • 182 - David Burkus: Mýty o kreativitě. Jak inovativní společnosti a lidé opravdu generují velké myšlenky​

 • 178 - Bodo Schäfer: Zákony vítězů

 • 175 - Danny Gregory: Umlč svou opici. Jak řídit tvého vnitřního kritika a dokázat více

 • 174 - Laura Vanderkam: 168 hodin. Kniha o ztraceném čase. Máte více možností, než si myslíte.

 • 171 - Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden

 • 168 - Mihaly Csikszentmihalyi: Flow. O štěstí a smyslu života

 • 166 - Simon Sinek: Začněte s PROČ. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům

 • 165 - Max H. Bazerman: Síla pozorování. Co vidí nejlepší lídři

 • 164 - James C. Humes: Tajemství velkých řečníků. Mluv jako Churchill, počínej si jako Lincoln.

 • 163 - Spencer Johnson: ANO nebo NE. Průvodce na cestě k správnému rozhodování

 • 162 - André Kukla: Mentální pasti. Hlouposti, které dělají rozumní lidé, aby si pokazili život

 • 158 - Carmine Gallo: Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse – Jak si získat každé publikum

 • 155 - A. Pease, B. Pease: Řeč těla

 • 154 - J. Borg: Tajemství komunikace. Magie slov.

 • 152 - J.C. Maxwell: Cílevědomý život

 • 139 -A. Sobel, J. Panas: Super vztahy – 26 nevyvratitelných zákonů pro budování vynikajících vztahů

 • 148 - K. Gleeson: Program osobní efektivnosti - Pracuj méně. Zvládej více

 • 138 -R. Koch: Manažer 80/20 – Hlavní princip vysoce efektivních lidí

 • 136 - K. Ferrazzi: Nikdy nejez sám

 • 135 - J. Brothersová: Kurz dokonalé paměti

 • 129 - S. Covey: 8. návyk - Od efektivnosti k výjimečnosti

 • 132 - Glenn R. Schiraldi: Deset kroků k vyšší sebedůvěře – Začněte si věřit!

 • 121 - Nick Vujicic: Život bez hranic

 • 123 - S. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí

 • 127 - D. Johnsonová, L. Tylerová: Moderní manýry. Pravidla etikety, která vám umožní být vždy na úrovni

 • 111 - Viktor. E. Frankl: Vůle ke smyslu

 • 109 - S. Leanneová: Rétorika pro lídry

 • 115 - E. de Bono: Taktiky a strategie úspěšných lidí

 • 114 - J. Hancock: Skryté síly mozku

 • 106 - I. Adizes: Nové úvahy o osobním rozvoji

 • 103 - M. Michalko: Příručka technik kreativního myšlení

 • 101 - T. Crabbe: Proč nikdy nestíhám

 • 96 - K. McGonigal: Tajemství pevné vůle

 • 88 - Robert Kiyosaki: Bohatý táta, chudý táta

 • 82 - B.P. Moran, M. Lennington: Rok za 12 týdnů

 • 80 - Daniel G. Amen: Změň svůj mozek, změň svůj život

 • 76 -Jack Canfield, Janet Switzer:  Pravidla úspěchu

 • 66 - H. Lorayne, J. Lucas: Rozvoj paměti

 • 65 - P. Axt, M. Axt-Gadermann: O štěstí lenosti

 • 63 - John C. Maxwel: To, co vám dá výhodu, je, jak k tomu přistoupíte
 • 62 - J. Loehr, T. Schwartz: Život na plný výkon

 • 58 - Steve Pavlina: Osobní rozvoj pro chytré lidi
 • 52 - Terry Orlick: Na cestě k vítězství- Jak vítězit ve sportu i v životě pomocí mentálního tréninku
 • 53 - H.-C. Kossak: Jak se snadno učit a více si pamatovat
 • 50 - Stephen Shapiro: Bez cílů – Jak se vyrvat ze zajetí cílů a začít se radovat ze života
 • 49 - L. Hewitt, J. Canfield, M. V. Hansen: Síla zaměření – Klíčové návyky pro dosažení vašich cílů
 • 46 - Robin Sharma: Lídr bez titulu
 • 45 - Franz Hölzl, Nadja Raslan: Odvaha  - Jak ji získat a více si užívat života
 • 38 - Gallo Carmine:  Mluv jako TED

  9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí.

 • 35 - John C. Maxwell:15 neocenitelných zákonů osobního růstu.

 • 8 - Marcus Tullius Cicero: O řečnickém mistrovství

 • 10 - Barbara Minto: Princip pyramidy Minto 

 • 15 - Mark Goulston: Nestůj si v cestě v práci

 • 6 - Stephen Covey: To nejdůležitější na první místo

 • 18 - Marcus Buckingham: Využijte své silné stránky

 • 34 - Chip Heath, Dan heath: Jak zaujmout hned napoprvé

 • 42 - Mike Clayton: Jak hovořit, aby vám naslouchali

VYJEDNÁVÁNÍ
 • 209 - Adam Cahane: Spolupráce s nepřítelem

 • 206 -Igor Ryzov: Kremelská škola vyjednávání

 • 198 - Mike Schultz, John Doerr: Metodika RAIN. Jak prodávat, aby si lidé koupili

 • 194 - Stephen Shiffman: Technika studených telefonátů

 • 184 - Daniel Shapiro: Jak vyjednávat nevyjednavatelné

 • 180 - Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm: Jak argumentovat s jistotou, výstižně a přesvědčivě​

 • 157 - J. Camp: Nejdříve řekněte „NE“. Tajemství profesionálních vyjednávačů

 • 155 - A. Pease, B. Pease: Řeč těla

 • 154 - J. Borg: Tajemství komunikace. Magie slov.

 • 145 - L. King: Jak si povídat s kýmkoliv

 • 119 - J. Herring: Umění polemiky. Jak diskutovat energicky, přesvědčivě a pozitivně

 • 118 - G. Kennedy: Dohodnout se dá o všem!

 • 102 - D. J. Liberman: Každého můžeš prokouknout

 • 89 - M. Litvak, T. Soldatova: Psychologické aikido v práci

 • 84 - D. Trump: Umění uzavírat obchody

 • 75 - George Ross: Trumpův styl vyjednávání

 • 67 - Basil Liddel-Hart: Strategie nepřímého přístupu

 • 55 - Manfred Prior: Jak (si) pomoci volbou správných slov

 • 51 - K.Patterson, J.Grenny, Ron McMillan, A. Switzer: Jak mluvit, když o něco jde

 • 44 - Jack Schafer, Marvin Karlins: Odhalujeme kouzla - Bývalý agent FBI ukazuje, jak ovlivnit, přitáhnout a získat si lidi

 • 42 - Mike Clayton: Jak hovořit, aby vám naslouchali

 • 32 - Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton: Dohoda jistá - Zásady úspěšného vyjednávání

 • 27 - Mark Goulston: Naslouchám Vám

 • 40 - M. Recknagel, H. Rohman-vanWüllen: Jak komunikovat chytře

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
 • 149 - T. Baťa: Úvahy a projevy

 • 97 - J.P. Kotter: Vůdcovství Matsushity: Lekce vynikajícího podnikatele XX. Století

 • 84 - Donald Trump, Tony Schwartz: Umění udělat dohodu

 • 73 - William L. Simon, Jay Elliot: Cesta Steva Jobse – iLeadership pro novou generaci.

 • 21 - Henry Ford: Můj život, moje úspěchy

 • 23 - Dalajláma XIV: Cesta lídra

 • 25 - Elizabeth Haas Edersheim: Management podle Druckera

 • 7 - Talleyrand: Lekce diplomatického umění

 • 12 - Marcel Haedrich: Záhadná Coco Chanel

 • 16 - Benjamin Franklin: Vzpomínky

 • 14 - W.Edwards Deming: Ven z krize

 • 28 - Lord Chesterfield: Dopisy synovi

 • 29 - Leonardo Da Vinci: Myšlenky génia

 • 17 - Ray Kroc: McDonalds - Jak vznikalo impérium

 • 20 - Niccoló Machiaveli:Vladař 

 • 22 - Helmut Schmidt: Na společné cestě

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Zálohové předplatné 300,- Kč

Při zaplacení zálohy 300,- Kč si můžete postupně objednávat 11 titulů, které vás zajímají.

Zálohové předplatné si můžete objednat zde:

bottom of page