top of page
Vejce
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Adam Grant: Dávat a brát

Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

OBJEDNÁVKA DALŠÍCH TITULŮ

Jednotlivé tituly si můžete objednat za 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

"Jezte vždy  levou rukou"  je titul  244.

Zapomínejte!

Článek je zpracován na základě knihy Jezte vždy levou rukou - A také přerušujte, odkládejte a šokujte", kterou napsal Rohit Bhargava.

Rohit Bhargava – je starším viceprezidentem pro strategii a plánování v reklamní společnosti Ogilvy Public Relations Worldwide. V roce 2009 byl oceněn jako jeden z nejvlivnějších představitelů Jižní Asie v oboru masových sdělovacích prostředků a marketingu. 

Je přesvědčen o tom, že je potřeba nejdříve naslouchat a teprve potom mluvit. A pomáhá tak svým čtenářům, aby byli mnohem zajímavější. Jeho blog zaznamenal stovky tisíc zhlédnutí a je řazen na seznam 25 nejlepších blogů o marketingu (podle časopisu AdAge).

Jíst levou rukou je obrazné vyjádření a představuje narušování různých společenských tabu a pravidel. Tato kniha doslova převrací na hlavu všechny naše tradiční představy. Všechno, co je v ní obsaženo, je pravým opakem toho, co nám mnoho let tvrdili naši rodiče, učitelé a nadřízení. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o sborník „špatných rad“. Ale není tomu tak. 

Cílem knihy "Jezte vždy levou rukou" je nabídnout čtenářům řadu jednoduchých idejí, které se dají přenést do života. Jedná se o kolekci skrytých, paradoxních a občas nedůležitých pravd, které autor odhaloval v průběhu své kariéry. Bhargava slibuje, že když se budete řídit jeho radami, tak můžete dosáhnout řady úspěchů v kariéře, uspějete v podnikání, učiníte svůj život šťastnějším a harmoničtějším.

Rada první: Zapomínejte

To znamená, že je potřeba zapomenout na všechno špatné, co se nám kdy stalo. Naše životní odolnost a schopnost překonávat těžké zkušenosti (ale i drobné nepříjemnosti) závisí v mnohém na tom, jak rychle dokážeme přijmout nové podmínky a začít fungovat v souladu s nimi. Přestaňte přemýšlet o tom, jak se mohlo něco takového stát a „co by bylo, kdyby …“. Jednoduše zapomínejte.

 

Akční plán

Nahraďte negativní myšlení za pozitivní. Jedním z hlavních parametrů, který odlišuje lidi, kteří se dokážou snadno zregenerovat po neúspěších, je „styl vysvětlování“ – to, jak si člověk obvykle vysvětluje vzniklou situaci. Změňte svůj styl vysvětlování z negativního („udělal jsem chybu, a teď se všechno pokazilo“) na optimistický („tento nezdar mi poslouží jako lekce“).

 

Nepřipomínejte si staré věci

Když nás někdo urazí nebo zažijeme sérii neúspěchů, tak na to zpravidla znovu a znovu myslíme po určitou dobu. Abyste překonali tento zvyk, prohlaste veřejně, že „to všechno je minulost“. Slibte si, že už si nebudete nikdy připomínat traumatizující situaci, ani jen tak mimochodem. Tento slib se pro vás stane sebenaplňujícím proroctvím. Autor tvrdí, že když si dáte slib, že nebudete vzpomínat na nějakou nepříjemnou epizodu, tak na ni sami rychleji zapomenete.

Omezte své požadavky a očekávání

Časem se nám zdá, že se k nám druzí chovali lhostejně nebo bez potřebné úcty. To však vůbec neznamená, že nás chtěli úmyslně zranit. Pod zátěží neodkladných záležitostí se lidé často chovají nepřívětivě a ignorují druhé, i když je vůbec nechtějí urazit. Autor píše, že v mnoha případech se nejeví to, co potřebujeme my, pro někoho druhého jako prioritní úloha. Vžijte se do situace toho druhého a přistupujte k okolnostem s pochopením. Jestli například někdo neodpověděl na vaši zprávu, zapomeňte na to, a neobviňujte ho. Po nějakém čase se mu připomeňte.

Více se můžete dočíst o tom, jak být efektivní a zároveň originální a kreativní,  v e-knize ve zkráceném provedení „Jezte vždy levou rukou“.

bottom of page