top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

ZÁKON ÚMYSLU

– Růst není nic, co se jen tak stane

Článek je zpracován na základě knihy Johna C. Maxwella "15 NEOCENI-TELNÝCH ZÁKONŮ OSOBNÍHO RŮSTU" . 

 

Máte nějaký plán osobního růstu?

Nejde zde o vaše minulé úspěchy. Nejedná se ani o vaše cíle. Nejde o to, co jste dělali a jak jste se zlepšovali v minulosti. Jde o to, jestli máte plán, jak se stát lepším člověkem.

Napadlo vás někdy, že byste takový plán měli mít? John Maxwell na základě své zkuše-nosti z mládí konstatuje, že tvrdá práce není zárukou úspěchu a naděje na úspěch není strategií. Ptá se: „Jak se můžete zlepšit v tom, co děláte? Jak vylepšit kvalitu vztahů, ve kterých žijete? Jak můžete jako jednotlivec dosáhnout větší hloubky a moudrosti? Jak získat vhled do věci a překonávat překážky? Funguje, budete-li pracovat usilovněji? Nebo déle? Nebo stačí čekat, až se věci zlepší?“

 

John Maxwell vzpomíná, jak se v mládí setkal s podomním obchodníkem, který obcho-doval s takzvanými „balíčky růstu“. Celoroční plán plný materiálů stál 799 dolarů, což byl Maxwellův měsíční plat. Díky tomuto setkání si uvědomil, že klíčem k úspěchu je osobní růst. Došlo mu, že bude-li se soustředit na své cíle, tak jich možná dosáhne, ale nezaručí mu to rozvoj vlastní osobnosti. Pokud se však soustředíte na osobní růst, do-sáhnete jej a navíc dosáhnete i svých cílů.

Maxwell si nemohl dovolit koupit nabízený balíček, ale uvědomil si, že objevil klíč k tomu, jak postoupit v kariéře ještě dál. Vzpomíná: „Jasně jsem viděl propast mezi tím, kde jsem stál a kde jsem stát chtěl – a potřeboval!“

 

Propasti a pasti v růstu

Máte-li své sny nebo ambice, musíte růst, abyste jich dosáhli. Autor definuje osm mylných přesvědčení, které mívají lidé ve vztahu k růstu:

 

  1. Propast očekávání: „Předpokládám, že porostu automaticky.“ – jako děti jsme rostli automaticky, aniž bychom tomu věnovali pozornost. Do dospělosti si řada lidí nese přesvědčení, že duševní, duchovní a emoční růst funguje podobně. Problém je v tom, že pouhým žitím se nijak nezlepšíme. Ten cíl musíme sledovat záměrně.

  2. Propast vědění: Nevím, jak to udělat, abych rostl.“ – Autor vzpomíná: „Nevěděl jsem, jak na to, a ostatní také ne.“ Po usilovném šetření si mohl za půl roku koupit vysněný balíček a mohl procházet pět oblastí, které v něm byly rozebrány: přístup, cíle, disciplínu, míru a důslednost. Díky těmto základům se mu pootevřely dveře k osobnímu růstu.

  3. Propast načasování: „Teď se nehodí začínat.“ – Většina lidí nejedná tak rychle, jak by měla. Jsou obětí zákona slábnoucího záměru, který říká, že čím déle otálíte s tím, co máte udělat nyní, tím větší je pravděpodobnost, že už se k tomu nepřinutíte nikdy. Jestliže zatím vědomě nerostete, měli byste začít právě dnes. Jakmile začnete vědomě růst, můžete v tom pokračovat a ptát se, co dál.

  4. Propast chybování: „Bojím se, že budu dělat chyby.“ – Růst může být tvrdá dřina a je při něm nutné dělat chyby. Je to cena, kterou musíte být připraveni zaplatit. Chcete-li růst, musíte se zbavit strachu z toho, že budete chybovat. Musíte si zvyknout na to, že každý den budete dělat nějaké chyby. Ty byste měli vítat jako znamení toho, že se pohybujete správným směrem.

  5. Propast dokonalosti: „Než začnu, musím zjistit, jak to udělat nejlépe.“ – Autor to přirovnává k noční jízdě po silnici, kterou neznáte – postupně zjišťujete, kudy jet. Jak se pohybujete kupředu, znáte stále větší úsek cesty. Pokud chcete vidět za další zatáčku, musíte se dát do pohybu.

  6. Propast inspirace: „Necítím se na to.“ – Možná nemáte velkou motivaci k tomu, abyste začali proces osobního růstu. Autor vzpomíná na své začátky a nabádá: „… prosím věřte mi, když tvrdím, že důvody, proč pokračovat, nesrovnatelně převažují nad těmi, proč s tím vůbec začínat. Na ty však přijdete až ve chvíli, kdy začnete sklízet první ovoce svého snažení.“

  7. Propast srovnávání: „Ostatní jsou lepší než já.“ – Maxwell vzpomíná, jak se v mládí zúčastnil kolokvia se třemi dalšími vůdci: „… velice rychle začalo být jasné, že jsou v jiné lize než já. Vedli organizace šestkrát větší, než byla ta moje, a měli mnohem víc lepších nápadů než já. … Navzdory tomu jsem se však cítil povzbuzený. Proč? Protože jsem zjistil, že se velcí muži o své myšlenky ochotně dělí. … Můžete se učit jen tehdy, když jsou ostatní napřed.“

  8. Propast očekávání: „Myslel jsem si, že to bude snazší.“ – Každý je svého štěstí strůjcem a rovnice vypadá takto:  

 

        Příprava (růst) + Přístup + Příležitost + Akce (něco s tím udělat) = Štěstí

 

Více se o principech osobního růstu můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „15 NEOCENITELNÝCH ZÁKONŮ OSOBNÍHO RŮSTU“.

bottom of page