top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Steve Pavlina: Osobní rozvoj pro chytré lidi
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Rozhodnutí, na nichž závisí tvůj život

Článek je zpracován na základě knihy "Zvol si život, jaký chceš - Rozhodnutí, na nichž závisí tvůj život", jejímž autorem je americký psycholog Tal Ben-Shahar.  

Více než deset let Tal Ben-Shahar, učitel na Harvardově

univerzitě,  píše a přednáší o pozitivní psychologii studen-

tům, obyčejným lidem, ale i manažerům, ředitelům podniků

a také členům vlády. Jeho zájem o „vědu o štěstí“, jak ji

nazývá autor, začal od osobní snahy žít více radostně a

plnohodnotněji. Vzorec je celkem jednoduchý: rozumná

rovnováha mezi prací a osobním životem.

Jak toho ale dosáhnout? „Po několika letech neustálé

aktivity jsem byl vymačkaný jako citron a úplně jsem

vyhořel. Zjistil jsem, že nemohu odmítat klientům pomoc

v době krize. Ale rovnováha mezi osobním životem a

profesionální aktivitou, kterou jsem do té doby

úspěšně udržoval, byla ztracena,“ přiznal se Ben-Shahar.

 

Dnes, kdy jedna krize střídá druhou, krachují banky a velké společnosti a lidé se utápí v kreditech, jsou potřebné srozumitelné myšlenky pozitivní psychologie více než kdy předtím. A právě z jednoduchých receptů, je složena Ben-Shaharova kniha. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že každou minutu ve svém životě se rozhodujeme a zvykáme si rozhodovat se „automaticky“, což vede k tomu, že přestáváme posuzovat samotné možnosti související s rozhodováním. Časem se to začíná jevit tak, že vlastně žádnou volbu nemáme a jsme nuceni prožívat stále znovu jedny a ty samé scénáře: hroutíme se, když se děje něco „špatného“ a máme mdlý pocit radosti, když všechno „probíhá dobře“. Realita je však mnohem pestřejší, zahrnuje množství možností a naší úlohou je rozpoznat je v každodenních událostech. A právě to pomáhá autor udělat svým čtenářům, když uvádí v každé kapitole minimálně dvě cesty, na něž se „větví“ určitá životní situace. Tato kniha už pomohla stovkám lidí nalézt svou motivaci a autor věří, že se to povede i vám.

Volba první: Žít tak, jak jde život nebo být připraven uvidět možnosti

„Právo volby životní cesty je darem z hůry. Využijte ho. Žijte ve světě možností.“

Oprah Winfrey, americká populární televizní moderátorka

 

Hlavní otázka, na niž byste si měli odpovědět už na začátku čtení knihy, zní: „Jste připraveni vzít na sebe odpovědnost?“  Na šťastný život nemohou podle autora dosáhnout ti, kteří si zvolili jenom plavání po proudu. Avšak mnohá doporučení o tom, jak odolávat stresu, hovoří přibližně následující: uvolni se, žij pro dnešní den, přestaň se zneklidňovat. Lidé jakoby se ponořili ve svých myšlenkách natolik do budoucnosti, že si přestanou všímat všeho dobrého, co se jim děje v přítomnosti. Zní to také logicky. Podívejme se však na to, co se skrývá pod radou „jednoduše žít“.

Za prvé, nezbaví vás to stresu a těžkostí, protože přitom na rozdíl od vaší vlastní vůle rozhoduje nějaká cizí vůle a cizí rozhodnutí jsou podřízena cizím pravidlům.

Za druhé, rozhodnutí plynout s proudem vede k pasivitě nejenom ve vnějším světě, ale i uvnitř sebe. Místo toho, aby byl člověk aktivním tvůrcem svého života, postupně degraduje a přestává zažívat výrazné emoce. Hlavní však je, že ztrácí dovednost vidět možnosti, které mu nabízí život, aby se vymanil z běžného marasmu. Abychom žili život naplno, musíme si v první řadě zvolit možnost volit si. Je to to základní rozhodnutí a zdroj všech ostatních rozhodnutí.

 

Příklad:

Každý z nás minimálně jednou v životě zažíval pocit, že z určité situace „není žádné východisko“. Nebo jsme se ujišťovali, že se nám nedaří špatně, protože druzí jsou na tom mnohem hůře. Nebo jsme se věnovali utvrzování na téma „ceň si toho, co máš“. Často se lidem podaří tímto způsobem najít na určitý čas klid. Ale určitě jste si všimli, že z těchto myšlenek vzniká stále stejný - nepříjemný pocit, jako byste ve svém životě přicházeli o něco důležitého. A právě to je tím klíčem k přelomovému rozhodnutí – vytvářet si svůj život sám/sama.

 

Doporučení:

Příště, když zjistíte, že se opět přesvědčujete o tom, že je potřeba se přizpůsobit osudu nebo se budete chtít nějak obelhat, uvědomte si následující pocit – pocit možností, které vám protékají skrz prsty. Zkoncentrujte se na tento pocit a rozhodněte se vyrvat se z kruhu netečnosti. Pociťte tu energetickou moc, která vám poskytne možnost udělat volbu. Zastavte se a promyslete si všechny cesty, kterými můžete jít místo toho, abyste zůstali tam, kde jste nyní. Položte si otázku: „Co je potřeba udělat, abych žil/a tak, jak chci?“ A i když zatím nemáte potřebné zdroje, čas, peníze, kontakty, tak to všechno není tak důležité. Uvědomte si sami možnosti a jejich existenci. Časem u vás přeroste tato schopnost v návyk a v této situaci začne mozek vytvářet konkrétní cesty a řešení. Zatím se snažte o to, abyste si pokaždé, když budete mít pokušení složit ruce do klína a znovu „se někomu podřídit“, řekli: „STOP! Co potřebuji, abych se stal/a skutečně šťastným člověkem?“

Více se můžete o dalších životních volbách dozvědět v e-knize ve zkrá-ceném provedení „Zvol si život, jaký chceš - Rozhodnutí, na nichž závisí tvůj život“.

bottom of page